Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Hospitalsparken 15, 7400 Herning

Regionshospitalet, Gødstrup – jordemødre Kvindesygdomme og Fødsler

Har du lyst til at få et bæredygtigt jordemoderliv på helt nyt hospital i Gødstrup?

Så kom og vær med!

Et jordemoderliv med

 • Skønne fødsler og barselsforløb
 • En jordemoder til en fødende hver gang
 • Gode muligheder for variation i arbejdet som basisjordemoder, hvis du ønsker det: fødegang, kendt jordemoder, konsultation for dine egne gravide, akut klinik, barselsgang, mobiljordemoder på hjemmebesøg, fødselsforberedelse, afsnit for tab, flexjordemoder mv.
 • Fokus på kompetenceudvikling, både i hverdagen og i forbindelse med personalemøder, hvor vi arbejder med faglige workshops, og med tid til at være sammen med kollegaer i trivsels- og læringsgrupper
 • Stor indflydelse på dit skema:  4 dages arbejdsuge? ekstra gratis uges ferie udenfor skoleferien? afspadsere tillæg? - muligheder du kan vælge
 • Samvær med en masse dejlige kollegaer, læger, ledere     
   

Vi kan tilbyde:

 • 1 fast stilling som jordemoder på fødegangen (evt. 50/50 føde/barsel) fra 1/7 2023 (eller efter aftale), fuld tid.

Faglig og organisatorisk profil

Vi har nu været på det nye hospital i Gødstrup i lidt over et år, og vi nyder vores nye flotte rammer i ”Familieklyngen” til omkring 3200 fødsler:

 • Fødegang, akut klinik og barselsgang ligger tæt sammen med fælles kaffestue
 • Fødegang og OP ligger helt tæt op ad hinanden
 • Alle 8 fødestuer er indrettet som interaktive fødestuer med lokale naturstemninger fra vores 6 kommuner, og med mulighed for at spille parrenes individuelle musik
 • Alle barselstuer indrettes med dobbeltseng (kan skilles ad i en akut situation)
 • Jordemoderkonsultationer, familieambulatorie og klinik for gravide   ligger samlet i stueetagen
 • Vi booster oxytocin både under fødslen og på barselsstuerne til glæde for vores familier, og også til glæde for os som personale
 • Fremragende udsigt og mulighed for dejlig 1 times gåtur rundt om Gødstrup sø
 • Stærkt samarbejde med Børn & Unge, og afsnit for syge nyfødte og tidligt fødte
 • NIDO er vores nye forskningsenhed, som danner rammen om stærkt forskningsmiljø på hospitalet

 

Det er vigtigt for os, at vores familier oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i det enkelte pars ønsker og muligheder.  Vi tror på, at sikkerhed, relationer og atmosfære er vigtige og nødvendige ingredienser i en stærk svangreomsorg. Vi har 6 kendt jordemoderordninger, fordi vi oplever, at kontinuitet og kendthed har betydning for relationerne. Færre fødselslæsioner og flere gode vaginale fødsler er nogle af de faglige pejlemærker, vi fokuserer målrettet på i et forbedringsperspektiv.

Vi arbejder for, at parret styrkes i troen på egne evner. Og vi er der for dem, også når de er i hjemmet. Ukomplicerede førstegangsfødende vælger selv, hvornår de vil hjem efter fødslen: direkte fra fødegangen m. 2 hjemmebesøg af mobiljordemoderen (det vælger ca. 10 %), eller blive en nat på barsel m. 1 besøg af mobiljordemoderen i hjemmet (ca. 33 %), eller om de har behov for flere dage på barselsgangen. Vi tror på, at det giver parrene tryghed selv at vælge, og at vi kan tilbyde dem besøg i deres egne rammer. Samtidig styrker det vores muligheder for at yde ekstra omsorg til de mere sårbare og komplicerede familier.

