Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Cheflæge til Dagkirurgisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital

Cheflæge til Dagkirurgisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital

Vil du være en del af en nytænkende og innovativ afdelingsledelse på Dagkirurgisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital, der sammen med medarbejdere, tværfaglige samarbejdspartnere, patienter og pårørende kontinuerligt arbejder på at skabe de bedst mulige rammer for patientens behandling i Dagkirurgisk regi.

Vi søger en cheflæge som er strategisk tænkende og har flair for at videreudviklede de standardiserede patientforløb, der er kendetegnende for dagkirurgien. Den fremtidige cheflæge ser en høj faglig kvalitet og et godt arbejdsmiljø som en naturlig del af denne udvikling.

Den nuværende situation på hospitalerne er kendetegnet ved stort pres på den operative kapacitet og der er behov for at omstille og benytte nye metoder. Derfor er en vigtig strategisk opgave at arbejde med indsatser, der på kort sigt kan nedbringe ventetiden til operationer, og på længere sigt kan sikre bæredygtige tilbud på operationsområdet. Dette vil betyde omlægning af operationer, øget brug af dagkirurgi og optimering af operationsafvikling.

Med nybyggeriet på Amager og Hvidovre Hospital skaber vi rammerne for en fremtidssikret, effektiv og patientfokuseret behandling på hospitalet af de ca. 570.000 borgere i vores optageområde.

Stillingen

Som en del af afdelingsledelsen får du, sammen med chefsygeplejersken, ansvaret for at skabe en velfungerende tværfaglig ledelse til gavn for patienter og medarbejdere. Mere konkret indebærer stillingen:

 • At fastlægge afdelingens fortsatte strategiske udvikling inden for rammerne af hospitalets og regionens strategi.
 • At skabe rammerne for høj behandlingskvalitet og videreudvikle det gode sammenhængende patientforløb med afsæt i patientoplevelser.
 • At sørge for at afdelingens ressourcer udnyttes optimalt, og at afdelingens budget overholdes.
 • At træffe de overordnede lægefaglige beslutninger i afdelingen og fortage de løbende, faglige prioriteringer af ressourcer.
 • At styrke samarbejdet mellem afdelingens forskellige faggrupper og hospitalets øvrige afdelinger.
 • At skabe et attraktivt arbejds- og uddannelsesmiljø gennem tillid og delegering af ansvar.

Som cheflæge refererer du, sammen med chefsygeplejersken, til hospitalsdirektionen og er en del af den samlede hospitalsledelse. Dette fordrer samarbejdsrelationer med Hospitalsdirektionen, hospitalets øvrige afdelingsledere samt andre interne og eksterne samarbejdspartnere.

Om Dagkirurgisk Afdeling

Dagkirurgisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital er en selvstændig afdeling, grundlagt i 2012, med 65 engagerede medarbejdere, bestående af 6 anæstesilæger, 55 sygeplejersker, to lægesekretærer samt to hospitalsmedhjælpere.

Afdelingen består af en reception, et opvågningsafsnit med 16 pladser samt seks operationsstuer. Vi opererer årligt ca. 6.600 dagkirurgiske patienter, børn såvel som voksne, inden for specialerne gynækologi, mavetarm- og ortopædkirurgi.

Dagkirurgisk afdeling er et strategisk fokusområde for Amager og Hvidovre Hospital, idet udviklingen har vist, at der fortsat er et betydeligt potentiale for at flytte operationer til Dagkirurgisk Afdeling. Det betyder, at vi har et kontinuerligt fokus på at optimere og strukturere patientforløbene. Afdelingen har en høj patienttilfredshed og alle stillinger er besat.

Din profil

 • Du er speciallæge i anæstesiologi.
 • Du har en stærk faglig og ledelsesmæssig identitet, der styrer mod at sikre de dagkirurgiske patientforløb af høj kvalitet og et godt arbejds- og uddannelsesmiljø.
 • Du besidder en relevant ledelsesuddannelse eller ønsket om at få den.
 • Du er inspirerende, engageret og leverer tydelig ledelse i hele spændet mellem daglig drift og visionær strategisk udvikling af afdelingen.
 • Du ved, hvad det vil sige at lykkes gennem andre, hvorfor inddragelse, respekt og lydhørhed er en naturlig del af din ledelsesprofil samtidig med, at du er tydelig i din kommunikation.
 • Du har organisatorisk forståelse og er god til at samarbejde på alle niveauer og med alle faggrupper, specialer, ledere og eksterne aktører.
 • Du ønsker at skabe et attraktivt og udviklende forskningsmiljø.
 • Du formår at tilrettelægge en effektiv drift, systematisk økonomistyring og prioritering af ressourcer i afdelingen.

Ansøgning og ansættelsesforhold  

Har ovenstående vakt din interesse for stillingen, så send en motiveret ansøgning og CV senest fredag den 6. oktober 2023 kl. 12.00. 

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes ved forhandling mellem Region Hovedstaden og FAS.

Ansættelsessamtaler er planlagt til onsdag den 11. oktober 2023, og anden runde onsdag den 25. oktober 2023. Kandidater der går videre til anden runde vil blive bedt om at gennemføre personlighedstest i perioden 12. – 24. oktober 2023.

Du er velkommen til at hente yderligere oplysninger hos vicedirektør Tina Holm Nielsen på telefon 2098 6711 eller chefsygeplejerske Jannie Grenaa Nielsen på telefon 2129 9614 samt på www.hvidovrehospital.dk og www.regionh.dk    

Jobprofil, stillingsbeskrivelse samt afdelingsprofil kan rekvireres hos direktionssekretær Karin Ulbæk på telefon 3862 1708 eller via mail karin.kjaer.ulbaek.hansen@regionh.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Kontaktperson
  Karin Ulbæk
  karin.kjaer.ulbaek.hansen@regionh.dk
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Stillingstype
  Cheflæge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Regionens jobnr.
  251623
 • Quick-nr.
  453792
 • Indrykningsdato
  15-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  06-10-2023


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Kontaktperson
  Karin Ulbæk
  karin.kjaer.ulbaek.hansen@regionh.dk
 • Stillingstype
  Cheflæge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Regionens jobnr.
  251623
 • Quick-nr.
  453792
 • Indrykningsdato
  15-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  06-10-2023

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Cheflæge til Dagkirurgisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.