Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Overlæge med tilknytning til lægeuddannelsen ved afdeling for Hjertesygdomme og Daghospitalet Grindsted på Sydvestjysk Sygehus

Pr. 1. september 2021, eller efter aftale ønskes en stilling som overlæge besat.

Afdelingen lægger vægt på høje faglige standarder, og at ansøger er i stand til at bidrage til et godt tværgående samarbejde på sygehuset. Sydvestjysk Sygehus ønsker en styrkelse af den lægefaglige struktur med henblik på at matche det fremadrettede universitetshospital.

Hjertemedicinsk Afdeling:
Hjertemedicinsk Afdeling betjener senge-og ambulatorier i såvel Esbjerg som Grindsted. Afdelingen lægger stor vægt på et godt uddannelsesmiljø. Vi værdsætter forskellighed, og er gode til at tage individuelle hensyn.

Afdelingen har eget bagvagtslag samt fælles forvagt og mellemvagt med de øvrige medicinske afdelinger. Der er tilknyttet 18 kardiologiske speciallæger samt 4 hoveduddannelsesforløb. Vi har ydermere et stort og aktivt klinisk forskningsafsnit. Vagten samt lørdagsstuegangen dækkes af 12 speciallæger i kardiologi samt 2 yngre læger i hoveduddannelsens sidste del.

Optageområdet omfatter ca. 220.000 borgere foruden fritvalgspatienter. Afdelingen varetager udredning og behandling af kardiologiske diagnoser på hovedsygehusniveau samt en række specialfunktioner på regionsniveau, herunder KAG, CT af koronarkar, implantation og kontrol af pacemakere inkl. ICD og biventrikulære enheder, over 6000 ekkokardiografier pr. år og fokus på hjertesvigt og hjerterehabilitering.

Afdelingen samarbejder med Odense Universitetshospital vedr. invasive behandlinger og afholder ugentlige fælles videokonferencer med denne samarbejdspartner. Endvidere børnekardiologisk konsulentsamarbejde med Skejby sygehus.

Profil:
Afdelingen søger nu en overlæge i kardiologi med dansk autorisation. Der ønskes dokumentation for undervisningserfaring og forskningserfaring gerne med Ph.d.

Ansøger forventes at indgå i undervisning på lægeskolen og undervisning og uddannelse i afdeling med ca. 20% af ansættelsestiden, og de øvrige ca. 80% deltager ansøger i afdelingens kliniske arbejde.

Ansøger vil indgå i lægeuddannelsen, som en del af stamafdelingskonceptet for de lægestuderende.

Vi forventer, du deltager i afdelingens hjertemedicinske funktioner med vagt, stuegang og ambulatorium i såvel Esbjerg som Grindsted. Dit funktionsområde vil være iskæmisk hjertesygdom med fokus på patientforløb i forhold til udredning, undersøgelse og behandling.

Omdrejningspunktet for dit arbejde bliver din faglighed kombineret med gode kommunikative evner, din interesse for dit fag og ikke mindst for sammenhængende patient – og behandlingsforløb.

Hør gerne mere hos ledende overlæge Allan Rohold på 79183510 mobil 23230189 eller Allan.Rohold@rsyd.dk 

Skema til brug ved lægefaglig vurdering af overlæge.

Der er gode muligheder for individuel arbejdstilrettelæggelse.

Ansøgningsfrist fredag d. 25.juni 2021.

Dine løn-og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Sygehuset:
Sydvestjysk Sygehus er akutsygehus for det sydvestjyske område i Region Syddanmark med aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt veneklinik i Brørup. Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset står over for en række spændende, strategiske udfordringer, hvor de væsentligste er:

 • Patient og kundefokus
 • Det hele sygehus
 • Tilpasning til nye vilkår

Udviklingen af Sydvestjysk Sygehus fra akutsygehus til universitetshospital, fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde. Dette kræver høje faglige standarder, i kombination med organisatorisk smidighed og vilje til at finde nye løsninger på tværs af både kliniske enheder og stabsfunktioner.

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem netværket Best Brains, hvor områdets store virksomheder deltager. Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 • Kontaktperson
  Allan Rohold
  Allan.Rohold@rsyd.dk
 • Adresse
  Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2021
 • Regionens jobnr.
  216068
 • Quick-nr.
  411700
 • Ansøgningsfrist
  25-06-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 • Adresse
  Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
 • Kontaktperson
  Allan Rohold
  Allan.Rohold@rsyd.dk
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2021
 • Regionens jobnr.
  216068
 • Quick-nr.
  411700
 • Ansøgningsfrist
  25-06-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge med tilknytning til lægeuddannelsen ved afdeling for Hjertesygdomme og Daghospitalet Grindsted på Sydvestjysk Sygehus"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.