Region Midtjylland

Kirurgi

Sundvej 30, 8700 Horsens

Overlæge i hernie og akut kirurgisektionen, Afdelingen for Kirurgi, Regionshospitalet Horsens

En overlægestilling i vores hernie- og akut kirurgi sektion ønskes besat i pr. 1. oktober 2024 eller efter aftale.

Afdelingen har i mange år specialiseret sig i herniekirurgi, og varetager behandlingen af komplicerede hernier for Region Midtjylland og har fået tildelt regionsfunktionen inden for gigant- og parastomihernier. Udover herniesektionen varetager afdelingen den akutte kirurgi herunder galdekirugien. Afdelingen har desuden en kolonsektion, der udreder og behandler såvel maligne som benigne kolonsygdomme, herunder ca. 100 koloncancer patienter årligt. Afdelingen har en stor dagkirurgisk og endoskopisk sektion. 

Hernie sektionen er aktuelt i gang med et generationsskifte. Den nye overlæge har mulighed for at være med fra starten, sætte sit præg på vores nye team. 

Som overlæge forventes du at tage både fagligt, organisatorisk og driftsmæssigt ledelsesansvar samt påtage dig ansvar, når særlige opgaver eller situationer kalder på det.

Du er speciallæge i kirurgi og har udvist interesse for udredning og behandling af hernie- og akutte abdominale sygdomme. Du har erfaring i udredningen og den kirurgiske behandling, såvel åben som laparoskopisk.

Som overlæge vil du indgå i en enhed, der varetager udredning og behandling af akutte abdominale tilstande og hernie problematikker i et specialiseret team. Teamet varetager behandlingen af både de almindelige akutte tilstande samt den specialiserede herniekirurgi. Herudover indgår teamet også i skopiaktiviteten på hospitalet.

Du er et positivt og fleksibelt menneske med gode samarbejds- og kommunikationsevner. Du har undervisningserfaring og interesse for yngre lægers uddannelse samt tværfagligt samarbejde. 

Afdelingen har samarbejde med Uddannelsesregion Nord om uddannelse af Kolorektal Fellows.

Afdelingen er involveret i etableringen af Akademi for efteruddannelse af skopører i Region Midtjylland, der er placeret i Horsens. 

Kirurgi varetager akut (~4000 ptt/år) og elektiv udredning og behandling af alle sygdomme inden for det gastroenterologiske område. Vores specielle indsatsområder er den mini-invasive, laparoskopiske kirurgi, hvor især kolon-, galde- og herniekirurgien er i fokus. 

Afdeling for Kirurgi består af to sengeafsnit med i alt 33 senge, et ambulatorium samt en stomi/sår klinik. Der er ca. 80 medarbejdere i Kirurgisk Afdeling, heraf 17 speciallæger og 15 læger under uddannelse.

På hospitalets Dagkirurgiske og Endoskopiske Center udføres en betydelig mængde ambulante kirurgiske operationer (~1500/år) og skopier (~16.000/år). Sidstnævnte bemandes i fællesskab med anæstesiafdelingen og medicinsk afdeling.

I forbindelse med udvidelsen af Regionshospitalet Horsens er der bygget et nyt hus, hvis faciliteter blandt andet omfatter en helt ny operationsgang og nye sengeafsnit til Kirurgisk Afdeling. 

Regionshospitalet er kontakthospital for Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner svarende til en befolkning på ca. 220.000. Optageområdet for endoskopier inkluderer også Aarhus Kommune.


Regionshospitalet Horsens - en attraktiv arbejdsplads:

Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok. 

Regionshospitalet Horsens er et innovativt akuthospital, der satser meget på at være med i front med IT, patientflow og patientsikkerhed til gavn for patienter og medarbejdere. Vi arbejder bl.a. med MidtEPJ, Klinisk Logistik og kommunikationssystemet iHospitalet. 

 
Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Se funktionsbeskrivelse her


Ansøgning

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”. 

En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på skema, som skal vedhæftes ansøgningen. 

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2024

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. august 2024


Yderligere oplysninger:

Henvendelse til cheflæge Mehmet Öztoprak, tel. +45 7842 6228

 

 

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Kontaktperson
  Mehmet Öztoprak
  birgit.engholm@horsens.rm.dk
  +45 7842 6228
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  57228
 • Quick-nr.
  465329
 • Indrykningsdato
  10-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  31-07-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Kontaktperson
  Mehmet Öztoprak
  birgit.engholm@horsens.rm.dk
  +45 7842 6228
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  57228
 • Quick-nr.
  465329
 • Indrykningsdato
  10-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  31-07-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge i hernie og akut kirurgisektionen, Afdelingen for Kirurgi, Regionshospitalet Horsens"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.