Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Radiografer til Røntgen og Skanning, Afsnit 7, Aarhus Universitetshospital

Det er nu muligt at blive en del af Røntgen og Skanning Afsnit 7 – et team med store faglige ambitioner, gode grin i hverdagen og ikke mindst en kæmpe omsorg for vores patienter

Da antallet af henvisninger fortsat støt stiger, søger vi radiografer der har lyst til, at indgå i afdelingens CT-, DR/GE- og UL-opgave, eller i vores Interventionsteam.

Vi har i Afsnit 7 vidt forskellige arbejdsprofiler - nogle arbejder fast omkring én modalitet og andre arbejder på tværs af flere. Du har mulighed for at afgive ønsker til din arbejdsprofil, og dialogen herom vil vi gerne invitere til under en eventuelt ansættelsessamtale.

 Om CT-opgaven

Patienter er typisk kræftpakkepatienter, kræftkontrolpatienter eller patienter med akutte og kroniske sygdomme i lever, mave og tarm - henvist fra praktiserende læger eller fra samarbejdende klinikker. Grundet det tætte samarbejde med Afdelingen for Blodsygdomme laver vi eksempelvis også CT af lange rørknogler på myelomatosepatienter og infektionsudredning på de knoglemarvstransplanterede patienter. 

Om ultralydsopgaven

Vi skanner både de mere benigne problemstillinger i abdomen, akutte DVT-patienter, men derudover er det primært patienter i cancerudrednings- og kontrolforløb vi ser. Derudover varetager vi en del biopsier af bl.a. lever samt drænanlæggelser. Der er også udgående ultralydsopgaver på bl.a. Intensiv og OP forbundet med den daglige ultralydsopgave. 

Om interventionsopgaven…

Intervention Afsnit 7 har primært fokus på abdominale undersøgelser og behandlinger. Vi udfører højtspecialiserede behandlinger, såsom RFA/MWA, PTC, TIPS, prostataemboliseringer, kemo- og blødningsemboliseringer. Arbejdet varierer mellem planlagte og akutte patienter i samarbejde med anæstesien og OP personale.
Selvom procedurerne er komplekse, så er der gode muligheder som Interventions-uerfaren radiograf at træde ind i dette spændende team. Du skal blot have lyst til en hverdag på OP-gangen med tæt samarbejde med Interventionsradiologerne og anæstesien.

Om DR/gennemlysningsopgaven

På DR stuen ser vi primært reumatologiske udredningspatienter fra Afdelingen for gigt- og bindevæv, samt thoraxpatienter fra Kræftafdelingen, Blodsygdomme og Afdelingerne med speciale i lever, mave, tarm.

På vores gennemlysningsstuen laver vi primært tyndtarmspassager, sondekontroller/anlæggelser, 'Port a kath'-kontroller, og venøse samplinger.

I Afsnit 7 arbejder man ca. 1 weekend på et 12 ugers rul. CT-aftenvagter har man i gennemsnit ca. 1 af pr. uge (flere ønsker at samle aftenvagterne i enkelte uger).  Afdelingen har ingen nattevagter – dog arbejdes der med akutte blødnings-tilkald for de, der er i Interventionsteamet. Efter kl. 18 overgår de akutte ultralydspatienter og efter kl. 22.30 ligeledes de akutte CT-patienter til vagten i Røntgen og Skannings Afsnit 4-5, AUH.

Hvem er vi

Lokalt i Afsnit 7 er vi 65 radiografer og røntgensygeplejersker og 30 speciallæger i radiologi.

Afsnit 7 varetager, som ovennævnte eksempler også vidner om, hovedsageligt undersøgelser og behandling af både indlagte og ambulante patienter fra Blodsygdomme, Brystklinikken, Mave- og Tarmkirurgi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Led- og Bindevævssygdomme samt Kræftafdelingen. Derudover er Afsnit 7 centrum for en stor del af MDT-konferencerne.

Afsnit 7 råder over…

 • 4 CT-skannere
 • 4 ultralydsrum
 • 2 interventionsstuer
 • 1 gennemlysningsrum
 • 1 konventionelt knoglerum
 • 2 MR-skannere
 • Stereotaksi og mammografiafsnit (4 apparaturer)
 • 2 screeningsenheder, én i Aarhus C og én i Horsens

Røntgen og Skanning er en fælles radiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, delt i fire afsnit med hver sin afsnitsledelse, der refererer til én afdelingsledelse. Afsnitsledelsen i Afsnit 7 består af en overradiograf og 2 ledende overlæger. Ledergruppen er yderlig sammensat af to ledende lægesekretærer.

Røntgen og Skanning har igennem de sidste fem år været på en spændende rejse med flytning til det nye store universitetshospital i Skejby samt fusion af tidligere Røntgen og Skanning og Neuroradiologisk Afdeling. Omorganisering, akutkoncept, ny vagtstruktur, nye afsnit og nye omgivelser er vi efterhånden kommet rigtigt langt med. Der er dog stadig muligheder for at være med i en spændende udvikling af radiologien ind i den nye store organisation.

Vi er i dag ca. 380 ansatte i hele Røntgen og Skanning AUH.

Vi tilbyder

Et individuelt tilpasset introduktionsforløb og en mentorordning, som støtter den vigtige sociale del af at være ny i afsnittet.

Vi arbejder på langt de fleste undersøgelsesstuer i makkerpar/team for at sikre den faglig sparing.

Som ansat i Afsnit 7 bliver du en del af en personalegruppe med kollegaer i alle aldre og med forskellige erfaringsniveauer, og den dynamik er afgørende for det gode arbejdsmiljø vi har i dagligdagen.

Udvikling i Afsnit 7

Vi forventer, at du har lyst til at være medansvarlig for og aktiv i at skabe det gode samarbejde i afdelingen på tværs af faggrupper, så vi sammen kan opnå de mest optimale patientforløb.

Vi søger radiografer, der arbejder selvstændigt med de radiograffaglige opgaver, som samtidig har lyst til at bidrage til vores forbedringskultur, og som sætter pris på indflydelse, fleksibilitet og udvikling i de daglige arbejdsrutiner/patientforløb. I afsnittet har vi flere udviklings- og implementeringsradiografer ansat der ligeledes støtter op omkring kvalitetsudvikling af arbejdsgange, procedurer mm. 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om os og stillingen, eller komme forbi til en kop kaffe og se afsnittet, så ring meget gerne til overradiograf Christine Houman Nyrup på tlf. 2142 9315 eller send en mail til chrinyru@rm.dk.

Ellers må du også gerne kontakte afdelingens tillidsrepræsentant Radiograf Dinna Skov Harder på dinhar@rm.dk

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Send din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring til os inden ansøgningsfristens udløb 10.marts 2023.  

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 11.

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Christine Houman Nyrup
  chrinyru@rm.dk
  2142 9315
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Stillingstyper
  Radiograf
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  51433
 • Quick-nr.
  444215
 • Indrykningsdato
  03-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  10-03-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Christine Houman Nyrup
  chrinyru@rm.dk
  2142 9315
 • Stillingstyper
  Radiograf
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  51433
 • Quick-nr.
  444215
 • Indrykningsdato
  03-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  10-03-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.