Region Midtjylland

Akutafdelingen

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Funktionsansvarlig ledende overlæge søges til Akutafdelingen i Viborg

Vil du være med til at udvikle det Akutmedicinske speciale er her en enestående mulighed.

 

Som led i en ny organisationsstruktur søger vi en funktionsansvarlig ledende overlæge. Du vil blive en del af et ledelsesteam bestående af uddannelsesansvarlig ledende overlæge, 3 oversygeplejersker, ledende lægesekretær og ledende terapeut. Ledelsesteamet refererer til afdelingsledelsen som består af en cheflæge og chefsygeplejerske.

 

Akutmedicin er stadig et nyt speciale og under kraftig udvikling, hvilket giver rig mulighed for at være med til at sætte sit præg på denne. Du vil komme til at arbejde i et stærkt tværfagligt team, da vi ved, at det skaber de bedste patientforløb. Du vil indgå i en afsnitsledelse, hvor patientforløb og – sikkerhed samt personalets udvikling prioriteres højt.

 

En akutafdeling er dybt afhængig af et godt samarbejde med resten af Akuthospitalet, praktiserende læger samt klyngekommunerne og du skal derfor kunne trives i et tværfagligt og tværsektorielt arbejdsmiljø. Som funktionsansvarlig overlæge vil du derfor også have mange kontakter ud af afdelingen både internt og eksternt.

 

En endelig beskrivelse af arbejdsopgaverne ligger ikke fast og du vil have stor medindflydelse på dette i tæt samarbejde med afdelingsledelsen. Overordnet har vi forventninger om, at den funktionsansvarlige ledende overlæge skal bidrage med gode ledelsesevner, organisatorisk indsigt samt med strategisk planlægning og arbejde med implementering i forhold til løsning af kliniknære problemstillinger i tæt samarbejde med funktionslederne. Bidrage til rekruttering af nye kollegaer ved at skabe en attraktiv og inspirerende arbejdsplads samt bidrage til at sikre effektiv retning for faglig udvikling.

 

Som funktionsansvarlig ledende overlæge vil du også indgå i den daglige drift, med tværfaglig modtagelse af patienter og supervision af yngre læger. Du vil derfor blive en del af et hold af ambitiøse, arbejdsomme og dedikerede akutlæger – hvor det gode arbejdsmiljø er i højsæde. Et hold der hjælper hinanden og giver faglig sparring, også om natten. Vi har normering til 2 speciallæger om natten sammen med yngre læger.  

 

Vi ser gerne, at du brænder for og har erfaring inden for det akutmedicinske speciale samt evt. erfaring indenfor ledelse, erfaring er dog ikke et krav.

De af afdelingens speciallæger, der ikke er speciallæger i Akutmedicin vil alle få tilbudt afdelingens støtte og hjælp til en individuel uddannelsesplan med henblik på opnåelse af Merituddannelse inden for Akutmedicin, som der gives mulighed for frem til 2024.

Ligeledes vil det være muligt at dygtigøre sig inden for ledelse både teoretisk og praktisk

 

Om Akutafdelingen:

 

Akutafdelingen ligger fysisk på to etager og består af 38 modtagersenge, skadestue, fire akutstuer, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, flowkoordinationen, Akutafsnit for børn og unge, terapiafsnit og Akutsekretariatet. Alle funktioner har siden 2019 væres samlet i hjertet af det nye akutcenter, hvor lyse, moderne rammer og ensengsstuer med eget bad og toilet præger billedet.

 

Opgaverne i afdelingen er oftest akutte og uforudseelige. Vi modtager cirka 100 patienter i døgnet, hvoraf omkring halvdelen bliver udskrevet direkte fra afdelingen.

 

Hvis du har lyst, kan du læse mere om Akutafdelingen på vores hjemmeside: https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/akutafdelingen/


Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

 

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsledelsessekretær 78 44 51 10

 

Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 20. november 2022
Ansættelsessamtaler forventes holdt i løbet af uge 47

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 

 

 

 

 

 

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  Bettina Brokholm Olesen
  bettina.olesen@midt.rm.dk
  +4578445110
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Akutmedicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  49430
 • Quick-nr.
  437329
 • Indrykningsdato
  21-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  20-11-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Bettina Brokholm Olesen
  bettina.olesen@midt.rm.dk
  +4578445110
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Akutmedicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  49430
 • Quick-nr.
  437329
 • Indrykningsdato
  21-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  20-11-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Funktionsansvarlig ledende overlæge søges til Akutafdelingen i Viborg"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.