Region Midtjylland

Ledelse-sekretariatet, RHN

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Stilling som overlæge indenfor højtspecialiseret tidlig neurorehabilitering på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

En stilling som overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN), Hospitalsenhed Midt, inden for det komplekse og højtspecialiserede område med tidlig neurorehabilitering efter erhvervet hjerneskade, er ledig til besættelse pr. 1. december 2024 eller snarest derefter. Hovedarbejdssted er Regionshospitalet Hammel Neurocenter, sengeafsnit S5, med funktion på Neuro-Intensiv-Stepdown-Afsnit (NISA), Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg. 

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en højtspecialiseret- og internationalt højt profileret universitetsklinik. Som fagligt udviklings- og forskningshospital, varetager vi neurorehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Dette gøres med udgangspunkt i individuelt tilrettelagte forløb ud fra en bio-psyko-social sygdomsmodel (de WHO funderede ICF-kriterier) med høj tværfaglighed og inddragende tilgang.

Om stillingen

Vi søger en overlæge, til teamet i vores afsnit for tidlig neurorehabilitering, som evner at tage ansvar i både den kliniske, den lægefaglige, den videnskabelige og organisatoriske udvikling af fagområdet på Danmarks førende neurorehabiliteringshospital. 

Stillingen er en alsidig klinisk stilling med forventning om involvering i udvikling og forskning i højtspecialiseret neurorehabilitering. Som en del af ansættelsen vil der være funktion på NISA, Regionshospitalet Silkeborg, med hensyn til at understøtte de lægefaglige dimensioner af neurorehabiliteringen og for at sikre kontinuitet i patienternes forløb, da en stor del af patienter indlagt på NISA efterfølgende overflyttes til RHN til fortsat neurorehabilitering.

De lægefaglige arbejdsopgaver på sengeafsnit S5 består blandt andet af:

 • forløbsansvar for patienter med de sværeste og mest komplekse erhvervede hjerneskader ofte karakteriseret ved påvirket, herunder nedsat bevidsthedsniveau, helt eller partielt locked-in syndrom, autonome forstyrrelser og komplicerende tilstande som fx spasticitet, epilepsi og/eller udvikling af hydrocephalus
 • aktiv deltagelse i det daglige tværfaglige team-samarbejde, herunder konferenceaktivitet 
 • tæt samarbejde med tværfaglige kolleger omkring håndtering af respiratoriske og dysfagi-relaterede problemstillinger, herunder bistå i evaluering af FEES-undersøgelser af synkefunktion og planlægning af udtrapning af trachealkanyle-behandling 
 • prognosticering efter hjerneskade
 • patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team
 • tværsektorielt samarbejde.

Vi eftersøger en læge, der i det kliniske arbejde:

 • har forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen
 • har et godt overblik over komplekse forløb med neurologisk skadede patienter, ofte med betydende komorbiditet
 • har ambition om at indgå i faglig udvikling 
 • kan indgå i et interdisciplinært tværfagligt samarbejde omkring patientens behandling
 • kan være forløbsansvarlig og fagansvarlig i et eventuelt subspeciale.

Patient- og pårørendesamarbejdet er essentielt i patientforløbet for den hjerneskadede patient og har betydning for effekten af neurorehabilitering. Derfor skal ansøger evne at arbejde med en involverende tilgang og besidde gode kommunikative evner kendetegnet ved at være lyttende, anerkendende og respektfuld. Samtidig forventes tydelighed og klarhed i egen faglighed i såvel kerneopgaven, som det tværfaglige og patientpårørendesamarbejdet.

Socialmedicinske opgaver og tværsektorielt samarbejde er en vigtig del af udskrivningsprocesserne for at sikre sammenhængende patientforløb. Der vil blive tilbudt den nødvendige oplæring og opkvalificering inden for ovenstående felter i samarbejde med lægegruppen eller eksternt via efteruddannelsesaktivitet, efter aftale med cheflægen.

