Jobbet "Er du fysioterapeut og brænder for at være med til at gøre en forskel – så mangler vi dig som Afsnitsfysioterapeut i Geriatrisk og Palliativ afdeling i vores geriatriske sengeafsnit på Bispebjerg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Vi søger dig, der kan lide at koordinere og sikre, at patienterne får en god overgang ud i kommunen, som har et ønske om at arbejde tæt på patienterne, og som er optaget af, at patienterne kommer fra hospital til kommune til både den rette træning og hjælp.

Ambitiøse og dygtige kollegaer på Geriatrisk Afdeling på Bispebjerg Hospital venter på dig og endnu en kollega, da vi vil udvide vores tværfaglige team med en afsnitsfysioterapeut.

I vores sengeafsnit er der i personalegruppen stor arbejdsglæde og en faglig optagethed af patienterne og det at skabe gode forløb – og her har vi brug for din faglighed.

Du får:
Et individuelt introduktionsforløb og et solidt fagligt fællesskab. Du får endvidere en unik mulighed for at være med til at skabe funktionen (da den er ny i afsnittet), så den giver mening i en fælles hverdag og tilfører patienternes forløb værdi. I vores afsnit behandler vi patienter i både akutte og kroniske forløb, men fælles for dem alle er, at de tilhører en gruppe af patienter, der har brug for en stærk tværfaglig indsats - og det er vi bare rigtig gode til at levere på højt niveau.

Dine kollegaer er:

 • Dygtige og engagerende sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
 • Et dygtigt hold af læger herunder yngre læger, speciallæger og overlæger
 • Et dygtigt hold af fysio- og ergoterapeuter fra hospitalets centralterapi
 • En sygeplejesekretær der hjælper med pårørendekontakt og servicebestilling
 • Afsnits farmakonom der dispenserer og administrere medicin og arbejder med kvaliteten i forhold til medicinhåndtering og udskrivelser
 • En sygeplejerske med specialfunktion, der hjælper os med at opretholde og fokusere på kvaliteten af vores sygepleje og dagligdag fx hygiejne, Sundhedsplatformen og indsatser i forhold til sygeplejen
 • En klinisk sygeplejespecialist, som særligt arbejder med faglig udvikling
 • En afdelingssygeplejerske som sammen med en afsnitsansvarlig overlæge udgør afsnittets ledelsesteam

Dine opgaver er:
Din opgave i det daglige består af følgende: Funktionsevnevurdering ifm. den indledende sygeplejevurdering samt registrering i SP, visitation til fysioterapi ud fra funktionsevnevurderingen, vurdere behov for og rekvirere hjælpemidler til ny-indlagte patienter til brug under indlæggelsen, udarbejde mobiliseringsplaner, motivere til generel mobilisering af patienterne.

Du vil blive tovholder i kommunikations- og koordinationsopgaven mellem kommune og hospital i forhold til indlæggelse og udskrivelse. Du vil skulle kortlægge patienternes habituelle funktionsevne og udarbejde funktionsevnevurdering i plejeforløbsplanen. Du vil skulle forestå vejledning og undervise personale i forflytning af patienter i samarbejde med afsnittets forflytningsvejleder samt vejlede og undervise personalet i korrekt lejring af patienter og ergonomi.

Som afsnitsfysioterapeut vil du udelukkende være tilknyttet vores geriatriske sengeafsnit.

I det daglige indgår du både i det tætte tværfaglige samarbejde med afsnittet læger, fysioterapeuter fra den centrale fysioterapi, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker – og naturligvis også i kollegafællesskabet i sengeafsnittet.

Stillingen er ny, og derfor vil der være god mulighed for at præge og udvikle indholdet i stillingen i samarbejde med såvel afdelingssygeplejerske som afdelingsterapeuterne, alt efter hvad vi fællesskab finder af udviklingspotentialer i afsnittet, som kan komme patienterne til gavn og effektivisere patientforløbene.

Vores forventninger til dig er:

 • Du er uddannet fysioterapeut og faglig ambitiøs, ansvarsbevidst og forandringsparat
 • Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Du er en teamspiller, der også kan arbejde selvstændigt, tage initiativ og måske har erfaring fra lignende job, i Region hovedstaden -men det er ikke et must

Vi kan tilbyde dig:
En arbejdsplads, der er aktiv i forskning og faglig udvikling – og arbejder praksisnært med det. Derfor kan vi godt love dig et super spændende speciale, der giver dig mulighed for:

 • Introduktion og oplæring ved afdelingens sygeplejerske med specialfunktion
 • Samarbejde med afsnittets medicinrumsansvarlige sygeplejerske
 • Tværfagligt samarbejde omkring patientforløb
 • Udvikling og faglig fordybelse
 • Et tæt samarbejde med afsnittets fysioterapeuter, læger og sygeplejersker

Løn- og ansættelsesvilkår:
Den opslået stilling er 32-37 timer. Dine løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst.
Weekendarbejde indgår ikke i stillingen. Helligdagsvagter forekommer.

Vil du vide mere?
Er du blevet nysgerrig - og eller vil du gerne vide mere om jobbet - så kontakt afdelingssygeplejersker:
Camilla Eva Rasmussen på Camilla.Eva.Rasmussen@regionh.dk eller telefon 40257510
Henriette Harwig Madsen på Henriette.Harwig.Madsen@regionh.dk eller telefon 24835957.

Du har også mulighed for at komme på besøg i afdelingen og hører mere om opgaven.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 31. maj 2022, men der afholdes løbende samtaler, og vi glæder os til at høre fra dig.

Du er velkommen til at følge os på Instagram: @geriatriskafdeling 
Hvis du nysgerrig på hvordan det er at arbejde på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital så "Kom med sygeplejersken Anne på job" og få et unikt indblik i livet på hospitalet” https://bispebjerg-og-frederiksberg-hospital.23video.com/pa-job-med-sygeplejersken-anne