Jobbet "Specialeansvarlig overlæge til medicinsk gastroenterologisk afsnit, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Akacievej 17, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

I Medicinsk Afdelings gastroenterologiske afsnit er en stilling som specialeansvarlig overlæge ledig, og afdelingens øvrige lederforum ser frem til at byde dig velkommen som ny kollega.

Stillingen er til besættelse 01.08.17 eller efter aftale.

Vi tilbyder dig en spændende stilling med mulighed for at tegne det medicinske gastroenterologiske afsnit med dine visioner og kompetencer.

Det er stillingen til dig, der trives med de udfordringer, der ligger i at udvikle og fastholde fokus på sundhedsfaglig kvalitet, tværfaglighed og tværsektorielt samarbejde, og ikke mindst udvikling af den faglige profil i vores patientforløb inden for medicinsk gastroenterologi.

Sygehusets vision

Holbæk Sygehus er et akutsygehus med egen sygehusledelse og indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved København Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Holbæk Sygehus er et lokalt forankret akutsygehus for områdets borgere. Vores vision er at tilbyde patienterne sammenhængende og relevante forløb med høj patientoplevet kvalitet. Vi ser os selv som et ambitiøst og veldrevet akutsygehus i konstant udvikling, der gerne vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme.

Holbæk Sygehus satser på et velfungerende forskningsmiljø inden for disse områder. Vi har fokus på at fastholde Holbæk Sygehus som en attraktiv og fagligt udfordrende arbejdsplads, og et eftertragtet uddannelsessted, der tiltrækker de rigtige medarbejdere.

Det er her vi imødeser din aktive indsats.

Medicinsk Afdeling

Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus er én af landets største medicinske afdelinger, og varetager intern medicinske grenspecialer i medicinsk gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, kardiologi, geriatri og neurorehabilitering, lungemedicin/allergologi og reumatologi, og afdelingen råder over 165 stationære sengepladser.

Medicinsk gastroenterologisk afsnit, ambulatorium og skopifunktion

Sengeafsnit

Sengeafsnittet består af 20 gastroenterologiske sengepladser.

Der vil være stuegangsfunktion med behandling, planlægning og udredning af både gastroenterologiske og intern medicinske patienter.

Ambulatorium

Det gastroenterologiske ambulatorium er i dag et velfungerende ambulatorium med ca. 3.500 besøg årligt. Vi planlægger at udvide funktionen inden for flere af specialets delområder. Gerne inden for dit interesseområde.

Skopifunktion

Skopier varetages i samarbejde med Kirurgisk Afdeling. Medicinsk afdeling udfører, gastro-, kolo- og sigmoideoskopi.

Lægestab

Speciallægestaben består af en specialeansvarlig overlæge og tre gastroenterologiske overlæger.

Den samlede lægestab tilknyttet gastroenterologisk sengeafsnit er fem overlæger og et antal reservelæger i uddannelsesstillinger.

Ud over ambulatorievirksomheden vil der være tilsyn på diverse andre afdelinger på sygehuset, samt telefonisk rådgivning, både internt og eksternt.

Stillingsfunktion og kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med overlægekvalificeret speciallæge i intern medicin/medicinsk gastroenterologi.

Som specialeansvarlig overlæge vil du sammen med afdelingssygeplejersken være specialets afsnitsledelse, og forestå den daglige ledelse af sengeafsnit, ambulatorium og skopifunktion. Sidstnævnte tillige i samarbejde med Kirurgisk Afdeling.

Vi forventer at du sammen med afdelingssygeplejersken vil stå i spidsen for en udvikling, der sikrer patienternes effektive og sammenhængende patientforløb, og fortsat fokus på uddannelse og forskning.

Afsnitsledelsen deltager aktivt i et tværfagligt lederforum i Medicinsk Afdeling. Vilje og evne til samarbejde på tværs, og til at finde løsninger i et tværfagligt og tværsektorielt regi er således centrale krav til dig som ansøger.

Vi forventer at du

  • Er kreativ og udviklingsorienteret
  • Har gode evner til samarbejde og formidling
  • Er dynamisk, engageret og visionær
  • Har erfaring med ledelse og administrative opgaver
  • Gennem dine faglige og personlige kvalifikationer kan motivere medarbejdere, og at du med en klar kommunikation kan fastholde et godt samarbejde på tværs af faggrupper og på tværs af sektorgrænser

Du vil i denne stilling få mulighed for at sætte både dine lederkompetencer og dine faglige kvalifikationer i spil i en afdeling med velkvalificerede og engagerede medarbejdere.

Vi lægger vægt på at du får lejlighed til at fortsætte din faglige udvikling inden for et eller flere ressortområder, som du har særlig interesse for.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er vagtfri.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. 
Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.