Region Midtjylland

BUA Klinik for Skolebørn 1 AUH

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus

Vi søger sygeplejersker med ambulant hovedfunktion til en fast stilling i Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- AUH, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt

Brænder du for at arbejde med børn og deres familier. Har du lyst til et job, hvor du indgår i et tværfaglig team om udredning og behandling af børn mellem 7 og 13 år og med faglighed og kollegial sparring i højsædet, vil vi se frem til at modtage din ansøgning. 

 

Stillingerne som sygeplejerske med ambulant hovedfunktion, på Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 - AUH er ledig pr. 1. september 2024, eller snarest derefter.  Stillingerne er på 37 timer pr. uge og er som udgangspunkt knyttet til ambulatoriet i Skejby. Arbejdstiden ligger på hverdage mellem 7.30-16.00, dog med en lang dag enten tirsdag eller onsdag til 18.00. Der er fri weekender og helligdage. 

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, affektive lidelser, psykose, angstlidelser og funktionelle lidelser. 

Der ses ofte komorbiditet i forhold til komplekse psykosociale forhold. Afsnittet varetager udredning og behandling på såvel hovedfunktionsniveau (Viborg og AUH) som regions- og højt specialiseret niveau (AUH).
 

Afsnittet består af 2 enheder i henholdsvis Viborg og AUH. Der er et tæt samarbejde med de to børnepsykiatriske sengeafsnit. Ambulatorierne har omkring 55 medarbejdere med forskellige faglige baggrund herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og lægevikar. Desuden er der et tæt samarbejde med sekretærgruppen.

Stillingen er tilknyttet de ambulante tværfaglige teams på AUH. Disse teams består af speciallæger, uddannelseslæger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver samt sekretærer.

En af sygeplejerskernes kerneopgaverne er at varetage medicinopstart samt medicinkontroller af børn med ADHD samt give psykoedukation og vejledning til barnet og familien og øvrigt netværk. Sygeplejersken vil på sigt indgå i udredningen og bl.a. foretage lærerinterviews samt miljøobservationer på skoler.

I Team 1 har vi fokus på at give et fagligt højt kvalificeret tilbud til netop de børn og familier, der har brug før børne- og ungdomspsykiatrisk udredning og behandling. Vi er derfor løbende optagede at udvikle vores tilbud og af at sikre en balance imellem udrednings- og behandlingsopgaver der bevirker, at vi kan imødekomme behovet. Vi er ligeledes optagede af at samarbejde med andre aktører og sektorer, så viden overføres og sektorovergange opleves smidige af såvel børnene og deres familier som af de fagprofessionelle. 

Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA udgøres af i alt 8 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 8 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Gødstrup, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit. 

I Børne- og Ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk. 

I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling vægter vi medarbejdernes sikkerhed højt. Alle medarbejdere kommer på kursus i deeskalering og forventes at kunne anvende deeskalerende metoder i påkrævede situationer. Afhængigt af ansættelsessted, skal alle medarbejdere herefter kunne varetage opgaven som alarmløber på et alarmhold. 

 Vi kan tilbyde:

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger.
 • En arbejdsplads i kontinuerlig udvikling og forandring.
 • Mono og tværfaglig sparring.
 • Et godt arbejdsmiljø.
 • Tværfagligt samarbejde.
 • Varierede arbejdsopgaver.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Introduktion og mentorordning.

Ansøgers kvalifikationer

 • Gerne erfaring fra børne- og ungdomspsykiatri, gerne med skolebørn eller evt. voksenpsykiatri, pædiatri eller relaterende specialer.
 • Lyst og evne til at arbejde selvstændigt i en travl og varieret dagligdag.
 • Gode samarbejdsevner. 
 • Fagligt engagement.
 • Gode kompetencer i forhold til mundtlig formidling og skriftlig dokumentation.
 • Evne til at holde mange bolde i luften.
 • Du skal være robust og omstillingsparat.
 • Lyst til og interesse i, at være med til at drive og udvikle afsnittets undersøgelses- og behandlingstilbud.

For yderligere oplysninger kan du frem til d. 12. juli ringe til funktionsledende overlæge Susanne Møller på mobil nr. 3052 4318 eller oversygeplejerske Betina Dam von Qualen på mobil nr. 2925 7011. Uge 29 – er der ferieafvikling, men du kan efter d. 22. juli kontakte oversygeplejerske Anne Nemec på mobil nr. 3035 1097. 

Ansøgningsfrist: Søndag d. 4. august 2024

Ansættelsessamtaler: Torsdag d. 15. august 2024

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

 

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 

 

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. 

 

Afdelingen modtog i 2023 5.032 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2023 et nettobudget på 324 mio. kr. og pr. 1/1-2024 501 årsværk fordelt på 553 medarbejdere. 

 

 

 

 

 

I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Susanne Møller
  iben.laursen@psykiatrien.rm.dk
  30523264
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  57234
 • Quick-nr.
  465334
 • Indrykningsdato
  10-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  04-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus
 • Kontaktperson
  Susanne Møller
  iben.laursen@psykiatrien.rm.dk
  30523264
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  57234
 • Quick-nr.
  465334
 • Indrykningsdato
  10-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  04-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Vi søger sygeplejersker med ambulant hovedfunktion til en fast stilling i Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- AUH, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.