Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Sundvej 30, 8700 Horsens

Introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik

Ved Kvindeafdelingen, Kvindesygdomme og Fødsler,  Regionshospitalet Horsens, opslås 1 introduktionsstillinger i gynækologi og obstetrik med start 1. oktober 2024. 

Afdeling varetager udredning og behandling af gynækologiske sygdomme og tilstande samt udredning og behandling i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Fertilitetsklinikken varetager fertilitetsudredning og behandling.

Afdelingen består af Sengeafsnit for kvindesygdomme, Klinik for kvindesygdomme. 
Mor og barn afsnit, Fødeafsnit, Jordemoderpraksis og klinik for gravide samt Fertilitetsklinik.
Der er adgang til operationsstuer på den centrale operationsgang og på Dagkirurgisk Center. 

Afdelingen har ca. 30.000 årlige ambulante besøg og en forventet kirurgisk aktivitet på ca. 4800 indgreb, hvoraf halvdelen forgår i dagkirurgisk regi. Afdelingen har aktuelt ca. 2200 fødsler og tæt, dagligt samarbejde med Børneafdelingen på AUH, idet hospitalet ikke har et neonatal afsnit. 

Afdelingen er normeret med 14 speciallæger. Den faste lægestab er funktionsmæssigt opdelt i gynækologisk søjle og obstetrisk søjle, hvor uddannelseslægen vil være tilknyttet begge søjler under uddannelsesforløbet. 

Kvindeafdelingen har fokus på Hospitalets strategi:

 • Mere menneske
 • Større sammenhæng
 • Mere faglighed
 • Stærkere relationer 

Vi tilstræber at dette er i fokus ved alle kontakter med patienterne og i det arbejde vi i øvrigt udfører. Vi prioriterer et arbejdsmiljø, der understøtter denne strategi. 

Introduktionslægen har dagfunktion i gynækologisk ambulatorium, svangre ambulatorium, på fødegangen, på barselsgangen, på operationsgangen og i Dagkirurgisk Center. Flere af funktionerne har akut indhold. 

Vi prioriterer en god og grundig introduktion og har derfor et fast track introforløb. Herved sikres introduktion til de centrale dele af arbejdet. Denne periode er vagtfri for at prioritere dagfunktioner på fødegangen, ambulatoriet og operationsgang/dagkirurgi. 

Afdelingen er kendt for sit gode uddannelsesmiljø og som yngre læge vil du blive inddraget i undervisningen af lægekolleger og medicinstuderende, ligesom der er god mulighed for at deltage i udarbejdelse af instrukser. Deltagelse i nationale guideline- grupper prioriteres højt. 

Du vil indgå̊ i 8-skiftet forvagt med tilstedeværelse i to skiftet vagt og med bagvagt i tilstedeværelsesvagt. 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 

Det er en forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens at der gives samtykke til indhentelse af børneattest og at der forligger en tilfredsstillende autorisation 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Marie Højriis Storkholm på telefon 61 26 38 49.

 Ansøgningen skal sendes elektronisk via nedenstående link. Ansøgningsfrist d. 12. august 2024. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d. 23. august 2024. 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Kontaktperson
  Marie Højriis Storkholm
  Marie.Storkholm@rm.dk
  61263849
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  57198
 • Quick-nr.
  465227
 • Indrykningsdato
  08-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  12-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Kontaktperson
  Marie Højriis Storkholm
  Marie.Storkholm@rm.dk
  61263849
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  57198
 • Quick-nr.
  465227
 • Indrykningsdato
  08-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  12-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik "

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.