Jobbet "Bioanalytiker/radiograf med interesse for nuklearmedicin" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Bioanalytiker/radiograf til Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

En af vores dygtige medarbejdere har valgt at gå på pension og vi søger derfor en ny kollega.

Hvem er du?

En bioanalytiker/radiograf med erfaring i klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

En bioanalytiker/radiograf uden erfaring i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, men har et brændende ønske for at lære specialet.

Nyuddannet bioanalytiker/radiograf, der måske har stiftet bekendtskab med specialet under din uddannelse og har et brændende ønske for at arbejde i specialet.

Hvad skal du?

Du vil som bioanalytiker/radiograf blive en del af afdelingens medarbejdere, som udfører patientundersøgelser inden for det klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske speciale. Du vil komme til at arbejde med både PET/CT, klassisk nuklearmedicin og SPECT/CT og fysiologiske undersøgelser.

Hvem er vi?

Vi er en afdeling, som lægger stor vægt på faglighed, udvikling, tværfagligt samarbejde og har højt motiverede medarbejdere fra flere forskellige faggrupper, som sammen løser de daglige opgaver med stort engagement og faglighed.

Afdelingens kerneydelser er gode, sammenhængende patientforløb med fokus på kvalitet og tværfaglighed i undersøgelse og behandling i tæt kontakt med både interne og eksterne samarbejdspartnere - hele tiden med fokus på at optimere og kvalitetssikre undersøgelser og patientforløb.
Afdelingen indgår i flere forskningsprojekter i samarbejde med de kliniske afdelinger på hospitalet.

Vi råder blandt andet over flere PET/CT- og SPECT/CT-skannere, gammakameraer, DEXA-skannere, ultralydsapparater, diverse udstyr til fysiologiske undersøgelser og vi har lige fået opgraderet vores radiofarmaci. Indtil videre har afdelingen to matrikler, men når det nye Bispebjerg Hospital står færdigt indenfor få år, samles afdelingen under et tag.

I løbet af 1. kvartal 2022 forventer vi at kunne tage vores dedikerede [150] -H20-cyklotron i drift, som skal understøtte mange af vores perfusionsundersøgelser på nye og innovative måder.

Vi tilbyder

 • Et selvstændigt og udfordrende arbejde i en spændende afdeling med højt fagligt niveau og professionalisme.
 • En afdeling med engagerede og dynamiske medarbejdere.
 • Et godt tværfagligt arbejds- og uddannelsesmiljø.
 • God oplæring og efteruddannelse.

 

Vi forventer, at du

 • Har autorisation som bioanalytiker/radiograf.
 • Har lyst til og gerne erfaring med at arbejde med nuklearmedicin.
 • Er interesseret i et job med tæt patientkontakt og er servicemindet overfor patienter og pårørende.
 • Har gode IT-kundskaber og flair for at arbejde med teknisk udstyr.
 • Bidrager positivt og engageret i løsningen af afdelingens opgaver.

 

Send os din ansøgning, hvis du har lyst til at være en del af en afdeling der satser på:

 • At bidrage til gode sammenhængende patientforløb i samarbejde med de kliniske afdelinger.
 • Trivsel – og faglig udvikling.
 • Tværfaglige kompetencer og samarbejde.
 • Forskning, udvikling og uddannelse.

 

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor der kan forventes forskudt tjenestetid mellem kl. 7.00 og 18.00

I ansættelsen er man er tilknyttet afdelingens funktioner på begge matrikler.

Tiltrædelse 1. februar 2022 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter.

 

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Madiha Raza Müller på telefon 2483 3483 eller Ledende bioanalytiker Anita Larsen på telefon: 2138 1056 eller e-mail: anita.larsen.01@regionh.dk

 

Ansøgningsfristen er senest d. 2. januar 2022

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

 

Du kan læse om vores afdeling på vores hjemmesider og Instagramprofil

https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-fysiologisk-og-nuklearmedicinsk-afdeling/Sider/default.aspx

https://www.frederiksberghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-fysiologisk-nuklearmedicinsk-afdeling/Sider/default.aspx

         kfnm.bispebjerghospital