Region Nordjylland

Særforanstaltninger - Sødisbakke

Havndalvej 7-9, 9550 Mariager

Relevante fagligheder til Tilbuddet for Særforanstaltninger

Vi skal have flere kvalificerede hænder og hjerter i Tilbud for Særforanstaltninger, idet vi skal tage imod en ny borger, så nu har du chancen…. 

Vil du gerne have din teoretiske viden omsat til kvalificeret praksis? Vil du samtidig bringe dig selv i spil med alle dine fagligt-personlige evner og talenter?
Vil du desuden også udvikle et fagligt udtryk, der forener teori og praksis? 

Så er muligheden her. 

I den fagligt-teoretiske del i arbejdet, er vores tilgange og metoder: Specialpædagogik, neuropædagogik, relationspædagogik, Low Arousal-tilgang og Gentle Teaching. 

Der tilbydes på arbejdspladsen løbende efter- og videreuddannelse i ovenstående emner og temaer. 

Ud over den rent teoretiske-faglige del indebærer dette arbejde en personlig del i tilgangen til og udførelsen af dette specielle pædagogiske arbejdsfelt. 
Det kræver en afklaring ift. dig selv og din egen fremtoning. Det kan lyde løst og udefinerbart, men det er det bestemt ikke. De borgere, der arbejdes med og sammen med, er sensitive ift. impulser af forskellig art. 
Så det er helt afgørende, at du som personale kan være i ro og fremstår i balance med dig selv; at du udstråler sikkerhed og ro i din verbale og nonverbale kommunikation, og at der er ro og sikkerhed i dine handlinger. 

Det er så samtidig en enestående mulighed for dig til at grundlægge og videreudvikle elementer i begge felter, men også at videreudvikle det vigtige møde mellem de to dele i et samlet udtryk hos dig som medarbejder.

Her følger en mere detaljeret funktionsbeskrivelse for en pædagog ansat i én af de tre afdelinger, som Tilbud for Særforanstaltninger udgør: 
 • Løbende dagligt arbejde omkring og sammen med borger, hvor støtte, vejledning, guidning og motivation er en stor del af hverdagen. 
 • Udarbejdelse af skriftligt materiale vedr. borger: Mål, delmål, samværsbeskrivelse, handleplan, APV-beskrivelser, daglige notater i Sensum One, dokumentation. 
 • Samarbejde med myndighed, pårørende, værge, tilsynsførende, psykolog, læge, psykiater, terapeuter, nærmeste ledelse: Afdelingsleder og Tilbudsleder. 
 • Samarbejde og faglig udvikling sammen med kollegaer. 
 • Specialopgaver efter aftale med afdelingsleder, tilbudsleder; herunder fagligt udviklingsarbejde, undervisning. 
 • Medansvarlig for ventilering, kollegialt baseret opbakning i en anerkendende og respektfuld tone. 
 • Afklaring ift. teoretisk fundament og afklaring ift. sig selv og eget udtryk/fremtoning samt løbende arbejde med at forene de to dele i et udtryk. 
 • Bidrage i det almindelige daglige praktiske arbejde på afdelingen: Varer/vasketøj, oprydning, rengøring. 
 • Deltagelse i supervision og generel nysgerrighed til faglig og personlig udvikling. 
  Vi kan tilbyde dig: 

· En arbejdsplads med høj faglighed, stærke værdier og høje ambitioner. 
· En arbejdsplads med mangeartede og vekslende pædagogiske opgaver med mulighed for personlig og faglig udvikling 
· Engagerede kollegaer med hvem der kontinuerligt er faglige møder, som personalemøder, teammøder, temadage og supervision 
· Mulighed for interne og eksterne kurser og uddannelser 
· En personalegruppe der tværfagligt består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagogiske assistenter samt omsorgsmedhjælpere. 


Ved ansøgning refererer du til Tilbudsleder Mette Aagaard.

Vi søger 3 fuldtidsstillinger (37 timer).

Arbejdstiden er skiftevis dag, aften og weekend.

Løn i henhold til gældende overenskomst.. 


Ansøgningsfrist 8. juli 2022.
 
Vi afholder samtale løbende, for at finde det bedste match ind i opgaverne.

Ansættelse 1. august 2022, 1. september eller snarest muligt herefter.


Yderligere oplysninger kan indhentes ved: 

Afdelingsleder Esther Bloch tlf. 29 35 53 89 
Afdelingsleder Lars Daastrup tlf. 21 32 97 98, 
Tilbudsleder Mette Aagaard tlf. 92 43 81 96  

Mere information kan findes på vores hjemmeside for Sødisbakke, Tårnly, Tårnbo og Løvhøj, samt Gentle Teaching. 

Om Tilbud for Særforanstaltninger
Tilbuddet er et selvstændigt botilbud bestående af tre afdelinger og er et kombineret bo- og aktivitetstilbud. 
I Tilbuddet er der tilknyttet ca. 100 medarbejdere, med speciale i særforanstaltninger, som en del af Sødisbakke, Området for Voksne med Udviklingshæmning, Specialsektoren i Region Nordjylland. 
Samlet på alle tre afdelinger i Tilbuddet, bor der i alt 15 beboere – alle særforanstaltninger. Beboerne har nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. 
På alle afdelinger er der en høj normering, grundet beboernes funktionsniveau og støttebehov. Flere af beboerne har psykiatriske diagnoser inden for autismespektret eller en anden psykiatrisk tillægsdiagnose. I de tilfælde hvor beboergruppen oplever usikkerhed, kan det komme til udtryk via ritualiserende, udadreagerende eller grænseoverskridende adfærd - både fysisk og verbalt. Flere beboere har behandlingsdom eller dom til anbringelse på institution. Alle beboere i Tilbuddet har behov for en særlig tilrettelagt indsats. 
Vi arbejder ud fra tilgangene og værdierne i Gentle Teaching, som er en psykologisk baseret filosofi om menneskelige tilgange og relationer og derudover neuropædagogik samt low arousal. Som medarbejder i Tilbuddet vil din funktion være at sikre genkendelighed, forudsigelighed, meningsfuldhed og tryghed for beboerne, så der skabes mulighed for udvikling og trivsel. 

Om Sødisbakke
Sødisbakke er et af Danmarks førende specialtilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Sødisbakke har ca. 130 beboere og ca. 650 medarbejdere fordelt på 4 pædagogiske tilbud, med i alt 10 pædagogiske afdelinger, 1 samværs- og aktivitets tilbud samt flere serviceafdelinger. Sødisbakke har stor succes med at udvikle nye tilbud til borgere fra hele landet og er nytænkende i forhold til pædagogiske metoder og løsninger i samarbejde med kommunerne. Vi er dertil også Danmarks største leverandør af viden samt pædagogiske metoder til Socialstyrelsen (VISO) inden for vores felt. 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Specialsektoren
 • Kontaktperson
  Mette Aagaard
 • Adresse
  Havndalvej 7-9, 9550 Mariager
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  13401
 • Quick-nr.
  432986
 • Indrykningsdato
  22-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  08-07-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Specialsektoren
 • Adresse
  Havndalvej 7-9, 9550 Mariager
 • Kontaktperson
  Mette Aagaard
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  13401
 • Quick-nr.
  432986
 • Indrykningsdato
  22-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  08-07-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Relevante fagligheder til Tilbuddet for Særforanstaltninger"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.