Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapien, RHH

Sundvej 30, 8700 Horsens

Ledende terapeut til Fysio- og Ergoterapien på Regionshospitalet Horsens, Medicinsk gruppe

Fast stilling på 37 timer pr. uge fra 1. april 2023
Stræber du efter et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau, hvor der er partnerskab med patienten samt kvalitet og sammenhæng i alt? Så er du måske vores nye ledende terapeut!

Vi søger en ambitiøs og visionær ledende terapeut, der sammen med afdelingsledelsen og medarbejderne skal sikre fortsat faglig, organisatorisk og strategisk udvikling af arbejdsområdet.

Fysio- og Ergoterapien på Regionshospitalet Horsens har som vision at arbejde for et sundhedsvæsen i verdensklasse. Vi arbejder med fokus på monofaglige kerneydelser i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det er vores ønske at bidrage til effektive og accelererede patientforløb med fokus på høj kvalitet.

Fysio- & Ergoterapien og Livsstilscenter Brædstrup er én organisatorisk enhed med fælles afdelingsledelse. Der er gode muligheder for kompetencedeling og faglig sparring på tværs af de to afdelinger.
Fysio- og Ergoterapien består af en meget engageret, tværfaglig personalegruppe bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjælpemiddeldepotansvarlig, udviklingsansvarlige terapeuter, kliniske undervisere, post doc, ph.d, ph.d. studerende og sekretærer. Som ledende terapeut for medicinsk gruppe er du leder for både fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Lederteamet består af to ledende terapeuter, én for det kirurgiske område og én for det medicinske område, én daglig leder på Livsstilscenter Brædstrup samt én chefterapeut med overordnet ledelse af begge afdelinger.

Den ledende terapeut for medicinsk gruppe har ansvar for løsning af fysio- og ergoterapeutiske kerneopgaver inden for det medicinske og geriatriske område i relation til både indlagte og ambulante patienter. Der er tæt og gensidigt forpligtigende samarbejde mellem ledende terapeut og funktionsledere i de relevante specialer.

Vi tilbyder et interessant lederjob i en afdeling, der
 er under konstant udvikling og nytænkende i forhold til løsning af vores kerneopgave
 kontinuerligt arbejder med at udvikle vores høje faglige standard
 er præget af en kultur, hvor vi hjælper hinanden på tværs af faggrupper, opgaver og afdelinger
 har engagerede og dygtige medarbejdere samt fokus på et godt arbejdsmiljø
 har fokus på innovation og faglig udvikling
 har høj trivsel og medarbejdertilfredshed
 har et højt aktivitetsniveau
 arbejder med fokus på patientoplevet kvalitet og patientsikkerhed

Ansøgers kvalifikationer og kompetencer Du er uddannet enten fysioterapeut eller ergoterapeut, har relevant ledelsesmæssig erfaring og lederuddannelse på relevant niveau. Derudover skal du
 strategisk, visionært og innovativt sikre gruppens faglige og organisatoriske udvikling
 sikre fortsat udvikling af de ergo- og fysioterapeutiske kerneopgaver
 aktivt bidrage til et godt og velfungerende tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 være målrettet og vedholdende, have gennemslagskraft og kunne fastholde beslutninger på en konstruktiv måde
 have en involverende og åben ledelsesstil
 have stærke kommunikative og relationelle kompetencer
 formå at sætte mål og løse problemer i et dynamisk samspil med andre
 have evnen til at implementere succesfuldt, sikre opfølgning og være synlig for medarbejderne
 kunne beherske vanskelige situationer på en rolig måde og dermed også skabe og bevare overblik
samt ”turde agere i kaos”

Det er desuden en fordel, hvis du har klinisk erfaring inden for de områder, som du skal lede.


Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads
Regionshospitalet Horsens er et akuthospital i kraftig vækst og udvikling, med et optageområde på ca.
220.000 borgere. Hospitalet har en stærk og sund kultur, hvor kvalitet, effektivitet og udvikling af personalets
kompetencer er højt prioriteret. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige
medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog,
anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med
hospitalet. Regionshospitalet Horsens har en størrelse, der muliggør kort vej fra tanke til handling. Samtidig er
helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger og faggrupper.


Hospitalet har strategisk fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med
handlekraft, og alle ledere forventes at arbejde aktivt og fokuseret hermed.


Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter /
Ergoterapeutforeningen og Danske Regioner. Aflønningen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse
med baggrund i løntrin 4 efter anciennitet op til løntrin 6 (8 års anciennitet) samt eventuel kvalifikationsløn.

Kontakt os Se www.fysioogergoterapi.dk og ring til chefterapeut Rikke Møller Jensen på tlf. 24 44 21 88.

Ansøgning
For at komme i betragtning til stillingen skal du være uddannet og autoriseret fysioterapeut eller ergoterapeut.
Du skal ansøge elektronisk via dette stillingsopslag. Kopi af eksamensbevis med karakter og relevante
udtalelser / referencer bedes vedhæftet som bilag. 

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 2. februar 2023 kl. 23:59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 6. februar 2023 om formiddagen.


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Kontaktperson
  Rikke Møller Jensen
  rikejese@rm.dk
  24442188
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Stillingstyper
  Ledende ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  51232
 • Quick-nr.
  443370
 • Indrykningsdato
  19-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  02-02-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Kontaktperson
  Rikke Møller Jensen
  rikejese@rm.dk
  24442188
 • Stillingstyper
  Ledende ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  51232
 • Quick-nr.
  443370
 • Indrykningsdato
  19-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  02-02-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.