Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapien, RHH

Sundvej 30, 8700 Horsens

Ergoterapeut søges til barselsvikariat for vores rehabiliteringsergoterapeut på Ortopædkirurgisk afdeling

Sammen om Opgaven:  Ergoterapeut søges til barselsvikariat for vores rehabiliteringsergoterapeut på Ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Horsens.

Vi har brug for dit tværfaglige bidrag til fortsat at udvikle fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen.

Tiltrædelse pr. 15.6.23 eller efter aftale.

Vores rehabiliteringsergoterapeut skal på barsel og derfor søger vi en vikar der kan tage over og fortsat være med til at udvikle rehabiliteringsergoterapeutstillingen på ortopædkirurgisk afdeling. Du skal have lyst til at arbejde i et tæt tværfagligt samarbejde mellem ergoterapi, fysioterapi og sygepleje, hvor der er behov for ergoterapeutiske kompetencer i helheden omkring patientens forløb. Det rette hold med de rette kompetencer omkring patienten vil give patienten en bedre indlæggelse og udskrivelse

Det forventes, at arbejdstid kan placeres i dagtid samt hver 3. weekend.

 

Vi tilbyder:

 • En ansættelse i Fysio- og Ergoterapien, hvor du dels bliver forankret i den gruppe af mono- og tværfaglige kolleger som arbejder på ortopædkirurgisk afdeling, dels i den gruppe af rehabiliteringsterapeuter som arbejder på hospitalet. Du har således et stort netværk, som kan tilbyde sparring, vejledning og erfaringsudveksling.
 • En fast tilknytning til og arbejdsdag på ortopædkirurgisk afdeling, hvor du arbejder med udgangspunkt i dine ergoterapeutiske kernekompetencer i mellemrummet mellem ergoterapi, fysioterapi og sygepleje i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Du vil således få et tæt tværfagligt samarbejde og kollegaskab med alle faggrupper, som løser opgaver i afdelingen.
 • En arbejdsplads hvor vi prioriterer et grundigt introduktionsprogram og personlig monofaglig mentorordning
 • Opgavekataloger og funktionsbeskrivelser, som tydeliggør din ergoterapeutiske andel ind i den fælles opgave.
 • Et dedikeret personale, som er klar til at modtage dig som ligeværdig kollega og som har stor fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Tæt samarbejde med kommuner i forbindelse med behov for hjemmepleje ved udskrivelser, hjælpemidler eller almen genoptræning
 • Deltagelse i intern undervisning, personale-, netværks- og gruppemøder som finder sted både på ortopædkirurgisk afdeling samt i Fysio- og Ergoterapien

 

Du tilbyder:

At du er uddannet ergoterapeut, og at vi i din ansøgning kan læse konkrete eksempler på hvordan du med et rehabiliterende fokus:

 • bruger din faglighed, kommunikative evner samt samarbejdsevner i samarbejdet med patienter, pårørende og andre mono- og tværfaglige samarbejdsparter
 • bidrager til løsning af kerneopgaven, samt skabe gode patientforløb på afdelingen med et rehabilliterende fokus, og gode udskrivelser efter indlæggelse
 • formår at medtænke og bidrage med egne faglige kernekompetencer i den fælles opgaveløsning sammen om patienten
 • besidder kreativitet, kan se muligheder og har mod til at udvikle din funktion og dine arbejdsopgaver
 • formår at arbejde med egne terapeutfaglige kernekompetencer i samspillet med de andre sundhedsfaglige professioner med patienten i centrum
 • har evne til at lære fra dig, således at du er med til at øge kvaliteten på de områder, der er inden for dit ergoterapeutiske fagområde med fokus på at øge patienternes selvstændighed og mestring. Det er i forhold til fx ADL, fokus på måltider, dysfagi, lejring og forflytning af patienter, funktionsevnevurderinger og komplekse udskrivelser.
 • bidrager til effektive og accelererede patientforløb med fokus på høj kvalitet
 • er fleksibel, kan prioritere, bevare overblik i pressede situationer og fungere i en travl hverdag
 • har evne til at dokumentere og kommunikere tydeligt og præcist både skriftligt og mundtligt

 

Lidt om os:

Ortopædkirurgien varetager pleje- og behandling af patienter med akutte og elektive patientforløb. Det ortopædkirurgiske speciale dækker håndkirurgi, skulder- /albuekirurgi, fod- /ankelkirurgi, hofte- /knækirurgi og amputationer. Vi har en omskiftelig hverdag med mange spændende patientforløb. I sengeafsnittet er der 28-30 normerede senge og ansat ca. 35 sygeplejersker og social og sundhedsassistenter samt 2 oversygeplejersker. Derudover modtager afdelingen mange studerende og elever i praktikforløb.

Fysio- og Ergoterapien på Regionshospitalet Horsens har som vision at arbejde for et sundhedsvæsen i verdensklasse. Vi arbejder med fokus på monofaglige kerneydelser i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det er vores ønske at bidrage til effektive og accelererede patientforløb med fokus på høj kvalitet. Fysio- og Ergoterapien består af en meget engageret, tværfaglig personalegruppe bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjælpemiddeldepotansvarlig, udviklingsansvarlig fysioterapeut, udviklingsansvarlig ergoterapeut, kliniske undervisere i hhv. fysioterapi og ergoterapi, post doc, ph.d,, ph.d studerende og lægesekretær. Ledelsen udgøres af to ledende terapeuter og chefterapeut.

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Ergoterapeutforeningen og Danske Regioner. Aflønningen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse med baggrund i løntrin 4 efter anciennitet op til løntrin 6 (8 års anciennitet) samt eventuel kvalifikationsløn.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Jane Holm på telefon 78427245 Du kan også ringe til Ledende terapeut Inger Valentiner-Branth på telefon 78427800 eller 78427817 eller Tillidsrepræsentant for ergoterapeuter Anne Marie Haaning Sigh 78427800.

Ansøgning
For at komme i betragtning til stillingen, skal du være uddannet og autoriseret ergoterapeut. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest. Du skal ansøge elektronisk via dette stillingsopslag. Kopi af autorisation, eksamensbevis med karakter og relevante udtalelser eller referencer bedes vedhæftet som bilag.

Ansøgningsfrist 20.04.2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt 26.04.2023

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Kontaktperson
  Rikke Møller Jensen
  rikejese@rm.dk
  24442188
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  15-06-2023
 • Regionens jobnr.
  52004
 • Quick-nr.
  446293
 • Indrykningsdato
  14-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  20-04-2023


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Kontaktperson
  Rikke Møller Jensen
  rikejese@rm.dk
  24442188
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  15-06-2023
 • Regionens jobnr.
  52004
 • Quick-nr.
  446293
 • Indrykningsdato
  14-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  20-04-2023

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ergoterapeut søges til barselsvikariat for vores rehabiliteringsergoterapeut på Ortopædkirurgisk afdeling"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.