Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Afdelingsbioanalytiker til Klinisk Mikrobiologi, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Afdelingsbioanalytiker til Klinisk Mikrobiologi, Vejle Sygehus, SLB

 

Klinisk mikrobiologi søger en afdelingsbioanalytiker til bakteriologisk & serologisk afsnit pr. 1. februar 2022 eller efter aftale.

Jobbet indebærer, at du skal have ansvaret for bioanalytikergruppen i bakteriologi og serologi, samt medansvaret for LKO ordningen herunder MIKAP udsendelser. Du skal sammen med resten af ledergruppen, sikre en konstant udvikling af mikrobiologi i relation til dets medarbejdere, brugere, mikrobiologiske afdelinger i regionen og andre interessenter.

 

Klinisk Mikrobiologi, Vejle Sygehus, er en velfungerende afdeling med en vigtig og central funktion inden for infektionssygdomme. Vi er godt 50 medarbejdere og personalegruppen består af bioanalytikere, IT-medarbejder, speciallæger, uddannelseslæger, molekylærbiologer, ph.d. studerende og hygiejnesygeplejersker.

 

Vi har en åben og humoristisk omgangstone, hvor tværfaglighed og samarbejde er i højsædet. Alle faggrupper arbejder sammen om kerneopgaverne, som med et patientcentreret fokus omfatter diagnostik, forskning/udvikling og uddannelse. Kvaliteten af vores arbejde vægtes højt - vi har et stærkt fagligt miljø og deltager gerne i forsknings- og udviklingsprojekter.

 

Vi er et team bestående af ca. 30 bioanalytikere, fordelt i bakteriologisk-, serologisk- og et molekylærbiologisk afsnit. Bioanalytikernes primære opgave er at varetage analysering af diverse patientprøver, herunder akutte prøver, samt videreforsendelse af prøver til eksterne laboratorier. Vi har et tæt samarbejde med afdelingens øvrige personaler og et særligt tæt samarbejde med afdelingens lægestab omkring svarafgivelse.

Der undersøges godt 250.000 prøver årligt inden for bakteriologi, virologi, parasitologi og mykologi. I 2020 undersøgte afdelingen over 200.000 SARS-CoV-2 prøver.

 

 

Vi forventer, at du har evner og lyst til at indgå i løsningen af strategiske udfordringer, både hvad angår personaleledelse og LKO. I dine arbejdsopgaver indgår bl.a.

Personaleledelse:              

 • Hensigtsmæssig prioritering af opgaveløsningen inden for afsnittet.
 • Ansættelse og fratrædelse/opsigelse af medarbejdere.
 • Planlægning af træning, uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere.
 • Kompetenceregistrering.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af stillings- og funktionsbeskrivelser.
 • Afholdelse af medarbejdersamtaler (MUS, GRUS, trivselssamtaler, omsorgssamtaler, fratrædelsessamtaler m.m.).
 • Arbejdstidsregistrering, vagt- og ferieplanlægning.
 • Afholdelse af afsnitsmøder/personalemøder/tavlemøder.
 • Uddelegering af arbejdsopgaver til personale, der er specielt uddannet og/eller trænet i varetagelsen heraf.
 • Medansvarlig for at laboratoriets ydelser udføres med høj kvalitet og effektivitet.
 • Sikring af at analyseproduktion udføres hensigtsmæssigt, herunder særligt fordeling af personaleressourcer.
 • Sikring af at implementering af nyt udstyr og nye metoder gennemføres, herunder fordeling af personaleressourcer.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af retningsgivende dokumenter, med fokus på de områder der omhandler personaleforhold.
 • Behandling af afvigerapporter.

 

LaboratorieKonsulentOrdningen

 • Planlægning og koordinering af aktiviteter og indsatser i Sygehus Lillebælts LKO, i henhold til de overordnede beslutninger i LKO i regionen.
 • Planlægning og gennemførelse af minimum 2 årlige udsendte mikrobiologiske kvalitetsbestemmelser.
 • Opfølgning på mikrobiologisk kvalitetskontrol, herunder orientering af LKO, ved manglende kvalitetsopfyldelse.
 • Undervisning, information, rådgivning og vejledning af praktiserende læger og deres personale i laboratoriefaglige spørgsmål med henblik på kvalitetssikring af det mikrobiologiske område herunder procedurer for mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse.

 

Øvrig ansvarområde

 • Indkøb af forbrugsvarer og andre nødvendige anskaffelser samt fakturagodkendelse.
 • Lagerstyring.
 • Ansvar for afdelingens biobank og frysekapacitet.
 • Undervisning internt og eksternt.

 

Dine kvalifikationer:

 • Autoriseret bioanalytiker eller anden relevant faglig baggrund. Gerne med en anerkendt videreuddannelse inden for ledelse (men ikke et krav).
 • En tillidsvækkende personlighed, som er anerkendende i sin omgangsform og ikke mindst, at du er lydhør og nærværende.
 • Faglige og personlige kvalifikationer til at lede og planlægge de daglige arbejdsopgaver.
 • Faglige og personlige kvalifikationer til styring af driftsafsnittets ressourceforbrug.
 • Vilje og evne til at motivere og engagere nærmeste medarbejdere.
 • God til at samarbejde og indgå i tværfaglige teams.
 • God til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt.
 • Omstillingsparat og interesseret i at udvikle afsnittet såvel fagligt som organisatorisk i samarbejde med relevante fagspecifikke personer.
 • Stor praktisk erfaring og teoretisk viden.

 

Vi tilbyder:

 • Et meningsfyldt arbejde, hvor din indsats er medvirkende til at sikre den bedste og mest optimale behandling af sygehusets patienter.
 • Et afvekslende og spændende job med gode, faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • En arbejdsplads med mange nye udfordringer og med fokus på høj kvalitet.
 • En arbejdsplads, der er præget af en høj grad af selvstændighed, ansvarsfølelse, respekt, samarbejde, en effektiv drift, gode kollegaer og et godt humør
 • En arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet vægtes højt, og hvor der er øje for den enkelte.
 • En ansættelse i en afdeling med meget kort afstand mellem medarbejder og ledelse.

 

Løn og ansættelsesforhold:

Efter gældende overenskomst for afdelingsbioanalytikere mellem Danske Regioner og Danske Bioanalytikere.

 

Øvrige oplysninger:

Ansøgningsfristen er d.8/12-21

Samtaler afholdes i uge 50

 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Lotte Foegt Poulsen 20324797 eller ledende overlæge Ea Sofie Marmolin 29106016

 

Vi ser meget frem til at modtage din ansøgning, CV samt anden relevant dokumentation.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
 • Kontaktperson
  Lotte Poulsen
  lotte.f.poulsen@rsyd.dk
 • Adresse
  Beriderbakken 4, 7100 Vejle
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  218223
 • Quick-nr.
  420186
 • Ansøgningsfrist
  08-12-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
 • Adresse
  Beriderbakken 4, 7100 Vejle
 • Kontaktperson
  Lotte Poulsen
  lotte.f.poulsen@rsyd.dk
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  218223
 • Quick-nr.
  420186
 • Ansøgningsfrist
  08-12-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingsbioanalytiker til Klinisk Mikrobiologi, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.