Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Ergoterapeut til Kognitiv Klinik, Sengeafsnit 1, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

En fast stilling som ergoterapeut, ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Kognitiv Subspeciale, Sengeafsnit 1 er ledig til besættelse 1.1.2023. Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid.

 

Om stillingen

Du vil komme til at arbejde med voksne med erhvervet hjerneskade. Du vil arbejde på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau. Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske, kognitive og adfærdsmæssige problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din ergoterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.

Fagligheden er i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.

Arbejdstiden omfatter dag-, aften- og weekendarbejde.  

 

Vi søger en ergoterapeut, der:

 • Har erfaring med neurologi og med at praktisere højt specialiseret neurorehabilitering, således at du kan gå ind og virke fra dag et.
 • Har specialiseret viden om hjernes funktion samt følger efter hjerneskader.
 • Har erfaring med at arbejde med neuropædagogiske strategier.
 • Har erfaring med dysfagibehandling
 • Kan bidrage monofagligt i det tværfaglige teamarbejde og trives i det tværfaglige samarbejde, og har erfaring med EPJ.
 • Er fleksibel og ønsker at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø.
 • Har personlig robusthed og erfaring i forhold til at skulle arbejde med patienter der kan være agiterede/udadreagerende.
 • Kan trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven.

 

Til gengæld får du en arbejdsplads, med:

 • En afdeling med et højt mono- og tværfagligt niveau
 • Et spændende og udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag 
 • Engagerede og kompetente kolleger, der brænder for neurorehabilitering
 • Et godt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på patienten
 • En struktureret monofaglig såvel som tværfaglig introduktion

 

Om Hammel Neurocenter

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra Jylland og Fyn. 

Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium.

Kognitiv Klinik, behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden. Derudover har en del patienter tillige sensomotoriske problemstillinger. Der er i høj grad fokus på den neuropædagogiske tilgang til patienten.

Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med tale­pædagog, neuropsykolog, socialrådgiver og diætist.

Se nærmere om Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

 

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt. Hospitalsenheden har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk 

 

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.”, vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ledende Ergoterapeut, Mette Torbensen, tlf 78419399.

 

Din ansøgning

Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 27.november 2022. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 30.11.22

 

 

 

 

 

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Kontaktperson
  Karina Teglgaard Sørensen
  Karina.Sorensen@midt.rm.dk
  +457841 9587
 • Adresse
  Skottenborg 26, 8800 Viborg
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  50271
 • Quick-nr.
  440122
 • Indrykningsdato
  15-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  27-11-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Adresse
  Skottenborg 26, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Karina Teglgaard Sørensen
  Karina.Sorensen@midt.rm.dk
  +457841 9587
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  50271
 • Quick-nr.
  440122
 • Indrykningsdato
  15-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  27-11-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.