Region Midtjylland

Neurocenter Sengeafsnit 10 - RHN

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Ergoterapeut til fastansættelse i sensomotorisk klinik, Sengeafsnit S10, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Har du lyst til at arbejde med voksne med erhvervet hjerneskadet i længere forløb, samt have mulighed for at arbejde med en stor bredde inden for området- så læs videre her: 

Afdelingen:
På Sengeafsnit 10 er fagligheden i højsæde, vi brænder for at gøre en forskel – fagligt og for patienterne og deres netværk. Vi prioriterer udvikling og forskning, er åbne for nytænkning, og vi tager ansvar for vores udvikling fx med implementering af nye retningslinjer, workshops og undervisning. Refleksion og nysgerrighed over egen praksis tilskyndes, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.

Afdelingen har 4 senge til højt specialiseret rehabilitering og 9 senge til specialiseret rehabilitering, og patientgruppen rummer fysiske og kognitive problemstillinger i forskellige grader af kompleksitet. Rehabiliteringen foregår i høj grad som hverdagsrehabilitering, både gruppebaseret og individuelt.

 Vi søger en ergoterapeut, der:

 • Har faglige ambitioner og lyst til at specialisere sig yderligere inden for neurologi og neurorehabilitering.
 • Har arbejdet med behandling af patienter med aktivitetsproblemer som følge af sensomotoriske- og mentale funktionsnedsættelser, herunder påvirket kognition, emotion og motivation.
 • Har kompetencer og interesse for patienter der har dysfagi og afasi.
 • Naturligt samarbejder med patient og pårørende/netværk, og har erfaring med pårørendesamarbejde.
 • Har erfaring med samarbejde med kommunal sektor i forbindelse med udskrivning fra hospital
 • Trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven.
 • Er fleksibel og ønsker at bidrage aktivt til vores gode arbejdsmiljø.

 Vi tilbyder:
Vi er et afsnit med knap 40 kolleger.  Dygtige og gode kollegaer, der i et tæt tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejen, læger og andre faggrupper på hospitalet sammensætter de enkelte forløb individuelt. En arbejdsplads som har fokus på udvikling, hvor der er mulighed for at præge den ergoterapeutiske indsats og udviklingsarbejde. En arbejdsplads med en ledelse der prioriterer faglig udvikling og trivsel højt. Introduktion gennem den første periode med bl.a. introkurser. 

Om Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et neurorehabiliteringshospital, som har ansvaret for den højt specialiserede rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark. Herudover varetages den specialiserede neurorehabilitering af patienter fra Region Midt.
Neurorehabiliteringen er organiseret i fire klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Sensomotorisk klinik modtager patienter til specialiseret neurorehabilitering, hvor følgetilstanden til den erhvervede hjerneskade især er præget af svære føle- og sanseforstyrrelser, kognitive problematikker, dystoniske tilstande, pareser og andre motoriske udfald, afasi, neglekt, bevidsthedsforstyrrelser og synkeprobleme

Ansættelsen sker ved Hospitalsenhed Midt, læs mere om den samlede hospitalsenhed her www.hospitalsenhedmidt.dk 
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Stillingen, løn- og ansættelsesvilkår 
Der er tale om en fuldtids stilling såfremt du ønsker det. Stillingen er vagtbærende med overvejende dagvagter og få sen og weekend vagter.
Tiltrædelse 1.10.2024. 
Stillingen er vagtbærende med dag, sen og weekendvagter.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til lov om børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.


Yderligere oplysninger kan fås ved Karin Ibsen, til afsnitsleder/ledende fysioterapeut eller Pia Nørgaard, Speciale ansvarlig ergoterapeut på tlf. 7841 9369. 

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde den tirsdag den 20. august 2024.
Din ansøgning skal indeholdende autorisations ID, eksamenskarakterer, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring.

Samtaler
Der forventes afholdt samtaler den 27. august 2024.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Kontaktperson
  Karin Ibsen
  karin.ibsen@midt.rm.dk
  +4578419369
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  57124
 • Quick-nr.
  465025
 • Indrykningsdato
  03-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  20-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Kontaktperson
  Karin Ibsen
  karin.ibsen@midt.rm.dk
  +4578419369
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  57124
 • Quick-nr.
  465025
 • Indrykningsdato
  03-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  20-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ergoterapeut til fastansættelse i sensomotorisk klinik, Sengeafsnit S10, Regionshospitalet Hammel Neurocenter "

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.