Jobbet "Hoveduddannelseforløb i Almen Medicin i Region Sjælland" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Alleen 15, 4180 Sorø

Dit næste skridt

 

Hoveduddannelsesstilling i Almen medicin - Region Sjælland

 

Region Sjælland søger læger, der brænder for almen praksis. I Region Sjælland vægter vi uddannelsesmiljøet højt og vi har et stort fokus på, at skabe de bedste rammer for dig i dit hoveduddannelsesforløb, og har derfor en række forskellige tilbud til uddannelsessøgende læger.

 

Log ind på www.videreuddannelsen.dk for at se de 11 forløb vi tilbyder

 

Vi tilbyder

 • Tilknytning til yngre læge (DYNAMU) og områdespecifik alment praktiserende læge (PUK)

 • Deltidsstilling er en mulighed i Region Sjælland

 • 4 årlige obligatoriske temadage for alle hoveduddannelseslæger i almen medicin, hvor både det sociale og det faglige kommer i spil

 • Tilbud om supervisionsgruppe allerede i fase 1

 • Supervision af uddannet supervisor i fase 3

 • Deltage i eller oprette mini DGE junior-gruppe med mulighed for betalt efteruddannelse

 • Attraktive lægeboliger nær alle større sygehuse. Se nogle her:  Sygehusboliger og Boliger til YL

 • Bus for medarbejdere direkte fra/til Kbh. H til både Slagelse og Nykøbing f Sygehuse hver dag

Nykøbing F

 • Sygehusansættelsen på GYN/OBS er vagtfri
 • Sygehusansættelsen i psykiatri garanterer 1 måneds sammenhængende forløb i Distriktspsykiatrien
 • Lokale puljemidler til efteruddannelse i sygehusansættelsen

Slagelse

 • Har nyansat to uddannelseskoordinerende yngre læger i almen medicin, der indkalder til månedlige obligatoriske uddannelsesmøder for alle medicinske uddannelseslæger

 

Du kan læse meget mere om hoveduddannelsen i Region Sjælland på Det Gode Lægeliv

 

Ansøgning

Det er en forudsætning, at du senest ved tiltrædelse af din hoveduddannelsesstilling, har fuldført din introduktionsuddannelse i almen medicin.

Hoveduddannelsesforløbet ansøges med en motiveret ansøgning, hvor du med udgangspunkt i lægens 7 roller, beskriver din motivation for at blive speciallæge i almen medicin. Beskriv erfaringer som du kan drage nytte af og hvordan du tænker din fremtidige rolle som speciallæge i almen medicin, kan udvikle faget.

 

Til ansøgningen vedlægges:

 • Denne CV-skabelon
 • Prioriteringsskema – som udfyldes via videreuddannelsen.dk
 • Kopi af pas og/eller evt. opholdstilladelse
 • Dokumentation for gennemført introduktionsstilling i almen medicin. Alternativt vedlægge vurderingsskema med oplysning om, hvornår du forventes at afslutte din introduktionsuddannelse
 • Dokumentation for obligatorisk deltagelse i lægevagt i din introduktionsstilling (kvalifikationskort nr. 7) - Hvis du ikke har opnået kvalifikationerne på ansøgningstidspunktet, skal der vedhæftes et dokument, som du har udfyldt sammen med tutor med angivelse af datoer for planlagte lægevagter

Se endvidere: Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

 

Til alle stillinger vil der blive indhentet børneattester via Det Centrale Kriminalregister inden ansættelsen. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende attest.

 

 

Prioritering af stillinger

Ud fra en samlet vurdering af den skriftlige ansøgning og samtalen vil stillingerne blive tilbudt i prioriteret rækkefølge.  Den ansøger, der bliver fundet bedst kvalificeret får sin første prioritet; nr. 2 får sin første prioritet (hvis den ikke er taget af nr. 1) osv.

Det er derfor vigtigt, at du prioriterer så mange stillinger som muligt, dog kun dem du kan og ønsker at tiltræde.

 

 

Bemærk

Fase 1 og fase 2 vil, blive afviklet i samme praksis. Hvis det ikke er muligt, vil de ligge i samme optageområde.

Du får tildelt en Fase 3 praksis ca. 1 år inden, at du skal påbegynde dit forløb. Den geografiske placering vil være i samme optageområde, som fase 1 og 2.

 

Ansøgning sendes via www.videreuddannelsen.dk.  Ansøgninger der ikke sendes via videreuddannelsen.dk, kommer ikke i betragtning.

 

Yderligere oplysninger om den lægelige videreuddannelse og målbeskrivelse m.v. kan findes på Det gode Lægeliv, dsam samt sst.dk

 

 

Løn og Ansættelsesvilkår

- Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

- Ansøgningsfristen er den 22. maj 2022, 23.59.

- Ansættelsessamtaler afholdes den 21 juni 2022

 

 

Indkaldelse til ansættelsessamtaler forventes udsendt senest d. 14. juni 2022. Her vil fremgå, samtaletidspunkt og sted.

 

Hoveduddannelsesstillinger i Region Sjælland opslås nu 4 gange årligt med ansættelsesstart kvartalsvis.

 

Har du spørgsmål til ovenstående eller øvrige spørgsmål om f.eks. merit, forskning, fleksible uddannelsesforløb eller lignende? Kontakt os endelig på rhioghstillinger@regionsjaelland.dk og hør hvad der er muligt.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.