Jobbet "Afdelings- eller overlæge, Neuroradiologisk Sektion., Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Billeddiagnostik: Læger

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Ved Radiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital er der en ledig stilling som vagtbærende afdelings- eller overlæge i neuroradiologisk sektion til besættelse fra 01.10.2021 eller efter aftale.
 
Vi søger en erfaren speciallæge i radiologi med særlig fokus på neuroradiologi, da stillingens funktion er placeret i neurosektionen og involverer alle områder indenfor neuroradiologi og dermed forudsætter et omfattende tværfagligt samarbejde.
 
Om afdelingen og sektionen
Radiologisk Afdeling er en af landets største med et årligt undersøgelsesantal på ca. 285.000. Afdelingen diagnosticerer, undersøger og behandler patienter indlagt på Aalborg Universitetshospital samt henviste patienter fra de praktiserende læger i Region Nordjylland. Derudover udføres de højt specialiserede funktioner indenfor radiologi i Region Nordjylland kun i Aalborg. Afdelingen er fordelt på 5 matrikler: Aalborg Nord, Aalborg Syd, Thisted, Hobro og Farsø. Den opslåede stilling er fysisk placeret i Aalborg.
 
Neurosektionen udfører højt specialiseret diagnosticering inden for alle områder af neuroradiologi. Neurosektionen arbejder tæt sammen med andre fagspecialer, herunder Onkologisk afdeling, ØNH, Neurologi og Neurokirurgi mfl. Der holdes flere ugentlige konferencer samt varetagelse af akutte funktioner som bl.a. trombolysevagter, hvor tværfagligt samarbejde spiller en central rolle. 
 
Ansøgers kvalifikationer
Udover ansøgers baggrund som speciallæge i radiologi udpeges erfaring inden for neuroradiologi som en væsentlig kvalifikation (minimum 2 års erfaring med neuroradiologi). Herunder vil der i vurderingen også blive lagt vægt på, at ansøgeren har gennemført eller er igangværende med efteruddannelser eller masterunddannelser inden for neuroradiologi (EDINR, European Diploma in Neuroradiology eller lign.).
 
Det forventes, at du i forhold til sektionen involverer dig i den daglige arbejdsgang og har visioner om dens fremtidige udvikling.
 
Personlige kvalifikationer
Der søges en læge med gode samarbejdsevner, fleksibilitet, loyalitet og empati. En læge som rummer en god personlig integritet såvel som evne til at udvise handlekraft og beslutsomhed, når det er nødvendigt.

Forskning og udvikling
Som universitetshospital har forskning og udvikling en høj prioritet. Universitetshospitalet indgår i væsentlig grad i både introduktions- og hoveduddannelsen i radiologi. Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle et godt læringsmiljø, der sikrer de yngre læger en solid basis- og specialistuddannelse. Der vil derfor i stillingen indgå lægelig undervisning og supervision af yngre læger. Ligesom der vil være mulighed for forskning og publicering.
 
I stillingen lægger vi således overordnet vægt på:  
  • Erfaring med neuroradiologi
  • Uddannelsesmæssig erfaring inden for neuroradiologi
  • Gode samarbejdsevner
  • Akademiske ambitioner
  • Visioner i forhold til sektionens samt afdelingens udvikling
  • At du tager ansvar for løsning af sektionens opgaver
  • Kan bidrage med lægelig undervisning
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Jan Plougmann (jpp@rn.dk) tlf. 97660824 eller leder af Radiologisk Afdeling Peter Lasborg (peter.lasborg@rn.dk) tlf. 40207594
 
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: http://www.aalborguh.rn.dk/Service/Kompetenceskema


Ved ansættelser i Region Nordjylland skal der indhentes reference samt børneattest på den ansøger, der ønskes ansat.
Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for YL eller OVL indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Motiveret ansøgning vedlægges curriculum vitae. Ansøgning skal ske gennem regionens rekrutteringssystem https://rn.dk/da/Genveje/Karriere/Ledige-job  

Ansøgningsfrist d. 22. august 2021
Samtaler forventes gennemført fredag d. 27. august 2021

 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.