Region Midtjylland

Laboratorieenheden - Patologi

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Overlæger ved Laboratorieenheden Patologi, Regionshospitalet Randers

Stillinger som overenskomstansatte overlæger ønskes besat ved Laboratorieenheden - Patologi, Regionshospitalet Randers pr. 1. oktober 2024 eller efter aftale. 

Dine kvalifikationer

Du skal være dansk autoriseret speciallæge i patologisk anatomi og cytologi, og have lyst samt evner til, at indgå i et teamwork med afdelingens øvrige læger og personale. 

Vi søger overlæger, som har lyst til at være med til at udvikle afdelingen. 

Vi har en bredspektret præparatmængde indenfor gynækopatologi og gastropatologi sammen med screeningsprøverne indenfor cervixcytologi og tarmkræftscreening. 

Vi har også en interessant mængde af nongynækologisk cytologi samt dermotopatologiprøver med mulighed for digital immunfluorescens. 

Det tilstræbes, at overlægerne bestrider mindst to specifikke organområder. 

Vi tilbyder en god og velfungerende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og plads til humor. 

Vi har fokus på løbende videreuddannelse, hvorfor du vil blive tilbudt efteruddannelse på nationale og internationale kurser og kongresser. 

Vi kan også tilbyde dig supplerende lederuddannelse for funktionsledere i Regions Midtjylland. 

Afdelingen har indført digital patologi, hvilket giver mulighed for at indgå aftale om hjemmearbejdspladser til besvarelse af scannede præparater, digital supervision af uddannelseslæger og sparring med kollegaer.  

Vi har desuden planer om, at etablere et molekylærpatologisk laboratorium og på sigt at anvende NGS teknologi både for colorektal patologi og cervixcytologi. 

Vi er midt i en akkrediteringsproces og forventer udvikling af Al løsninger med en veletableret digital diagnostik. 

Regionshospitalet Randers har regional centerfunktion for screening mod livmoderhalskræft og opgaver relateret til alle regionens gynækologisk og obstetriske afdelinger. Vi udfører bl.a. et stort antal HPV-analyser. 

Laboratorieenheden – Patologi, Randers deltager også i screeningsprogrammet mod tarmkræft, og har centerfunktion for undersøgelse af tarmresektater med coloncancer. Endvidere modtages mange vævsprøver fra praktiserende læger og speciallæger. 

Laboratorieenheden - Patologi betjener Regionshospitalerne i Randers og Horsens samt Sundhedshuset i Grenaa og de mange praktiserende læger og speciallæger fordelt navnlig i den østlige del af Region Midtjylland. I forbindelse med screeningsprogrammet for livmoderhalskræft betjenes alle praktiserende læge i Region Midt. Afhængig af opgave vil det befolkningsmæssige grundlag derfor variere mellem ca. 400.000-700.000 borgere. 

Vi er i gang med at rekrutter speciallæger på fleksible vilkår. 

Stillingerne refererer til afdelingsledelsen. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling og er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtelse. 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den gældende overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Du bør i din ansøgning forholde dig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder.

Du skal udfylde særskilt skema; Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i minimum fem år efter, at vedkommende har fået sin speciallægeanerkendelse.

Såfremt ansøgers kvalifikationer for varetagelse af en overlægestilling er opfyldt, kan der dispenseres fra udgangspunktet om minimum 5 års ansættelse som speciallæge forud for en ansættelse som overlæge.

For alle ansatte ved Regionshospitalet Randers er der rygeforbud.

Yderligere oplysninger om stillingen samt afdelings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til Cheflæge Parag Dabir tlf. 2049 4398 samt mailadresse paradabi@rm.dk

Ansøgningen skal sendes via link: ”Søg job/send ansøgning” og skal være modtaget senest d. 19. august 2024 kl. 12.00. 

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Randers
 • Kontaktperson
  Parag Dabir
  paradabi@rm.dk
  20494398
 • Adresse
  Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Patologisk anatomi & Cytologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  57215
 • Quick-nr.
  465291
 • Indrykningsdato
  09-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  19-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Randers
 • Adresse
  Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ
 • Kontaktperson
  Parag Dabir
  paradabi@rm.dk
  20494398
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Patologisk anatomi & Cytologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  57215
 • Quick-nr.
  465291
 • Indrykningsdato
  09-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  19-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæger ved Laboratorieenheden Patologi, Regionshospitalet Randers"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.