Region Midtjylland

BUA Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Reservelæge søges til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser Voksen Skejby, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt

En et-årig stilling er ledig til besættelse på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser - voksen (PKS-VO) pr. 1. marts 2023.

Her vil du få mulighed for, at få et nærmere kendskab til spiseforstyrrelser og bred psykiatri.

 

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser - Voksen (PKS-VO)
PKS VO varetager den hospitalsbaserede ambulante psykiatriske tværfaglige behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i hele Region Midtjylland for voksne over 18 år. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau.

Behandlingen foregår både individuelt og i gruppe, og kan ambulant intensiveres ved manglende behandlingseffekt med individuelle spiseaftaler, fokuseret spisegruppe og dagbehandling.

PKS-VO består af ambulatorier lokaliseret på 2 matrikler i Skejby og Gødstrup. Der er ansat følgende faggrupper: læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut, diætist og ergoterapeut.

Aktuelt er PKS-VO organiseret under børne- og ungdomspsykiatrien, men vil i det kommende år overgå til voksenpsykiatrien, som vil medføre organisatoriske forandringer.

 

Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt bestå af følgende 

 • Tjekke blodprøver og EKG, evt. konferere med læger fra somatikken ved behov og, evt. foranstalte indlæggelse i somatikken
 • Somatisk vurderinger
 • Udregne målvægt
 • Iværksætte og vurdere medicinsk behandling i samråd med speciallæge
 • Suicidalvurderinger
 • Planlægge studenterbesøg
 • Del af forvagtslaget
 • Evt. alarmløb.

Der er mulighed for supervision og faglig udvikling.

Dagligdagen bærer præg af højt fagligt niveau, engagement og fokus på arbejdsmiljø. Der er mulighed for sagsansvar og selvstændige terapeutiske forløb afhængig af ønsker og individuelle kvalifikationer.


Vi kan tilbyde

 • En spændende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt miljø.
 • Mulighed for sparring med erfarne medarbejdere inden for specialet, herunder speciallæge.
 • Oplæring i udredning og kendskab til behandling af spiseforstyrrelser.
 • Arbejdsmiljø med fokus på balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid.
 • Godt kollegialt sammenhold.
 • Introduktionsprogram.
 • Mentorordning.
   

Ansøgers kvalifikationer

 • Ansøger skal besidde overblik og gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde i en tværfaglig medarbejdergruppe.
 • Ansøger skal have interesse for spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling
   

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger.


Yderligere oplysninger
Oversygeplejerske Mette Seerup tlf. 5143 1640, mail: mette.seerup@ps.rm.dk

Funktionsledende specialpsykolog Louise Reinert tlf. 2162 1337 mail: louirein@rm.dk

Ledende overlæge Susanne Tangelev tlf. 2183 5081 mail: susanne.tangelev@psykiatrien.rm.dk

  

Ansøgningsfrist: 18. december 2022

Ansættelsessamtaler: forventes afholdt 12. januar 2023

Yderligere beskrivelse af centret findes på www.bua.rm.dk


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere.

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Mette Seerup
  mette.seerup@ps.rm.dk
  5143 1640
 • Adresse
  Skottenborg 26, 8800 Viborg
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2022
 • Regionens jobnr.
  50443
 • Quick-nr.
  440739
 • Indrykningsdato
  28-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  18-12-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Adresse
  Skottenborg 26, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Mette Seerup
  mette.seerup@ps.rm.dk
  5143 1640
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2022
 • Regionens jobnr.
  50443
 • Quick-nr.
  440739
 • Indrykningsdato
  28-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  18-12-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.