Jobbet "Afdelingssygeplejerske til åbent specialiseret rehabiliteringsafsnit på Psykiatrisk Center Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby

Dit næste skridt

Er ledelse indenfor rehabilitering og udvikling af sygeplejen noget for dig? Så har du muligheden for at blive afdelingssygeplejerske for et velfungerende åbent afsnit med en ambitiøs og erfaren personalegruppe!

 

Velkommen indenfor hos afsnit 804

Vi modtager patienter med diagnose indenfor det skizofrene spektrum med en gennemsnitsalder omkring de 35 år, som alle er visiteret til specialiseret rehabilitering. Patienterne kommer med forskellige problemstillinger, som omhandler de negative symptomer af skizofreni f.eks. manglende energi, manglende motivation, svært ved at overskue hverdagsaktiviteter og svært ved at skabe en ordentlig døgnrytme. Når patienterne er udskrevet, fortsætter mange på studiet eller på arbejdet.

Deres indlæggelsestid ligger mellem 3-6 måneder, og vi har plads til 13 indlagte patienter.  

 

Dine ansvarsområder

Sammen med den afsnitsledende overlæge får du ansvaret for personalegruppen i afsnittet, der består af engagerede og erfarne medarbejdere; sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut, socialrådgiver, aktivitetsmedarbejder og to overlæger (den ene udgør afsnitsledelsen sammen med dig).

Dine fornemmeste opgaver i tæt samarbejde med overlægen bliver at:

  • øge patient- og pårørendeinddragelse og skabe sammenhængende patientforløb. Vi har høje ambitioner indenfor behandling, sygepleje og recovery.
  • støtte og udvikle den enkelte såvel som den samlede personalegruppe i at løfte kerneopgaven
  • sikre trivslen på afsnittet i tæt samarbejde med medarbejderne.
     

Da det er et mindre afsnit, skal du som afdelingssygeplejerske også tage del i plejen i et for stillingen passende omfang. Her skal du sammen med personalegruppen arbejde med behandling med udgangspunkt i miljøterapeutiske rammer og tilbud.

 

Vores forventninger

Du formår at involvere, motivere og skabe resultater indenfor centrets og afsnittets indsatsområder. Du har en tydelig og anerkendende ledelsesstil og medvirker aktivt til at fastholde afsnittet som en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og godt arbejdsmiljø. Derfor er det essentielt, at du har gode samarbejdsevner og kan vedligeholde og danne netværk internt og eksternt med henblik på de bedst mulige forudsætninger for opgaveløsningen.

 

Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • har ledelseserfaring fra sundhedssektoren
  • gerne har en lederuddannelse på diplom- eller masterniveau
  • er handlekraftig og arbejder struktureret og målrettet med centrets og afsnittets indsatser
  • har erfaringer med eller er motiveret for at arbejde med Lean som værktøj til forbedringer af kvaliteten af behandlingen
  • er dygtig til at kommunikere mundtligt såvel som skriftligt til både større og mindre grupper.

 

Hvad tilbyder vi?

Gode muligheder for ledelsesudvikling. Du vil dagligt kunne sparre med den ledende overlæge, og du vil blive en del af en god og sammentømret afdelingssygeplejerskegruppe, der støtter hinanden og giver faglig sparring og fælles udvikling. Der vil ligeledes være mulighed for ledersupervision, kurser og uddannelser, der er målrettet ledere.

Introduktionsprogram skræddersyet til dig ud fra din erfaring og kompetencer. Du får desuden en erfaren mentor fra afdelingssygeplejerskegruppen, når du starter - ligesom du får tæt sparring med udviklingschefen.

Et spændende speciale. Du får mulighed for at deltage i den strategiske udvikling og udformning af den rehabiliterende behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. På afdelingsniveau får du mulighed for at udføre lokale faglige udviklingsprojekter, og på centerniveau kommer du til at indgå i fælles tværgående opgaver og projekter. 

 

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er på 37 timer ugentligt og til besættelse den 1. juli 2021 eller efter aftale.

Ansættelsen er efter gældende overenskomst.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi referencer.

 

Har vi vakt din interesse?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte udviklingschef Betina Bennike, tlf. 29444418 eller mail betina.bennike@regionh.dk

Ansøgningsfrist: d. 18. maj 2021 kl. 23.59

Vi planlægger at afholde ansættelsessamtaler torsdag d. 20. maj

 

Om Psykiatrisk Center Glostrup

Besøg Psykiatrisk Center Glostrup her, og find information om centeret, vores vision og værdier.