Jobbet "Ledende overlæge til Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Anæstesiologisk afd.

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Vil du være lægefaglig spydspids for en nyorienterende og spændende afdeling i rivende udvikling? Og stræber du, ligesom vi, efter et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau, hvor der er partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt? Så søger vi en innovativ og visionær ledende overlæge til Anæstesiologisk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens. Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2017 eller efter aftale.
 
Vil du være del af en tværfaglig afdelingsledelse på et regionshospital, der både nu og i fremtiden går efter at skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på flere fronter? Hospitalsenheden Horsens søger en ledende overlæge, der udover en klar lægefaglig ledelse, vil være med til at fastholde den høje faglighed og stimulere til fortsat forskning, uddannelse og udvikling af Anæstesiologisk Afdeling.
 
Hospitalsenheden Horsens er ét af 5 akuthospitaler i Region Midtjylland med et optageområde på 210.000 borgere i den sydøstlige del af regionen. Vi træder nye stier – ikke mindst hvad angår klinisk IT, og vores organisation er præget af nysgerrighed og handlekraft. Vi går foran med involvering af og samarbejde med patienter og borgere, og er ét af fem hospitaler i Danmark med status som 'Patientsikkert Sygehus'.
 
Om stillingen
De primære opgaver vil være, i samarbejde med oversygeplejersken, at udvikle afdelingens faglige opgaver og afdelingens medarbejdere i den strategisk rigtige retning. Afdelingsledelsen har et fælles ansvar for at sikre optimal ressourceudnyttelse med henblik på at opfylde hospitalets og afdelingens mål inden for faglighed, organisering, forskning og uddannelse.
 
Du har som ledende overlæge et særligt ansvar for det lægefaglige arbejde og den lægefaglige kvalitet, og du skal være i stand til at inddrage læge- og ledergruppen i samarbejdet om at udvikle og konsolidere afdelingen. En vigtig indsats er også at arbejde aktivt med at rekruttere – og ikke mindst fastholde – læger, samt sikre tæt opfølgning på den enkeltes introduktion, funktion og udvikling.
 
Som ledende overlæge skal du aktivt medvirke til at skabe gode og konstruktive samarbejdsrelationer på tværs af hospitalets faggrupper, specialer, afdelinger og ledelsesniveauer. Du vil samtidig blive en del af hospitalsenhedens ledergruppe.
 
Ansøgers kvalifikationer og kompetencer
Som vores kommende ledende overlæge forestiller vi os, at du er uddannet speciallæge i anæstesi, besidder et solidt kendskab til sundhedsvæsenet og at relevant ledelsesmæssig uddannelse og erfaring haves eller forventes erhvervet på relevant niveau.
 
Vi søger en ledende overlæge som:
  • strategisk, visionært og innovativt sikrer afdelingens faglige og organisatoriske udvikling med fokus på patientsikkerhed og patientoplevet kvalitet
  • er målrettet og vedholdende, har gennemslagskraft og kan fastholde beslutninger på en konstruktiv måde
  • har en involverende og åben ledelsesstil og formår at sætte mål og løse problemer i et dynamisk samspil med andre
  • har evnen til at implementere succesfuldt, sikre opfølgning og være synlig for medarbejderne
  • er respekteret af medarbejderne og kan beherske vanskelige situationer på en rolig måde og dermed også ”tør agere i kaos”.
  • har en umiddelbar kommunikationsstil og kommunikerer klart og ligefremt med alle
  • har lyst og evne til at samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger og andre eksterne samarbejdspartnere
 
Du skal som ledende overlæge ved hjælp af dialog, dygtighed og dristighed kunne bevare overblikket, sikre kontinuitet og fremdrift, men også mestre hurtige temposkift, når dette er påkrævet.
 
Se stillings- og funktionsbeskrivelsen for stillingen som ledende overlæge her.
 
Om Anæstesiologisk afdeling
Afdelingens opgaver omfatter ydelser af anæstesiologisk, operativ og intensiv service til alle afdelinger på hospitalet. Afdelingen rummer udover operations- og intensivt afsnit også en stor dagkirurgisk og endoskopisk enhed ligesom opvågningsafsnittet, sterilcentralen, palliativt team og akutlægebilen er tilknyttet ledelsen i Anæstesiologisk Afdeling.
 
Afdelingen har og får inden for få år helt nye fysiske rammer. Således er Dagkirurgisk Center og endoskopisk afsnit flyttet i nye rammer i 2014, og afdelingen har åbnet halvdelen af et nyt centralt operationsafsnit i august 2015. Også intensiv, opvågningen og resten af centralt operationsafsnit flytter i nye rammer i 2018 samtidig med en nyskabende perioperativ enhed. Afdelingsledelsen forestår projektledelsen af denne nye enhed i et tæt samarbejde med de skærende specialer og hospitalsledelsen.
 
Afdelingen er uddannelsessted for læger, sygeplejersker og lægesekretærer og har en tværfaglig forskningsaktivitet.
 
Om Hospitalenheden Horsens
Hospitalsenheden Horsens et akuthospital i kraftig vækst og udvikling. Hospitalet har en stærk og sund kultur, hvor kvalitet, effektivitet og udvikling af personalets kompetencer er højt prioriteret. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet.
 
Hospitalsenheden Horsens har en størrelse, der muliggør kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger og faggrupper.
 
I de kommende år er hospitalets strategiske fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft, og alle afdelingsledelser forventes at arbejde aktivt og fokuseret hermed. Se mere om strategien for 2017-2020 her.
 
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen på 2016 3201.
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af Ny Løn og forhandles med organisationen.
 
En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.
 
Der foretages en personlighedstest af alle egnede kandidater.
 
Ansøgningen
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder. Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne i fagligt bedømmelsesskema, der udfyldes elektronisk, når ansøgning og anden dokumentation fremsendes via nedenstående link.
 
Ansøgningsfristen er den 7. maj 2017.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 30. maj  2017. Det må forventes, at en eventuel 2. samtale i starten af juni kan blive aktuel.
 
 
Se i øvrigt mere på www.hospitalsenheden-horsens.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.