Som et led i hospitalets vision om at skabe Danmarks bedste læringshospital, har vi på barselsgangen et ”obstetrisk studieafsnit” for medicin-, sygepleje- og jordemoderstuderende.  Studieafsnittet varetager opvågningsforløb og barselspleje af elektive sectio.

Vi er af Dagens medicin blevet kåret som bedste fødeafdeling de sidste 7 år i træk. Det forpligter, og vi gør os umage med fortsat at levere høj og sammenhængende kvalitet i hele afdelingen.

 

Arbejdsopgaver og ansvarsområde

Vi arbejder bevidst på at være en psykologisk tryg arbejdsplads, hvor alle føler sig fri til at dele ideer, fejl og kritik. Hvor vi er optaget af, at hele afdelingen gør et godt stykke arbejde, og at vi lærer af hinanden. Vi har en uformel tone på tværs af ledelseslag og faggrupper, og vi elsker et godt grin i alle vagter. Vi har masser af gode ideer, som vi skaber sammen, og som vi tør prøve af. Så vi har brug for alle medarbejders ideer og bidrag til at få skabt et super godt fødested, og vi vil glæde os til dit bidrag. Vi elsker at diskutere fag og forløb med hinanden på tværs af faggrupper, og kollegial sparring foregår i alle vagter uanset anciennitet.  Vi har ”Buddy ordning”, hvor I to og to har et særligt øje for hinanden i den enkelte vagt.

Vi har kliniske jordemodersupervisorer døgnet rundt, og har et berigende samarbejde med afdelingens læger. Vores stærke tværfaglige samarbejde er grundstenen i vores afdeling.  Fødeafdelingen og barselsafdelingen (som har både jordemødre og sygeplejersker ansat) arbejder tæt sammen, og hjælper hinanden i travle vagter og ved sygdom. 

 

Som ny jordemoder i vores afdeling indgår du i et struktureret introduktionsprogram med mentorordning, supervision og færdighedstræning, så du bedst muligt kommer godt ind i både den faglige og sociale kultur.

 

Se funktionsbeskrivelse jordemoder fødegang

Se introduktionsprogram

Se trivselskatalog

 

Personprofil

Vi forventer, at du

 • Er faglig dygtig og engageret, og er opdateret både teoretisk og praktisk
 • Vil være en del af en ”bidragskultur”, hvor det forventes, at alle bidrager til at skabe en god arbejdsplads og et godt fødested
 • Er stabil og fleksibel. Du skal kunne trives med variation i arbejdet, men vi tilstræber altid at fleksibiliteten så vidt overhovedet muligt tilpasses dine præferencer.
 • Kan arbejde selvstændigt, men samtidig med stor team ånd
 • Er positiv og imødekommende med et godt humør
 • Evner nærvær med parrene, og formår at styrke og støtte dem, ud fra deres behov
 • Arbejder konstruktivt og åbent med nye ideer. Du formår at give og få feedback både af kollegaer og ledere
 • IT-kompetencer på brugerniveau 
 • Har dansk autorisation som jordemoder

 

Praktiske oplysninger

Du kan få yderligere information om stillingerne og Regionshospitalet Gødstrup på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte chefjordemoder Ann Fogsgaard tlf. 30351032, vicechef på fødegangen Iben Lorentzen tlf: 22740704.

Ansættelser efter aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV

Ansøgningsfrist:  26/5 -2023 kl. 12.00.  Ansættelsessamtaler vil finde sted 30/5 - 2023

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Gødstrup
 • Kontaktperson
  Ann Fogsgaard
 • Adresse
  Hospitalsparken 15, 7400 Herning
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2023
 • Regionens jobnr.
  52876
 • Quick-nr.
  449247
 • Indrykningsdato
  17-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  26-05-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Gødstrup
 • Adresse
  Hospitalsparken 15, 7400 Herning
 • Kontaktperson
  Ann Fogsgaard
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2023
 • Regionens jobnr.
  52876
 • Quick-nr.
  449247
 • Indrykningsdato
  17-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  26-05-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.