Jobbet "Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, Rigshospitalet Glostrup søger social- og sundhedsassistent til anæstesiafsnittet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 13, 3. sal rødt trafikcenter, 2600 Glostrup

Dit næste skridt

På anæstesiologisk afsnit er vi specialister i anæstesi til ryg- og øjenoperationer og MR-scanninger. Derudover giver vi anæstesiydelser til ECT- behandling, MR-scanninger og den medicinske endoskopi-funktion, og vi servicerer derudover resten af hospitalet, inkl. akutklinikken og patienttransporter, døgnet rundt. Vi har en del børn til øjenoperationer og deltager i thrombolysevagten for Region H, som hospitalet har hver anden dag.

Vi søger en social- og sundhedsassistent til anæstesiafsnittet 37t. eller efter aftale, - ugentligt i dagvagter.

Du vil, sammen med det øvrige anæstesipersonale og vores samarbejdspartnere, have medansvar for at sikre kontinuiteten i anæstesi og patientforløb, være behjælpelig ved fremstilling til anæstesi på operationsstuerne og under anæstesiforløbene ved behov for specialudstyr, ekstra medicin, akutte blodanalyser og efterfølgende oprydning samt opfyldning og rengøring af udstyr og apparatur efter hygiejniske standarder.

Desuden i fællesskab med vores øvrige 3 so.su. /sygehjælper stå for varebestilling, lagerstyring, styring af anæstesidepoter og skyllerum.

Vi søger en social- og sundhedsassistent, der matcher følgende profil:

Kompetencer:

 • 2-3 års erfaring fra klinisk hospitalsafdeling eller anden anæstesiafdeling.
 • Kendskab til hygiejniske standarder
 • Gode evner til at håndtere medikoteknisk udstyr og IT på brugerniveau
 • Fleksibilitet, systematik og ansvarsbevidst hed, og evner for at arbejde selvstændigt såvel som en del af et team
 • En positiv og problemløsende adfærd med konstruktiv feedback, nytænkning og lyst og evne for projektarbejde
 • Opmærksomhed på kollegers og afdelingens trivsel, og positivt bidrag hertil
 • Lyst og evner til at være en del af vores specialiserede profil

Vi tilbyder:

 • Struktureret introduktion til afdelingen og ”huset”
 • En god og velfungerende afdeling med høj professionalisme, fagligt fokus og et godt arbejdsmiljø

Anæstesiafsnittet ledes af en afsnitsansvarlig overlæge og en afdelingssygeplejerske. Vi har en assisterende afdelingssygeplejerske, fem specialeansvarlige sygeplejersker, en oversygeplejerske med uddannelsesansvar og syv kliniske vejledere. Vi uddanner anæstesisygeplejersker i de første 12 mdr. af anæstesiuddannelsen. Vi er 29 anæstesisygeplejersker, 3 so.su. assistenter og 3 anæstesikursister.

Der er afdelings grundholdning, at vi altid står til disposition i kritiske situationer, og at vi er en troværdig samarbejdspartner.

Rigshospitalet i Glostrup er et fagligt stærkt specialhospital inden for neurologi, rehabilitering og øjenkirurgi. Hospitalet har Videnscenter for reumatologi og rygkirurgi, landsdelsfunktion i Øjensygdomme og øjenkirurgi, samt Neurologisk afdeling, og Medicinsk afdeling for borgerne på Københavns Vestegn.

Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte består af følgende afsnit udover anæstesiafsnittet:

 • Intensiv afsnit 13
 • Opvågning og operation afsnit 23
 • Respirations Center Øst (RCØ) der varetager behandling og pleje af patienter med kronisk respirationshandicap
 • Tværfagligt smertecenter for patienter med kroniske non-maligne smertetilstande.
 • Forskningsenhed med forskningsansvarlig overlæge, forskningssygeplejerske og tilknyttede ph.d.-studerende
 • Administrativt sekretariat

Hvis du ønsker at høre yderligere, er du er velkommen til at kontakte: Afdelingssygeplejerske Anne Brit Lysgaard på tld. 3863 0475.

Ansøgningsfrist: mandag d. 3/1 22

Vi holder ansættelsessamtaler: torsdag d. 6/1 22

Et af målene i Region Hovedstads personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.

Glostrup er pr. 1. marts 2007 en røgfri arbejdsplads