Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Ergoterapeuter til fast stilling og vikariat til Sengeafsnit 2, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Vi søger ergoterapeuter til en fast stilling pr. 1/9 2023 og et vikariat for periode 1/9 2023 – 31/1 2024 ved Sengeafsnit 2, sensomotorisk subspeciale, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt. 

Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger med start d. 1/9 2023 eller efter aftale.

Arbejdstiden omfatter dag-, aften og weekendarbejde. 

Om stillingerne:

Kan du nikke genkendende til nedenstående udsagn, så er du måske vores nye kollega i Sengeafsnit 2: 

Ergoterapeut til højt specialiseret neurorehabilitering

 • Du deler vores engagement for den højtspecialiserede neurorehabilitering for svært hjerneskadede patienter.
 • Du har faglige ambitioner og lyst til at specialisere dig indenfor neurorehabilitering
 • Du har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde
 • Du ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Du trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven

Som ergoterapeut ansat på Sengeafsnit 2 får du:

 • Et spændende og udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag 
 • Et afsnit med et højt mono- og tværfagligt niveau. Du får ca. 55 engagerede og kompetente kolleger, der brænder for neurorehabilitering. Heraf 7 ergoterapeuter.
 • Et godt tværfagligt team-samarbejde med fokus på patienten.
 • Tilknytning til et af de 3 teams i afsnittet, hvor du sammen med 1-2 ergoterapeutkolleger samt fysioterapeut- og sygepleje/sosa-kolleger har ansvaret af neurorehabiliteringen af 3-4 patienter.
 • Et afsnit der arbejder med at kombinere ergonomi med behandlingskoncepter
 • En struktureret monofaglig såvel som tværfaglig introduktion. Som nyansat får du tildelt en mentor fra egen faggruppe.
 • Mulighed for at udvikle dine neuro-ergoterapeutiske kompetencer, bl.a. ved jævnlig sparring med kolleger, undervisning og kurser.
 • Et afsnit som samarbejder med vores forsknings- og udviklingsenhed

Om Sengeafsnit 2

Sengeafsnit 2 er en del af det sensomotoriske subspeciale og behandler patienter hvor følgetilstanden til den erhvervede hjerneskade overvejende er præget af svære sensomotoriske problematikker f.eks. føle- og sanseforstyrrelser, pareser, dysfagi og/eller dystoniske tilstande. Samtidig har mange patienter kognitive vanskeligheder som for eksempel bevidsthedsforstyrrelser, afasi, apraksi eller neglekt. 

Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det nære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med talepædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.

Som ergoterapeut er du ansat i afsnittet og dagen planlægges i samarbejde med dine tværfaglige kolleger med udgangspunkt i patienternes behov og målsætningerne for neurorehabiliteringen.

Den ergoterapeutiske indsats er kendetegnet ved:

 • Brug af aktivitets- og deltagelsesorienterede tilgange i udredning og behandling i forskellige kontekster. Aktivitetsanalyse i undersøgelse og som udgangspunkt for intervention er et vigtigt redskab.
 • Muliggørelse af betydningsfulde aktiviteter og deltagelse samt inddragelse af aktuelle ressourcer.
 • Initiativer på kropsniveau som forudsætning for aktivitet og deltagelse, for eksempel bruger vi FOTT, Bobath og GTIT.
 • Målrettet og eksperimenterende tilrettelæggelse og graduering af aktivitet og omgivelser.
 • Arbejde med udfordringer, krav og hensyn med både udviklende og kompenserende hensigter i patientens nærmeste udviklingszoner.
 • At bidrage til udvikling af livslyst og motivation for genoptræning og rehabilitering.
 • Inddragelse og samarbejde med patient og pårørende.

 

Patientgruppen har komplekse problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din ergoterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.

Fagligheden er naturligvis i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

 

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 60 fysioterapeuter og 60 ergoterapeuter.

Se nærmere om Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

 

Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Afsnitsleder/ledende terapeut Anne Præst, mail: annpra@rm.dk Tlf. 2277 7310

 

Din ansøgning

Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 12/6 2023

Anfør venligst om du både ansøger til fast stilling og vikariat

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 22/6 2023

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Kontaktperson
  Anne Præst
  anne.praest@midt.rm.dk
  +4578419266
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2023
 • Regionens jobnr.
  53013
 • Quick-nr.
  449715
 • Indrykningsdato
  26-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2023


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Kontaktperson
  Anne Præst
  anne.praest@midt.rm.dk
  +4578419266
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2023
 • Regionens jobnr.
  53013
 • Quick-nr.
  449715
 • Indrykningsdato
  26-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2023

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ergoterapeuter til fast stilling og vikariat til Sengeafsnit 2, Regionshospitalet Hammel Neurocenter"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.