Region Midtjylland

BUA Seng 3, Spiseforstyrrelse AUH

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Ergoterapeut med interesse for sanseintegration, familiebehandling og helhedssyn, søges til Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), AUH Psykiatrien i Skejby

Ønsker du et spændende job med stor mulighed for faglig og personlig udvikling blandt engagerede og dygtige kollegaer? Så søger vi pr. 15. september 2024, eller snarest herefter, en ergoterapeut til vores døgnafsnit, da vi sender en af vores kolleger afsted til videreuddannelse. 

Stillingen er på 37 timer i blandede dag- og aftenvagter med ca. 2 aftenvagter pr. uge og vagter hver 3. weekend.

S3 er et specialafsnit med høj specialiseret funktion for behandling af anoreksi. S3 har 14 sengepladser - heraf er de 4 skærmede pladser. 

Vi varetager i tæt samarbejde med Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (ambulatorium) den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af moderate til svære tilfælde af spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne i Region Midtjylland. Det forventes, at afsnittet pr. 17.9.24 overgår til kun at varetage behandling hos børn og unge. 

Afsnittet anvender miljøterapi som en ramme for arbejdet som er målrettet specialet. Vi arbejder primært ud fra familieorienterede systemiske, gruppeorienterede og mentaliseringsbaserede principper. Der planlægges forskellige behandlingsmæssige tiltag og forløb afhængig af patientens alder, sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet. Behandlingen sker i tæt samarbejde med familie og netværk.

Vi arbejder tværfagligt og har ansat sygeplejersker, pædagoger, sosu-assistenter, ergoterapeuter, læger, psykologer, socialrådgiver, diætist og fysioterapeut. Vi løfter opgaven i fællesskab og har stort fokus på kollegial sparring. Der arbejdes med monofaglige kompetencer, bla. ergoterapeutiske aktiviteter med øje for kompetencer/ressourcer og færdigheder hos patienterne. 

Opgaverne er, via miljøterapeutiske rammer, kontaktpersonsordning og med vægt på gruppeaktiviteter, at:

 • øge patientens og familiens bevidsthed om, og handlekompetence i forhold til, sygdom og symptomer
 • støtte patientens udvikling til at kunne mestre normalisering af spisning samt vægtnormalisering/-stabilisering
 • styrke patientens sunde identitetsudvikling og støtte udviklingen af sociale, personlige og interpersonelle kompetencer gennem dagligdagsaktiviteter og fokus på det fælles 3.
 • inddrage og støtte familie og netværk

Vi ønsker en kollega med nedenstående erfaringer:

 • erfaring med psykiatri og/eller specialeerfaring
 • erfaring med at arbejde med miljøterapi og grupperelaterede aktiviteter 
 • erfaring med at arbejde aktivt med familiebehandling 

Vi søger en kollega, som:

 • arbejder selvstændigt, samarbejder tværfagligt og udviser loyalitet overfor fælles beslutninger
 • kan aktivere, motivere og støtte patienter i en sund udvikling individuelt og i gruppe
 • er fleksibel og spontan inden for meget tydelige rammer
 • er udviklings- og løsningsorienteret, fx ifht. at skulle udvikle på de eksisterende gruppetilbud, så de er tilpasset målgruppen
 • er ud- og vedholdende, da vi arbejder i et felt med stor ambivalens
 • er monofaglig interesseret ifht. viden, udvikling og at bringe sin faglighed i spil
 • ser det som en faglig udfordring at arbejde med patienter præget af stor ambivalens
 • evner, og er interesseret i, faglig/personlig udvikling 

Vi tilbyder bla.:

 • mentorordning
 • grundigt introduktionsprogram
 • supervision og vejledning
 • struktureret undervisning
 • udviklende tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø
 • fælles ugentligt refleksionsrum for nyansatte
 • kurser til at understøtte specialet, fx deeskalering og skånsom magtanvendelse

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsledende oversygeplejerske Charlotte Beuchert, telefon 2162 2293 eller souschef Hanne Tingleff, telefon 7847 3289

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.BUA.rm.dk
 
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og Ny Løn.

Ansøgningsfrist: tirsdag d. 6.8.24

Samtaler finder sted: mandag d. 12.8.24 mellem kl. 12.00-16.00 


 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2023 5.032 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2023 et nettobudget på 324 mio. kr. og pr. 1/1-2024 501 årsværk fordelt på 553 medarbejdere.

 

 

I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Line Andersen Rehl
  LIAND5@rm.dk
  +4592438003
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  57194
 • Quick-nr.
  465214
 • Indrykningsdato
  05-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  06-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Line Andersen Rehl
  LIAND5@rm.dk
  +4592438003
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  57194
 • Quick-nr.
  465214
 • Indrykningsdato
  05-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  06-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ergoterapeut med interesse for sanseintegration, familiebehandling og helhedssyn, søges til Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), AUH Psykiatrien i Skejby"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.