Region Midtjylland

Medicinsk Afdeling

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Overlæge i intern medicin: endokrinologi til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt

En stilling som overlæge i intern medicin: endokrinologi ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg opslås til besættelse den 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Om stillingen
Overlægen skal sammen med afdelingens øvrige endokrinologiske speciallæger varetage driften af de endokrinologiske funktioner i henhold til funktionsbeskrivelsen, samt de funktioner som generelt følger af ansættelse som speciallæge ved Medicinsk Afdeling.

Kvalifikationer og kompetencer:
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: endokrinologi, Gerne med interesse/erfaring inden for de store områder i endokrinologi; diabetes, thyreoideas- og knoglesygdomme. Endvidere kvalificeret i henhold til opfyldelse af funktionsbeskrivelsen.

Afdelingen prioriterer undervisning og uddannelse højt. Det er derfor en fordel, hvis ansøger har erfaring med vejledning af yngre læger i videreuddannelse og dokumenteret pædagogisk erfaring.
 
Herudover ønsker vi en kollega med:
 
 • gode personlige egenskaber, herunder et godt humør
 • et betydeligt fagligt engagement
 • stor arbejdskapacitet
 • fleksibilitet og gode samarbejdsevner samt evne og lyst til tværfagligt teamarbejde
 • et ønske om fortsat uddannelse og udvikling til gavn for patienter

Vagtforhold
Ansøger forventes at deltage i tjeneste som intern mediciner på Akutafdelingen, aktuelt i dagstid og om aftenen fra kl. 15.00-20.00 på hverdage og kl. 08.30-16.00 i weekenden, delt mellem afdelingens speciallæger. Deltager desuden eventuelt i intern medicinsk speciallægevagt på tjenestestedet med deltagelse af speciallæger fra Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme.
Mulighed for at tage akutlægevagter indtil en rimelig dækning med speciallæger i akutmedicin er optimal.

Om Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling, der dels modtager uselekterede interne medicinske patienter, dels varetager en række grenspecialiserede funktioner, herunder endokrinologi, lungemedicin, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin og dermatologi.

Medicinsk Afdeling er placeret både i Viborg og i Skive. Der er 50 sengepladser i Viborg.
Medicinsk Afdeling er præget af stor aktivitet og fagligt engagement. Afdelingen er udpeget til at oppebære akutfunktion og varetager uddannelse af yngre læger på alle niveauer.

Der er stor ambulant aktivitet knyttet til afdelingen som overvejende ligger i Viborg, men der er også aktivitet i Skive i lungemedicin og endokrinologi.

Der var i 2021 4.957 indlæggelser og 40.836 ambulante besøg.  

Om endokrinologisk funktion
Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme råder over et antal senge på et stort medicinsk sengeafsnit der også omfatter gastroenterologi, nefrologi og infektionsmedicin. Den endokrinologiske funktion betjener et befolkningsgrundlag på ca. 140.000 indbyggere med endokrinologisk funktion på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau.
Vedrørende adipositas funktionen dækker denne et optageområde på ca. 600.000.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.Hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Medicinsk Afdeling.


Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henning Danielsen, tlf. 7844 7010 eller lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, tlf. 7844 1003.

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 2. august 2022 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 17. august 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  Jeanette Juul Navntoft
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Endokrinologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  36799
 • Quick-nr.
  432961
 • Indrykningsdato
  21-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  02-08-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Jeanette Juul Navntoft
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Endokrinologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  36799
 • Quick-nr.
  432961
 • Indrykningsdato
  21-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  02-08-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge i intern medicin: endokrinologi til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.