Region Midtjylland

Neurocenter Sengeafsnit 11 - RHN

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Fysioterapeuter til Kognitivt Subspeciale, Sengeafsnit 11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

To stillinger som fysioterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Kognitivt Subspeciale, Sengeafsnit 11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledige til besættelse pr. 01.07.2024

Der er tale om hhv. en fast stilling og et barselsvikariat.

Vikariatet løber i perioden 01.07.2024 – 31.01.2025 med mulighed for forlængelse.

Stillingerne er som udgangspunkt på fuld tid.
Arbejdstiden er fordelt på dag, aften og weekend.

På sengeafsnit 11 varetages rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade og patienter med funktionelle lidelser/BDS.

Om stillingen;
Du er fysioterapeut og:

 • har erfaring inden for neurologi 
 • har erfaring med at praktisere specialiseret neurorehabilitering
 • har viden om funktionelle lidelser og erfaring med højtspecialiseret rehabilitering af patienter med denne diagnose 
 • har viden om hjernens opbygning og funktioner samt følger efter hjerneskade og erfaring medat formidle denne viden til patienter og pårørende
 • har erfaring med eller lyst til at udbygge dine kompetencer inden for fysioterapeutisk behandling af patienter med både sensomotoriske og mentale funktionsnedsættelser
 • har erfaring med eller lyst til at varetage bassinterapi som en del af det samlede fysioterapeutiske rehabiliteringstilbud.
 • har viden om og erfaring med neuropædagogik, herunder udarbejdelse og anvendelse af neruopædagogiske strategier i praksis
 • har erfaring med pårørendesamarbejde
 • har gode monofaglige kvalifikationer relateret til de fysioterapeutiske opgaver i den neurorehabiliterende opgaveløsning
 • har gode relationelle og kommunikative kompetencer 
 • har respekt for andres faglighed og kan bidrage monofagligt i et tværfagligt samarbejde
 • ønsker at bidrage aktivt til såvel mono- som tværfaglig udvikling 
 • ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor der løbende sker justeringer og udvikling i forhold til patientopgaven.

Til gengæld tilbyder vi:

 • en organisation med faglighed og udvikling i fokus
 • et afsnit med et højt monofagligt og tværfagligt kompetenceniveau
 • et spændende og udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag
 • en organisation med gode muligheder for mono- og tværfaglig kompetenceudvikling
 • engagerede og kompetente kollegaer, som brænder for neurorehabilitering
 • et godt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på patientens behov
 • en struktureret mono- og tværfaglig introduktion.

Som fysioterapeut i Kognitivt Subspeciale vil du arbejde inden for krops- aktivitets- og deltagelsesniveau. Patientgruppen rummer patienter med komplekse mentale funktionsnedsættelser, herunder påvirket kognition, emotion og motivation, hvilket kræver en høj grad af kreativitet og fleksibilitet i dine fysioterapeutiske interventioner i patientens neurorehabilitering.
 
Fagligheden er naturligvis i højsæde, samtidig med at vi vægter et godt arbejdsmiljø. Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.
 

Om Sengeafsnit 11
På Sengeafsnit 11 tilrettelægges rehabiliteringen med fokus på såvel grupperehabilitering, hverdagsrehabilitering og hjemmerehabilitering, samtidig med at den individuelle rehabilitering vægtes, hvor det er særligt nødvendigt, blandt andet med fokus på intensitet i patientforløbet.

Afsnittet rummer 20 sengepladser til patienter indlagt på både højtspecialiseret og regionalt niveau.


Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn. Neurorehabiliteringen er organiseret i fire subspecialer: Subspeciale for tidlig Neurorehabilitering, Sensomotorisk Subspeciale, Kognitivt Subspeciale samt Subspeciale for børn og unge. Til alle subspecialer er tilknyttet en klinik.

Kognitivt Subspeciale behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser, som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden. Derudover har en del patienter tillige sensomotoriske problemstillinger. Neuropsykologien og neuropædagogikken har en særlig rolle i rehabiliteringen.

Vi arbejder i tværfaglige interdisciplinære teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med talepædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.
De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Sengeafsnit 11, Hammel Neurocenter.
 
Yderligere oplysninger
Af hensyn til startdato for ansættelse er der ønske om, at du som kandidat kan være fleksibel ift. ferieafholdelse mhp. at kunne indgå i afsnittets sommerferieplan.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Iben Juul, Sengeafsnit 11, på telefon 78419209 eller på mail: iben.juul@midt.rm.dk  
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring skal være os i hænde elektronisk senest mandag d. 15.04.2024. 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag d. 22.04.2024.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Kontaktperson
  Iben Juul
  iben.juul@midt.rm.dk
  +4578419209
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  55989
 • Quick-nr.
  461497
 • Indrykningsdato
  02-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  15-04-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Kontaktperson
  Iben Juul
  iben.juul@midt.rm.dk
  +4578419209
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  55989
 • Quick-nr.
  461497
 • Indrykningsdato
  02-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  15-04-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Fysioterapeuter til Kognitivt Subspeciale, Sengeafsnit 11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.