Region Midtjylland

Børn og Unge

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Lægesekretær til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital

Vi søger en kompetent, selvstændig og glad lægesekretær, der i samarbejde med dygtige og professionelle kolleger vil bidrage med sundhedsadministrativ støtte til én af vores specialiserede kliniske funktioner.

Stillingen vi ønsker besat er primært relateret til vores Socialpædiatriske Klinik.

Desuden notatskrivning for vores Klinik for Led- og Bindevævssygdomme ca. 10-15 timer per uge i samarbejde med specialesekretæren.                                                                                                                               
I Børn og Unge lægger vi stor vægt på inddragelse, tværfagligt samarbejde og transparens i opgaver og ledelsesbeslutninger.  Herudover har vi fokus på at udvikle og optimere vores arbejdsgange for at sikre de bedste patientforløb.

Vi er 24 fagligt engagerede lægesekretærer i Børn og Unge fordelt på to sekretærteams.

Du vil sammen med de tværfaglige teams i fagområderne indgå i et ligeværdigt samarbejde omkring patienterne i de 2 fagområder.

Vores arbejdstid ligger mellem 7-17 på hverdage og kan inden for denne ramme aftales mellem dig og dine nærmeste kolleger under hensyntagen til driften.

Du vil, efter oplæring, indgå i vagter, der på hverdage varetages frem til kl. 18.00 og i weekend/helligdage i tidsrummet fra 8-16.00. 
Du må påregne i alt 7 vagter over 16 uger. 
Vagtarbejde kan varetages hjemme fra. 
Endvidere vil der efter grundig oplæring være mulighed for hjemmearbejdsdage efter nærmere aftale og under hensyntagen til den daglige drift.

Om Socialpædiatrisk Klinik
Børn og Unge er en universitetsafdeling med forskningsaktivitet på internationalt niveau. Afdelingen har 3 sengeafsnit med hver deres forskellige fagområder og en fælles Børn og Unge klinik. Som sekretær i afdelingen arbejder du på tværs af sengeafsnit og klinik.

Socialpædiatrien består af 3 grene, hvoraf alle 3 indeholder højt specialiserede funktioner. 
-Socialpædiatrisk Klinik 
-Spiseteamet 
-CBO (Center for Børn udsat for Overgreb)

Teamet består af en overlæge, afdelingslæge, socialpædagog, fysio- og ergoterapeut, diætist, skolelærer, specialpsykolog samt sygeplejersker. 
Teamet er præget af høj grad af engagement, høj faglighed og humor.

Socialpædiatrien omhandler børn med ex. funktionelle lidelser og andre ikke-somatiske problemstillinger, børnegynækologi samt somatisk truede spiseforstyrrede.

CBO arbejder tæt sammen med Børnehus Midt. 
Opgaverne er bl.a. håndtering af henvisninger, booking af samrådsmøder og referatskrivning efter diktat. 
Derudover retsmedicinske undersøgelser samt generelle helbredsundersøgelser af børn henvist fra enten politi eller Børnehus Midt.

Klinik for Led- og Bindevævssygdomme består af ca. 10 dygtige og engagerede læger, sygeplejersker og 1 specialansvarlig sekretær. Der er behov for yderligere sekretærdækning. 
Opgaverne er primært skrivning af ambulante notater i tæt samarbejde med specialesekretæren.

Fysisk er stillingen placeret i Socialpædiatrisk Klinik sammen med den lægesekretærkollega, der varetager vores Familieambulatorium.

Dine opgaver vil blandt andet være

 • at blive ansvarlig/medansvarlig for de lægesekretærfaglige opgaver inden for socialpædiatrien og reumatologien i Børn og Unge
 • at skrive ambulante notater samt øvrig korrespondance
 • at booke ambulante tider og telefontider til børn i de Socialpædiatrisk Klinik og Reumatologisk Klinik, herunder sørge for koordinering med øvrige afdelinger omkring forskellige undersøgelser fx billeddiagnostiske undersøgelser og lignende.  
 • telefonpasning
 • tæt samarbejde med læger og sygeplejersker m.fl. i Klinikkerne
 • at have medansvar for kodning, registrering, og indberetning til landsregistre

Vi søger en kollega der

 • er uddannet lægesekretær (ufravigeligt krav) og fagligt dygtig
 • trives i en selvstændig og varieret hverdag i et miljø hvor også DU er en vigtig brik
 • har et godt overblik, tør spørge og tage ansvar
 • lægger vægt på et konstruktivt og velfungerende mono- og tværfagligt samarbejde med patienter i fokus
 • har blik for struktur og drift samt vigtigheden af at byde ind og løfte opgaverne, som de kommer
 • har erfaring og fortrolighed med brugen af Midt-EPJ, gerne gode bookingkompetencer
 • kan give børn og forældre en professionel behandling og service af høj kvalitet
 • er udadvendt, positiv, humoristisk, fleksibel og åben for forandringer

Vi kan tilbyde

 • ansættelse i en spændende, travl og dynamisk klinik
 • høj grad af fleksibilitet, indflydelse og ansvar for egen opgavetilrettelæggelse 
 • mulighed for faglig og personlig udvikling, herunder efter- videreuddannelse
 • mulighed for at arbejde hjemme under hensyntagen til driften
 • fysisk placering sammen med kollega som er sekretær for afdelingens Familieambulatorium

Om Børn og Unge 
Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling, der behandler børn og unge i alderen 0-17 år. Vi er samtidig en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og mere end 25.000 ambulante besøg årligt. Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højtspecialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde. Afdelingen er organiseret i tre sengeafsnit og én klinik (BU1, BU2, BU3 og BUK). Ligeledes rummer afdelingen også børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor det er de kirurgiske afdelinger, der har behandlingsansvaret. Vi er en afdeling med mange snitflader og samarbejdsparter.

I Børn og Unge lægges der vægt på høj kvalitet i pleje og behandling af patienterne, og visionen er at være førende inden for alle fagområder.

Vores ambition er inden for en årrække at etablere et Børn og Unge Hospital på AUH. Dette strategiske og visionære arbejde er påbegyndt og du vil blive en vigtig del af den fremadrettede proces.

Har du lyst til at høre mere om stillingen og evt. besøge klinikken, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Jette V. Amdi på 3036 1233.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansøgningsfrist: søndag den 26. marts 2023.

Samtaler forventes afholdt i uge 13, 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.                                                                                                                                                                                                                                        

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Heidi Friis Pedersen
  heidpede@rm.dk
  +4530715209
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Stillingstyper
  Lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  52020
 • Quick-nr.
  446372
 • Indrykningsdato
  15-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  26-03-2023


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Heidi Friis Pedersen
  heidpede@rm.dk
  +4530715209
 • Stillingstyper
  Lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  52020
 • Quick-nr.
  446372
 • Indrykningsdato
  15-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  26-03-2023

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Lægesekretær til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.