Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Overlæge/afdelingslæge ved Afdeling for Kræftbehandling, Klinik for Lindrende Behandling, Rigshospitalet

Klinik for Lindrende Behandling, opslår hermed en overlæge - / afdelingslægestilling til   besættelse pr. 1. november 2022 eller snarest derefter. Organisatorisk hører klinikken under Afdeling for Kræftbehandling, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet.

Klinik for Lindrende Behandling er et selvstændigt team i Afdeling for Kræftbehandling med klinisk og udviklingsmæssig aktivitet for at understøtte patienter i behandling på Rigshospitalet.

I forhold til kræftområdet har vi sammenlagt opgaverne omkring patienters behov for palliation, rehabilitering og senfølger. Vi har løsningen af disse patientrettede opgaver i et og samme team.

Klinik for Lindrende Behandling arbejder med klinisk udvikling på systematisk grundlag og med fokus på øget patient- og pårørendeinddragelse samt tværfagligt samarbejde. Teamet består af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeut, socialrådgiver, præst, akademisk medarbejder, og sekretær.

Klinikken varetager en stor tilsynsvirksomhed, en ambulatoriefunktion og en udekørende funktion, der retter sig mod patienter, der har forløb på Rigshospitalet. Klinikken råder aktuelt ikke over et sengeafsnit.

Klinikken understøtter vores forskningsenheds behov for klinisk virksomhed.

Klinikken har ansvar for at kompetence løfte Rigshospitalet personale i forhold til deres basale palliative og rehabiliterende indsats.

 • Stillingen ønskes besat med en speciallæge i klinisk onkologi, anæstesi, geriatri, hæmatologi, kirurgi, psykiatri, almen medicin eller andet klinisk relevant speciale, som bedst muligt kan styrke lægefagligheden i klinikken for optimal løsning af opgaven.
 • Der lægges vægt på nordisk uddannelse i smertebehandling og/eller specialiseret palliation, netværk på rigshospitalet men også andre forudsætninger.
 • Overlægen/afdelingslægen vil sammen med teamets andre speciallæger få ansvaret for at behandling i teamet er af høj international standard.
 • Overlægen/afdelingslægen vil sammen med afdelingen øvrige personale få ansvar for kompetenceløft af Rigshospitalets personales balsale palliative indsats.
 • Udover ansøgers kliniske uddannelse vil der ved bedømmelsen blive lagt vægt på ansøgers kompetencer inden for de af Sundhedsstyrelsen formulerede syv områder inkl. forsknings-, undervisnings- og ledelseserfaring samt samarbejdsevner.

Den faglige bedømmelse af overlæger vil ske i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005, som ansøgere opfordres til at gøre sig bekendt med. Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 kompetenceområder (jævnfør vejledningens kapitel 8). Ansøger skal forholde sig til og dokumentere kvalifikationer indenfor disse kompetenceområder.

Løn og ansættelsesforhold

I henhold til organisationsaftalen indgået mellem Region Hovedstaden og Foreningen af Speciallæger, FAS, og for afdelingslæger med Foreningen af Yngre Læger.

Stillingen er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtelse.

Stillingen er indtil videre ikke forbundet med udetjeneste.

Ansøgningen stiles til ledende overlæge, professor Ulrik Lassen og sendes via link.

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae og publikationsliste med fremhævning af de vigtigste publikationer.

Ansøgningsfrist: 11. juli 2022.

Yderligere informationer om stillingen

kan fås ved henvendelse til cheflæge, professor Ulrik Lassen på telefon 35458923 eller lægelig teamleder, overlæge Henrik Larsen 35453699

Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Ulrik Lassen
  ulrik.lassen@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Almen medicin & Anæstesiologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Kirurgi & Klinisk onkologi & Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2022
 • Regionens jobnr.
  242154
 • Quick-nr.
  432925
 • Indrykningsdato
  21-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  11-07-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Ulrik Lassen
  ulrik.lassen@regionh.dk
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Almen medicin & Anæstesiologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Kirurgi & Klinisk onkologi & Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2022
 • Regionens jobnr.
  242154
 • Quick-nr.
  432925
 • Indrykningsdato
  21-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  11-07-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge/afdelingslæge ved Afdeling for Kræftbehandling, Klinik for Lindrende Behandling, Rigshospitalet"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.