Region Midtjylland

Regionshospitalet Gødstrup

Hospitalsparken 15, 7400 Herning

Introduktionslæge til Medicinsk afdeling

Du får nu mulighed for at blive introduktionslæge i Medicinsk Afdelings fantastiske rammer i Gødstrup, hvor vi tilbyder et super godt uddannelsesmiljø og et introduktionsforløb primært i det gastroenterologiske speciale

 

Til Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup søger vi 2 introduktionslæger i intern medicin pr. 1. oktober 2024 eller efter aftale.

 

Vi er en stor medicinsk afdeling med speciallæger og hoveduddannelsesforløb i specialerne endokrinologi, gastroenterologi/hepatologi, geriatri, hæmatologi, infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og reumatologi. Derudover har vi hoveduddannelsesforløb i kardiologi, onkologi, akut medicin og almen medicin.

 

Som introduktionslæge vil du opnå fortrolighed med udredning og behandling af et bredt udsnit af intern medicinske patienter. Du vil i introduktionsforløbet primært være tilknyttet det gastroenterologiske speciale.

 

Vi er efterhånden godt landet på Regionshospitalet Gødstrup, og det er en fantastisk oplevelse at tage et helt nyt hospital i brug. Vi oplever, at hospitalets rammer gavner både det faglige og sociale fællesskab, herunder fleksible og brede uddannelsesmuligheder for vores uddannelseslæger, samtidig med at patienterne tilbydes de bedste rammer for effektive behandlingsforløb.

 

Medicinsk Afdeling varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i de seks vestlige kommuner i Region Midtjylland og har ud over hovedfunktionen i Gødstrup også funktioner i Center for Sundhed, Holstebro. Der er fælles afdelingsledelse bestående af cheflæge og chefsygeplejerske.

 

Organisation og funktion

Medicinsk Afdeling har ud over hovedfunktionerne på Regionshospitalet Gødstrup klinik i Center for Sundhed i Holstebro. Alle de medicinske specialer har ambulant funktion (klinikker), ligesom afdelingen har en Klinik for Dialyse og en Klinik for Medicinsk Udredning.

 

Afdelingen råder over 96 sengepladser fordelt på 6 sengeafsnit: Sengeafsnit for Blodsygdomme, Lungesygdomme, Nyresygdomme, Ældresygdomme, Mave-, Tarm- og Leversygdomme samt Infektionssygdomme. De akutte medicinske patienter modtages i Akutafdelingen i et samarbejde mellem læger ansat i Akutafdelingen og medicinske læger med funktion i Akutafdelingen. Ved behov for indlæggelse flyttes patienterne til et medicinsk sengeafsnit.

 

Medicinsk Afdeling har et selvstændigt forskningsafsnit, Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, med videnskabelige medarbejdere og bioanalytikere. Desuden foregår der klinisk forskning inden for alle specialer, ligesom der i afdelingen er etableret et forskningsudvalg på tværs af specialer og faggrupper.

 

Arbejdstilrettelæggelse

Der er etableret fem vagtlag. Fra kl. 16.30 – 08.30 varetages vagten af to mellemvagter, en bagvagt og en speciallægevagt; alle med tilstedeværelsesvagt:

 • En forvagt kl. 08.00 – 17.00
 • En mellemvagt kl. 08.00 – 17.00
 • To mellemvagter kl. 16.30 – 08.30
 • En bagvagt kl. 08.00 – 17.00/16.30 – 08.30
 • En speciallægevagt kl. 08.00 – 17.00/16.30 – 08.30

 

Introduktionslægen indgår fortrinsvist i mellemvagtslaget.

 

Der er beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne i disse specialer.

 

Det kliniske arbejde består ud over af vagtfunktionen af stuegangsfunktion og ambulatoriefunktion med individuelle forskelle i forhold til specialetilknytning.

 

Andre forhold

I Medicinsk Afdeling tilbyder vi et trygt og udfordrende uddannelsesmiljø og prioriterer uddannelse højt. Vi afholder samlet morgenkonference med både intern og ekstern undervisning, faste journal clubs og forskningscaféer, kompetencetræning i intern medicinske kompetencer og færdighedstræning. Middagskonferencerne er specialeopdelte med mulighed for at gå i dybden med kliniske cases. 

 

I din ansættelse vil du få mulighed for at deltage i relevante kurser og blive involveret i både administrativt arbejde og mindre og større forskningsprojekter. Vi vægter, at din uddannelse sker i en tryg atmosfære, hvor du aldrig står uden opbakning uanset uddannelsestrin.

 

Du kan læse mere om afdelingen her:

https://www.fagperson.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/medicinsk-afdeling/

 

Ansættelsesforhold

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der er mulighed for at opnå løntillæg i henhold til aftale om Lokal Løn:

http://vest.intra.rm.dk/siteassets/mit-hospital/personale/lon-personaleforhold/overenskomster/lokal-londannelse/lonaftale-yl-hev_20.3.pdf

 

Stillings. og funktionsbeskrivelse 

 

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest. 

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge med uddannelsesansvar Jørn Starklint på tlf. 22965502 

 

Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig.

 

Vi vil glæde os rigtigt meget til at modtage din ansøgning senest søndag 11. august 2024.

 

Samtaler vil finde sted torsdag 22. august 2024.

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Gødstrup
 • Kontaktperson
  Jørn Starklint
  Joern.Starklint@goedstrup.rm.dk
  22965502
 • Adresse
  Hospitalsparken 15, 7400 Herning
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  2
 • ESK-numre
  6640-xx
 • Speciale
  Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  57175
 • Quick-nr.
  465171
 • Indrykningsdato
  05-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  11-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Gødstrup
 • Adresse
  Hospitalsparken 15, 7400 Herning
 • Kontaktperson
  Jørn Starklint
  Joern.Starklint@goedstrup.rm.dk
  22965502
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  2
 • ESK-numre
  6640-xx
 • Speciale
  Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  57175
 • Quick-nr.
  465171
 • Indrykningsdato
  05-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  11-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Introduktionslæge til Medicinsk afdeling "

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.