Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Fysioterapeuter til fast stilling og vikariat på Sengeafsnit 2, sensomotorisk subspeciale, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Vi søger fysioterapeuter til en fast stilling pr. 1.9 2023 og til et vikariat i perioden 1/9 23 – 31/1 24 på Sengeafsnit 2, sensomotorisk subspeciale, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger med start d. 1/9 2023 eller efter aftale.

Arbejdstiden omfatter dag-, aften og weekendarbejde. 

Vi søger en fysioterapeut der:

 • Deler vores engagement i den højtspecialiserede neurorehabilitering for svært hjerneskadede patienter.
 • Har lyst til at specialisere sig inden for neurorehabilitering.
 • Kan sætte sine erfaringer og viden i spil ind i neurofysioterapien og ind i det tværfaglige samarbejde.
 • Ønsker at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø
 • Trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven

Kan du nikke genkendende til disse udsagn, er du måske vores nye kollega på Sengeafsnit 2 på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
 

Som fysioterapeut ansat på Sengeafsnit 2 får du:

 • Et spændende og udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag 
 • En afdeling med et højt mono- og tværfagligt niveau. Du får ca. 55 engagerede og kompetente kolleger, der brænder for neurorehabilitering. Heraf 8 fysioterapeuter.
 • Et godt tværfagligt team-samarbejde med fokus på patienten. 
 • Tilknytning til et af de 3 teams i afsnittet, hvor du sammen med 1-2 fysioterapeutkolleger samt ergoterapeut- og sygepleje/sosa-kolleger har ansvaret af neurorehabiliteringen af 3-4 patienter.
 • En afdeling der arbejder med at kombinere ergonomi med behandlingskoncepter, og som blandt andet har fokus på hensigtsmæssig anvendelse af hjælpemidler til forflytning og træning.
 • En struktureret monofaglig såvel som tværfaglig introduktion. Som nyansat får du tildelt en mentor fra egen faggruppe.
 • Mulighed for at udvikle dine neurofysioterapeutiske kompetencer, bl.a. ved jævnlig sparring med kolleger, undervisning og kurser.
 • En afdeling som samarbejder med vores forsknings- og udviklingsenhed

Om Sengeafsnit 2

Sengeafsnit 2 er en del af det sensomotoriske subspeciale og behandler patienter hvor følgetilstanden til den erhvervede hjerneskade overvejende er præget af svære sensomotoriske problematikker f.eks. føle- og sanseforstyrrelser, pareser, dysfagi og/eller dystoniske tilstande. Samtidig har mange patienter kognitive vanskeligheder som for eksempel bevidsthedsforstyrrelser, afasi, apraksi eller neglekt. 

Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det nære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med talepædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.

Som ergoterapeut er du ansat i afsnittet og dagen planlægges i samarbejde med dine tværfaglige kolleger med udgangspunkt i patienternes behov og målsætningerne for neurorehabiliteringen.

 

Den fysioterapeutiske tilgang er kendetegnet ved:

Klinisk ræssonnering som omdrejningspunkt for undersøgelse og behandling af personer med erhvervede hjerneskader, med henblik på optimering af personens handlekompetence gennem motorisk læring og motorisk kontrol. Der tages udgangspunkt i ICF-modellen/personens behov på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau.

Den neurofysioterapeutiske intervention tager udgangspunkt i krop og bevægelse, hvor optimering af den hjerneskadede persons kropslige og kognitive ressourcer er i fokus. 

Neurofysioterapeutiske fokusområder er overvejende:

 • Vurdering af funktionsevne, med henblik på afdækning af ressourcer og problemfelter, som udgangspunkt for målsætning for den monofaglige og tværfaglige neurorehabiliteringsindsats.
 • Neuropædagogisk tilgang i forhold til personer med kognitive problemer
 • Træning af motorisk kontrol
 • Vurdering og udarbejdelse af forflytningsbeskrivelser
 • Kontrakturprofylakse og -behandling
 • Respirationsfysioterapi
 • Styrke- og udholdenhedstræning
 • Konditionstræning 
 • Træning i grupper og på hold
 • Ergonomi i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere
 • Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler 
 • Tilrettelæggelse af udskrivelse

Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din fysioterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.

 

Fagligheden er naturligvis i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. 

Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling

 

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN):

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade og vi besidder derfor den højeste ekspertise på dette område. RHN modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn. 

Neurorehabiliteringen på RHN er organiseret i fire subspecialer: Tidlig neurorehabilitering, sensomotorisk subspeciale, kognitiv subspeciale og subspeciale for børn og unge. Til alle subspecialer er tilknyttet en klinik. 

 

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt

700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 60 fysioterapeuter og 60 ergoterapeuter.

Se nærmere om Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

 

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

 

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.


Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Afsnitsleder/ledende terapeut Anne Præst, mail: annpra@rm.dk Tlf. 2277 7310

 

Din ansøgning 

Din ansøgning vedhæftet eksamensbevis, autorisations ID og andet skal sendes elektronisk og være os i hænde senest d. 12/6 2023

Anfør venligst i din ansøgning hvorvidt du både søger den faste stilling og vikariatet. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.  21/6 2023

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Kontaktperson
  Anne Præst
  anne.praest@midt.rm.dk
  +4578419266
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2023
 • Regionens jobnr.
  53015
 • Quick-nr.
  449717
 • Indrykningsdato
  26-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2023


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Kontaktperson
  Anne Præst
  anne.praest@midt.rm.dk
  +4578419266
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2023
 • Regionens jobnr.
  53015
 • Quick-nr.
  449717
 • Indrykningsdato
  26-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2023

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Fysioterapeuter til fast stilling og vikariat på Sengeafsnit 2, sensomotorisk subspeciale, Regionshospitalet Hammel Neurocenter"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.