Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Kom og start dit arbejdsliv i Viborg - Jordemodersommerferievikarer søges

Vi søger 3-4 jordemodersommervikarer hen over sommeren. Vikariaterne er af 3 mdr. varighed på fuld tid og ønskes besat pr. 1. juni eller snarest derefter.

Har du lyst til et arbejdsliv i rolige og trygge rammer, så lad os høre fra dig.
Vi er et mindre fødested, midt i den smukke midtjyske natur. Fra fødeafsnittet er der udsigt over den gamle middelalderby og to skønne søer, som lokker til en gå- eller løbetur efter arbejdstid.

Hos os kender alt personalet hinanden ret godt og du bliver hurtigt en del af flokken.
I dagligdagen stiller vi os til rådighed for sparring med hinanden og hjælpes ad med at få løst opgaverne i en rimelig fordeling. Vi har øje for at alle får spist frokost og får en natlig power-nap, når det er muligt. 
Vi har i mange år arbejdet aktivt med at få sammensat et fleksibelt beredskab på fødeafsnittet og i oktober 2022 udvidede vi desuden både beredskab og fleksibiliteten med afsatte midler på finansloven. Det betyder at vi som oftest har hænder nok til opgaverne.

At vi kender hinanden godt, har en stor positiv betydning for teamet omkring den fødende, da vi ved "hvor vi har hinanden". Teamet består af fødejordemoder, social- og sundhedsassistent, Jordemodersupervisor og læge. 
Vi har døgndækning af både social- og sundhedsassistent og jordemodersupervisor. Begge grupperne består af meget kompetent og erfarent personale.

Vi arbejder aktivt med en læringskultur, hvor alle byder ind med det de kan og respekteres for det de siger. Vi har obstetrisk morgenkonference hver tirsdag og fredag, hvor vi bl.a. arbejder med casebaseret læring. På konferencerne deltager jordemødre, læger og studerende på lige fod.
Vi har et højt fagligt niveau, gode kvalitetstal – og vi fik igen i år, en delt andenplads ved årets kåring af "Danmarks Bedste Fødested".

Eftersom Jordemødre varetager mange forskellige funktioner inden for deres selvstændige virksomhedsområde hos os, er der mange muligheder for, på sigt at få sammensat et spændendende arbejdsliv her. 
Jordemødre arbejder på fødeafsnittet, med ambulante og indlagte svangre, jordemoderkonsultation, fødselsforberedelse, barselspleje og mobiljordemoder/udekørende funktion. 
Vi ser det som en styrke, at man har flere funktioner og dermed er videnbærer gennem graviditets-, fødsels- og barselsperiode.

Uanset hvilke funktioner du kommer til at varetage, vil du blive godt introduceret, når du starter, da introduktion af nye medarbejdere vægtes højt.
Vi har en velfungerende mentorordning og en masse omsorgsfulde kollegaer, der står klar til at tage godt imod dig.
…så lad os høre fra dig ;)

Inden du søger en stilling hos os, er du meget velkommen til at komme på besøg og se fødeafsnittet og høre mere om hvilket sted vi er og hvad vi står for.

Faglig og organisatorisk profil
Hospitalsenhed Midt har i dag ca. 2100 fødsler, der varetages på Regionshospitalet Viborg eller i hjemmet. Heraf varetages en mindre del i kendt jordemoderordning.
Det er vigtigt for os, at familierne oplever et patientforløb med høj kvalitet, som tager udgangspunkt i deres ønsker og behov. På Regionshospitalet Viborg varetages alle typer fødsler med få undtagelser jf. specialeplanen for gynækologi og obstetrik i Region Midtjylland.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:

 • Chefjordemoder Trine Viskum Karlsen, tlf.: 7844 5703
 • Vicechefjordemoder Kirsten Haulrik Bech, tlf.: 7844 5706
 • Vicechefjordemoder Lisbeth Madsen Jensen, tlf.: 2057 8655

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag d. 16. april 2023
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag d. 21. april 2023.
 

 

 

 

 

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  Kirsten Haulrik Bech
  Kirsten.Haulrik.Bech@viborg.rm.dk
  +4578445706
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  51991
 • Quick-nr.
  446247
 • Indrykningsdato
  13-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  16-04-2023


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Kirsten Haulrik Bech
  Kirsten.Haulrik.Bech@viborg.rm.dk
  +4578445706
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  51991
 • Quick-nr.
  446247
 • Indrykningsdato
  13-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  16-04-2023

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Kom og start dit arbejdsliv i Viborg - Jordemodersommerferievikarer søges"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.