Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ledende Overlæge til Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen arbejder vi for at tilbyde effektive sundhedsydelser af høj kvalitet til alle borgere og patienter i hele Grønland. Vi har brug for dine kompetencer.

Sammen med den ledende oversygeplejerske skal du sikre en stærk og visionær områdeledelse, der har ansvaret for den daglige drift og fortsatte udvikling af Kirurgisk Område i et konstruktivt samspil med hele Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

Jobbet

Sammen med den ledende oversygeplejerske varetager du den overordnede ledelse, koordinering og samordning af områdets opgaver. Det inkluderer alle aspekter af udredning, behandling, pleje, udvikling, kompetenceudvikling, optimering, prioritering og ressourceallokering. I er i fællesskab ansvarlige for den samlede økonomi og bemandingssituation på Kirurgisk Område, hvor du har særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af læger.

I skal i fællesskab udgøre en stærk og samarbejdende områdeledelse, hvor jeres samarbejde er kendetegnet ved omsorg, tillid og respekt. Områdeledelsen forventes at være strategisk, synlig, struktureret og nærværende, samt at arbejde helhedsorienteret med at fremme et godt arbejdsmiljø.

Som leder kan du forvente en spændende og varierende arbejdsdag i en kompleks organisation. Du får et tæt samarbejde med de andre områdeledelser, landets regionsledelser og stabsledelser. Du samarbejder, og sparrer effektivt med de øvrige ledere og kollegaer i og udenfor Sundhedsvæsenet.

Dit kliniske virke vil være mangfoldigt og varieret indenfor et af områdets specialer efter ønske og aftale. Hverdagen er spændende og afvekslende med mange logistiske udfordringer.

 

Rammerne:

Det Grønlandske Sundhedsvæsen udgør en samlet landsdækkende organisation der løser mange varierede opgaver på sundhedsområdet incl. Primary Health Care i Sundhedsregionerne, tandpleje og medicinforsyning Organisationsplan.

Dronning Ingrids Hospital fungerer som landshospital for hele Grønland og varetager de mere specialiserede opgaver.

Kirurgisk Område omfatter alle de kirurgiske specialer, herunder kirurgi, urologi, ortopædkirurgi, oto-rhino-laryngologi samt gynækologi & obstetrik. Kirurgisk Område sikrer rådgivning, vejledning og sparring med kolleger i Nuuk, på regionssygehuse og på sundhedscentre. Kirurgisk Område varetager de dele af patientforløbene der nogenlunde svarer til hovedfunktionsniveau, samt visse yderligere funktioner. Ledelsesopgaven omfatter også planlægning og håndtering af specialistrejser indenfor alle kirurgiske specialer/fagområder i hele Grønland. Som ledende overlæge har du det overordnede ansvar for samarbejdet med forskellige samarbejdspartnere i Danmark, herunder kautioner.

 

Kirurgisk Område har døgndækkende vagtberedskab på speciallægeniveau i ortopædkirurgi, kirurgi, oto-rhino-laryngologi samt gynækologi & obstetrik. Der er også et døgndækkende fælles reservelægevagtlag der primært udgøres af læger i introduktionsstilling og hoveduddannelse i almen medicin. Vagterne kan dækkes fra bolig tæt ved hospitalet.

Derudover er der ca. hver 6 uge besøg af speciallægekonsulenter inden for mamma/plastikkirurgi samt urologi.

Sundhedsvæsenet har en samarbejdsaftale med Rigshospitalet og Regin Hovedstaden der varetager de højtspecialiserede funktioner.

På Dronning Ingrids Hospital udfører vi årligt ca. 1500 operationer fordelt på de forskellige specialer og vi har godt 6.000 ambulante konsultationer. Regionssygehuse og sundhedscentre besøges jævnligt med speciallæger fra Dronning Ingrids Hospital, hvor der foretages ambulante undersøgelser og udføres mindre kirurgiske indgreb. Disse aktiviteter ”på kysten” giver ca. en fordobling af den samlede operative og ambulante aktivitet.

 

Kirurgisk Område har ca. 110 ansatte heraf ca. 18 læger. Samlet er Områdeledelsen økonomisk ansvarlig for et årligt budget på knap 100 millioner kr.

Kirurgisk Område har ca. 54 sengepladser fordelt på tre sengeafsnit. Hertil kommer Kirurgisk Ambulatorium og Fødeafdelingen.

 

Kvalifikationer

-Dansk speciallægeautorisation indenfor et af disse specialer: kirurgi, urologi, ortopædkirurgi, oto-rhino-laryngologi, thorax-kirurgi eller gynækologi & obstetrik

-Ledelsesmæssig erfaring og ledelsesuddannelse er en fordel

-Kendskab til Grønland vil blive vægtet

-Fortrolighed med ressourcestyring vil tælle

 

Hvem er du?

-Du har lyst til at udøve ledelse

-Du vil virke i et anderledes og tværkulturelt sundhedsvæsen med mange spændende, udfordrende og mangfoldige opgaver

-Du er samarbejdende, åbensindet, pragmatisk og fleksibel

-Du kan håndtere krydspres, og kan prioritere opgaver og ressourcer sikkert, bevidst og klogt

-Du besidder driftsfokus, kvalitetsbevidsthed og løsningsorientering

-Du er visionær og udviklingsorienteret med respekt for kontekst, historien og erfaringerne

-Du er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst

-Du vil, og kan skabe fremdrift og udvikling

-Du er nysgerrig og lydhør, samt arbejder dialogbaseret, inddragende og kommunikerende

-Du kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed

-Du vil personaleledelse, herunder fokus på arbejdsmiljø, arbejdsglæde, motivation og kompetenceudvikling

-Du har interesse og forståelse for økonomi og ressourcer

 

Der henvises til Stillings- og funktionsbeskrivelse

 

Hvem er vi?

Vi er borgernes sundhedstilbud. Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes. Læs mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen her (http://www.gjob.gl/Sundshedsvæsenet/Organisationen).

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl             

 

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Lægeforeningen. Find din overenskomst her. (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster)

 

Stillingen er en fire-årig åremålsansættelse med mulighed for at aftale forlængelse. Stillingen er som udgangspunkt uden formaliseret vagtforpligtigelse, men vagtforholdene kan aftales.

Vejledende lønniveau pr. 1. april 2021 inklusive tillæg og pension er ca. 108.000 kr. pr. måned.

Herudover enten et tillæg på 12.0000 kr. pr mdr. eller honorering for et antal vagter (2500-3900 kr pr vagt afhængig af speciale)

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation som speciallæge.

Som Ledende Overlæge refererer du sammen med den ledende oversygeplejerske samlet til Sundhedsledelsen for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Cheflægen vil være din primære sparringspart.

 

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1. januar 2022 eller efter aftale.

 

Ansøgningsfrist: 20. oktober 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i sidste uge af november og kan evt. gennemføres online

 

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger ansættelsesudvalget de ønskede kandidater til faglig bedømmelse. Skema til faglig bedømmelse kan hentes i word-format her (http://www.gjob.dk/Praktiske-forhold/Overenskomster - Læger - Skema til faglig bedømmelse).

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Cheflæge Berit Bjerre Handberg på tlf. (+299) 53 07 20 eller på e-mail: BEBH@PEQQIK.GL.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til HR & Bolig på PERSONALE@PEQQIK.GL.

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsplan - Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
  personale@peqqik.gl
  +299
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2022
 • Quick-nr.
  416555
 • Ansøgningsfrist
  20-10-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
  personale@peqqik.gl
  +299
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2022
 • Quick-nr.
  416555
 • Ansøgningsfrist
  20-10-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ledende Overlæge til Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.