Jobbet "AFDELINGSTERAPEUT - T OPHÆNG, OUH, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Er du en visionær og ambitiøs terapeut, der gerne vil lede en gruppe af meget fagligt engagerede og kompetente terapeuter i en ny konstruktion sammen med afdelingssygeplejersken i sengeafsnit T1?

 

Du vil blive ansat i Hjerte-, Lunge-, og Karkirurgisk afdeling T, OUH.  Afdeling T har siden 1. juni 2021 haft driftsansvaret for fysio- og ergoterapeuter tilknyttet følgende afdelinger:  Lungemedicinsk afdeling J, Infektionsmedicinsk afdeling Q, Kardiologisk afdeling B, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T og Intensiv afdeling V – herunder BRITA og VITA samt Hjerterehabilitering i Svendborg (i daglig tale T-ophænget). Du vil derfor skulle lede en gruppe af fagligt meget kompetente terapeuter på tværs i organisationen med forankring i et af afdeling T’s sengeafsnit. Du forventes først og fremmest at være leder, samt ad hoc at deltage i klinisk praksis og følge patientforløb.  Stillingen er pr. 1. december eller efter aftale.

Om dig

Vi forventer, at du har ledelseserfaring og ledelseskompetencer og evner at indgå i dynamiske processer med såvel tværfaglige som monofaglige kolleger og medarbejdere. Du ser potentiale i at indgå i et team og være med til at skabe nyt ift organisering og samarbejde omkring og med patienter.

 • Har høje ambitioner på patienternes og organisationens vegne
 • Viser retning - sætter Patienten først og skaber følgeskab gennem en anerkendende, motiverende og delegerende ledelsesstil
 • Har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere
 • Er bevidst om din terapeutiske ledelsesrolle og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde
 • Er proaktiv ift at udvikle en rehabiliterende tilgang til patienter og kolleger i T- ophæng
 • Er tydelig og anerkendende i din kommunikation
 • Udvikle, udarbejde og implementere strategier på vej imod NYT OUH
 • Kan indgå i det kliniske arbejde og deltage i udvikling af terapeuter og plejepersonale 
 • Kan bevare overblikket og roen i et dynamisk miljø
 • Koordinerer terapeutressourcer i hele T-ophænget

Hvad kan vi tilbyde?

En rehabiliterende tilgang skal implementeres som et nyt koncept i patientbehandlingen.

Du vil derfor få mulighed for i et ligeværdigt samarbejde med afdelingssygeplejersken i T1 at få indflydelse på og ansvar for:

 • At ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og sosuér planlægger de enkelte patientforløb på en sådan måde, at de enkelte faggruppers kompetencer udnyttes og kombineres til gavn for den enkelte patient
 • Den patient- og pårørendes oplevede kvalitet
 • At sikre udvikling af arbejdsgange og samarbejde på tværs af faglige kompetencer, som understøtter ovenstående
 • Arbejdsplaner, ferieplanlægning, sygefraværssamtaler
 • At sikre det gode arbejdsmiljø for alle personalegrupper
 • Planlægning og fordeling af MUS samtaler
 • Overholde den givne normering for terapeuter og plejepersonale
 • Modtage sygemeldinger og planlægge dagens opgaver

Du vil blive tilbudt introduktion til afdeling T og den nye Matrix organisation; Kompetence Center for Rehabilitering (KCR) og Rehabilitering og Palliation (Rehpa).

Kvalifikationer:

Du er uddannet fysioterapeut med nogle års klinisk erfaring.

Har ledelseserfaring og/eller er villig til at tage en lederuddannelse på diplom eller masterniveau.

Løn- og ansættelsesforhold:

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.  

Hvis du har spørgsmål: 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Oversygeplejerske Gitte Bekker gitte.bekker@rsyd.dk tlf: 2134 2706

Ledende overlæge Gert Lerbjerg gert.lerbjerg@rsyd.dk tlf: 2170 9646

Ansøgningsfrist:

Bemærk ansøgningsfristen er d.  21. oktober 2021

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 26. eller 27. oktober 2021