Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Barselsvikariat som ergoterapeut til Kognitiv Klinik, Afsnit S3, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Et vikariat for ergoterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Kognitiv Klinik, afsnit S3, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse fra 1. maj 2023 med minimum varighed til 1. januar 2024. 

Vikariat til højt specialiseret neurorehabilitering

Om stillingen 

 • Du har faglige ambitioner og lyst til at specialisere dig indenfor neurorehabilitering.
 • Du har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde.
 • Du ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø.
 • Du trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven.
 • Du har erfaring inden for behandling af patienter med kognitive funktionsforstyrrelser.
 • Du kan bidrage med kognitiv ergoterapi i teamarbejdet.
 • Du er opmærksom på personlig robusthed i forhold til at skulle arbejde med patienter der kan være agiterede/udadreagerende.

Kan du nikke genkendende til disse udsagn, er du måske vores nye kollega på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Den ergoterapeutiske indsats er kendetegnet ved:

 • Brug af aktivitets- og deltagelsesorienterede tilgange i udredning og behandling i forskellige kontekster. Aktivitetsanalyse, såvel den teoribaserede som den personbaserede og aktivitetsbaserede analyse, er et vigtigt redskab.
 • Muliggørelse af betydningsfulde aktiviteter og deltagelse samt inddragelse af aktuelle ressourcer.
 • Initiativer på kropsniveau som forudsætning for aktivitet og deltagelse med særlig fokus på det perceptuelle og kognitive område.
 • Målrettet og eksperimenterende tilrettelæggelse og graduering af aktivitet og omgivelserne.
 • Arbejde med udfordringer, krav og hensyn med både udviklende og kompenserende hensigter i patientens nærmeste udviklingszoner.
 • Bidrage til udvikling af livslyst og motivation for genoptræning og rehabilitering.
 • Inddragelse og samarbejde med patient og pårørende.

Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din ergoterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.

I løbet af ansættelsen vil du gennemgå et introduktionsforløb. Fagligheden er naturligvis i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.  
Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke   den faglige udvikling.

Arbejdstiden omfatter dag-, aften- og weekendarbejde.

Om afdelingen/centret 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn. 
Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium. 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har ca. 100 behandlingspladser og behandler årligt ca. 800 patienter. Der er ca. 800 ansatte, heraf ca. 80 fysioterapeuter og ca. 80 ergoterapeuter.  

Kognitiv Klinik S3, behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden. Derudover har en del patienter tillige sensomotoriske problemstillinger. Neuropsykologien og neuropædagogikken har en særlig rolle i rehabiliteringen.

Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af   fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med talepædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt består af regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive – der tilsammen danner en hospitalsenhed med en stærk faglig profil. I kraft af specialernes kompleksitet og bredde er hospitalsenheden en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. De fire hospitaler med tilsammen ca. 4.400 medarbejdere har årligt ca. 355.000 ambulante besøg og udskriver ca. 50.000 patienter efter indlæggelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Ledende terapeut Jim Jensen tlf. 78419266 eller mail jimjen@.rm.dk

Se nærmere om Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk . 

Din ansøgning 
Din ansøgning vedhæftet eksamensbevis og autorisationsID sendes via Emply.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 28. marts 2023

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 30. marts 2023. 
 

 

 

 

 

 

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Kontaktperson
  Jim Jensen
  JIMJEN@rm.dk
  78419266
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  52039
 • Quick-nr.
  446425
 • Indrykningsdato
  16-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  28-03-2023


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Kontaktperson
  Jim Jensen
  JIMJEN@rm.dk
  78419266
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  52039
 • Quick-nr.
  446425
 • Indrykningsdato
  16-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  28-03-2023

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Barselsvikariat som ergoterapeut til Kognitiv Klinik, Afsnit S3, Regionshospitalet Hammel Neurocenter"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.