På baggrund af de beskrevne behov i den særlige patientgruppe på sengeafsnit S5 og NISA, foretrækkes ansøgere med speciallægekompetence i neurokirurgi, neurologi eller anæstesi. Det er en fordel med tidligere erfaring med hospitalsbaseret neurorehabilitering.

Organisatorisk er fagområderne på RHN inddelt i subspecialer med tilhørende klinikker (ambulatoriefunktion), herunder:

 • Tidlig-neurorehabilitering af svært skadede patienter
 • Børne- og ungeklinik
 • Sensomotorisk rehabilitering
 • Kognitiv rehabilitering 

Vi er organiseret med fast lægetilknytning til de enkelte afsnit, hvilket giver både stor kontinuitet og stort ansvar for patientforløbene. 

Overlæger på RHN forventes at deltage i organisatoriske opgaver indenfor eksempelvis LMU, visitation, udviklingsarbejde, ledelsesmøder, studenter undervisning, vejledning af studenterforskere, undervisning i lægegruppen eller i det tværfaglige team. I løsning af disse opgaver forventes overlægen at indgå i et tæt samarbejde med ledelsen i afsnittet i forhold til patientforløb, faglig udvikling mv. Der er ikke personaleansvar, men forventning om at bidrage til god trivsel og godt arbejdsmiljø i afsnittet. Overlægen forventes desuden at indgå i vagt sammen med hospitalets øvrige speciallæger med vagt fra egen bolig på hverdage efter kl. 15.30 (30 min. tilkald). Weekend og helligdage er der tilstedeværelse i Hammel til kl. 15:30. Vagtforpligtelsen på matriklerne i Skive og Lemvig varetages pr. telefon og via EPJ i samarbejde med vagthavende sygeplejersker på matriklerne. Vagtarbejdet består i håndtering af akutte tilstande eksempelvis infektioner, vurdering af forandring i den kliniske tilstand, agitationsbehandling og opfølgning på/justering af medicinsk behandling af anden karakter. Der modtages ikke akutte eller elektive patienter i vagten, fraset i dagtid på lørdage og søndage, hvor planlagte indlæggelser/overflytninger af stabile patienter forekommer.

Kollegialt består lægegruppen af 17 speciallæger i neurologi, neurokirurgi, anæstesiologi, almen medicin, intern medicin og pædiatri foruden læger i uddannelsesstillinger og uklassificerede reservelæger. Der forventes sparring mellem specialerne omkring behandlingsbehov inden for forskellige områder, således at afsnittets læge kan varetage behandlinger ud fra patientens samlede sygdomsbyrde uafhængigt af eget speciale. Der vil blive planlagt en omfattende individualiseret introduktion til specialet og RHN.

Særligt om ledelsesforhold

Centerledelsen udgøres af cheflæge, chefsygeplejerske og chefterapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

 

Ansættelsen sker ved Hospitalsenhed Midt, læs mere om den samlede hospitalsenhed her www.hospitalsenhedmidt.dk 

Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til lov om børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt.

Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Kåre Eg Severinsen på telefon 7841 9001 eller 2636 8600.

Dato for samtaler: 

Ansættelsessamtale forventes afholdt uge 34/2024.

Din ansøgning:

Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 11. august 2024 med oplysninger om autorisations ID, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Kontaktperson
  Ulla Hedegaard
  ulla.hedegaard@midt.rm.dk
  +4578419007
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Anæstesiologi & Neurokirurgi & Neurologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  30-11-2024
 • Regionens jobnr.
  57218
 • Quick-nr.
  465320
 • Indrykningsdato
  10-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  11-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Kontaktperson
  Ulla Hedegaard
  ulla.hedegaard@midt.rm.dk
  +4578419007
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Anæstesiologi & Neurokirurgi & Neurologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  30-11-2024
 • Regionens jobnr.
  57218
 • Quick-nr.
  465320
 • Indrykningsdato
  10-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  11-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Stilling som overlæge indenfor højtspecialiseret tidlig neurorehabilitering på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.