Jobbet "Ergoterapeut til Ældresygdomsklinik og Medicinsk Sengeafsnit A ved Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Medicinsk sengeafsnit A

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Kære kommende kollega, Medicinsk Sengeafsnit A søger ergoterapeuter til spændende delestilling mellem vores Ældresygdomsklinik og sengeafsnit.

I forbindelse med en kommende udvidelse af vores sengeafsnit og Ældresygdomsklinik, søger vi flere ergoterapeuter i fast stilling på 37 timer/ugen eller andet efter aftale. Du vil indgå i weekend med arbejde hver 3. weekend og enkle aftenvagter (max 4 på 4 uger) kan forekomme.

Hvem er vi:
Medicinsk sengeafsnit A består af et stort sengeafsnit, en klinik for diabetes og hormonsygdomme, et medicinsk korttidsafsnit og en ældresygdomsklinik. Vores specialer er geriatri, infektionssygdomme, endokrinologi og intern medicin.
Vi sætter patienten i centrum og inddrager de faggrupper som er nødvendigt for at skabe de bedste forløb for vores patienter. Vi er en blandet personalegruppe både i erfaringsniveau og kompetencer, men også i faggrupper.

En typisk dag i sengeafsnittet:
Kl. 07.00 – morgenbriefing og fordeling af personale i teams og makkerpar
07.10-09.00 – alle deltager i morgen TOKS-runde, patientpleje og morgenmad
09.00-11.30 – træning med patienter og forberedelse af udskrivelser
11.30-13.00 – patienter hjælpes op til frokost og evt. spisetræning med patienter
13.00-15.00 - træning med patienter og forberedelse af udskrivelser
Der vil forekomme flere plejeopgaver i løbet af dagen, alle hjælper for patienterne får den pleje og behandling de skal have.

En dag i Ældresygdomsklinikken:
Det er nyt at vi skal have ergoterapeuter i Ældresygdomsklinikken og derfor arbejder vi stadig på at finde den bedste form. Vores Ældresygdomsklinikken varetager: Demensudredning, opfølgning på ortogeriatri og enkle faldudredninger. Derudover starter vi subakut geriatri op i starten af marts 2022. Som ergoterapeut vil din primær opgave være demensudredning og eventuelle ergoterapeutiske vurderinger af patienter som kommer enten til faldudredning eller som subakut patient.

Hvem søger vi:
 • En som kan se hele patienten.
 • Masser af gå på mod og en vilje til at lære nyt.
 • Tør gå forrest og være med til at skabe nyt.
 • Let til smil og en god holdspiller.
 • Er fleksibel og ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø.
 • Kan bevare overblikket og er i stand til at tilrettelægge og prioritere egne opgaver.
 • Har interesse for og gerne erfaring med geriatri og demensområdet.
 • Er monofaglig stærk og kan spille aktivt ind i det tværfaglige samarbejde.
Dine arbejdsopgaver bliver:
 • Kerneopgave som ALD- og dysfagi-træning.
 • Udarbejdelsen af MedCom standarderne: plejeforløbsplan, korrespondancebrev og udskrivningsstatus.
 • Demensudredning og ergoterapeutiske vurderinger i Ældresygdomsklinikken.
 • Deltage i udskrivelser og forberedelserne her til.
 • Bidrage med relevante oplysninger i forbindelse med stuegang.
Vi tilbyder stort introduktionsprogram:
 • Undervisning med simulation i akutte medicinske tilstande samt brug af TOKS og ABCDE.
 • Introduktion og undervisning til stuegang og målsamtaler.
 • Bed-side oplæring.
 • Introduktion til det tværfaglige samarbejde.
 • Basal pleje via undervisning og simulation.
 • Introduktion til Medicinsk Afdeling, herunder arbejdet med arbejdsmiljø og patientsikkerhed.
 • Fælles introduktion til Regionshospitalet Randers.
 • Undervisning i vores elektroniske systemer (MidtEPJ og Klinisk Logistik).
 • Oplæring og undervisning i samarbejde med vores klyngekommuner, herunder oplæring i udskrivelse af patienter.
Kom og bliv en del af et fantastisk team hvor der er højt til loftet og frihed til at synge højt.
Er du blevet nysgerrig på at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Afdelingssygeplejerske Annette Baagø eller Afdelingssygeplejerske Sofie Bossen på sofiboss@rm.dk eller telefon 3071 3702
Der må påregnes en prøvetid på 3 måneder og vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest som forudsætning for ansættelse.

Sidste frist for ansøgning d. 17. februar 2022
Samtaler afholdes i løbet af uge 8.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.