Jobbet "Ledende lægesekretær til en engageret sekretærgruppe på lungemedicinsk og endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Lungemedicinsk og endokrinologisk afdeling søger en ledende lægesekretær pr. 1. juli 2021 eller efter aftale til en stabil og kompetent sekretærgruppe bestående af 19 sekretærer.

Vi ønsker en leder, der har personligt overskud og gode samarbejdsevner – også tværfagligt. Vi har brug for en udviklingsorienteret og handlekraftig leder, som sikrer løbende medinddragelse af sekretærgruppen. Vi værdsætter en leder, som har empati, vægter de bløde værdier og prioriterer arbejdsglæde højt. 

Du skal være uddannet lægesekretær og have erfaring fra hospitalsansættelse - gerne med ledelseserfaring/-uddannelse. Erfaring med Sundhedsplatformen er nødvendig.

Sekretærerne er fordelt på vores specialer lunge, endokrinologi og palliation, som er placeret flere steder på hospitalet.

 • Lungeambulatorium
 • Endokrinologisk ambulatorium
 • Lungesengeafsnit
 • Endokrinologisk sengeafsnit
 • Palliativ afsnit

Du vil referere til afdelingsledelsen og indgå i afdelingens LMU-udvalg, arbejdsmiljøforum samt afdelingens samlede ledelsesgruppe. Du vil blive tildelt en mentor.

Herudover vil du deltage i tværfaglige møder for ledende sekretærer på hospitalet.

Dine opgaver vil være:

 • Overordnet ledelsesansvar for den samlede sekretærgruppe inkl. driftsmålsstyring
 • Personaleadministration og ansvar for kompetenceudvikling i sekretærgruppen
 • Medansvarlig for kvalitetssikring og -udvikling af patientforløbene
 • Sikre at sekretærgruppen udvikles og er på forkant med fremtidens udfordringer som bl.a. digital teknologi
 • Medansvarlig i uddannelse af lægesekretærelever

Vi forventer, at du:

 • Kan bidrage til samarbejdet om patientforløb, tværfagligt og på tværs af hospitalet
 • Kan gennemføre strategisk planlægning og håndtere organisatoriske forandringsprocesser
 • Har gode kommunikationsevner og evner at skabe gode samarbejdsrelationer
 • Kan skabe et godt arbejdsmiljø
 • Arbejder systematisk, men også er nysgerrig og innovativ på opgaveløsningen herunder at overhold mål i forhold til ex. udrednings- og behandlingsret
 • Har gode SP-kundskaber og kendskab til digitale løsninger
 • Er uddannet lægesekretær og kan indgå i opgaveløsningen på lige fod med de øvrige sekretærer

Afdelingen indeholder de to specialer lungemedicin og endokrinologi samt palliation som et fagområde. Der er ca. 250 medarbejdere i afdelingen.

Arbejdstid: 37 timer

Løn: Efter gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse

Vil du vide mere: Du er velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Lene Guldager tlf.: 20 59 96 26 eller ledende overlæge Steen Andersen tlf.: 21 69 99 43.     

Ansøgningsfrist: Ansøgning fremsendes online via linket senest torsdag den 20. maj 2021. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler tirsdag den 25. maj 2021.

Interesserede ansøgere uanset køn, alder, religion eller andet etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.