Jobbet "Sundhedsprofessionel postdoc søges til Regionshospital Nordjylland" er udløbet

Region Nordjylland

Center for Klinisk Forskning

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Vi søger en postdoc til at varetage opbygning og koordinering af forskningsaktiviteter blandt sundhedsprofessionelle medarbejdere med mellemlang videregående uddannelse ved Regionshospital Nordjylland.
 
Sundhedsprofessionel forskning er i markant udvikling i disse år. Der er særlig fokus på forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering for at sikre bedre forløb og sammenhæng for patienterne og de pårørende. Derudover er der stort fokus på organisering og samarbejde omkring udvikling af de sundhedsnære tilbud på tværs af sektorgrænser.

Som fastansat postdoc knyttes du til vores Center for Klinisk Forskning, som kan tilbyde er tværfagligt og dynamisk sundhedsvidenskabeligt forskningsmiljø. Udover den kliniske professor ved centeret refereres ligeledes til den plejefaglige direktør ved Regionshospital Nordjylland. Samarbejdet skal sikre koordinering med hospitalets øvrige strategier indenfor uddannelse og faglig udvikling. Der er således tale om en stilling, hvor der udover forskningsaktivitet også er store forventninger til opbygning af et forskningsmiljø, som en integreret del af den kliniske hverdag. Der vil desuden foregå et tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien i Region Nord.
 
Regionshospital Nordjylland består af 5 matrikler i Thisted, Brønderslev, Skagen, Frederikshavn og Hjørring. Hver matrikel har sin særegne faglige profil, men hospitalet nyder godt af de mange synergieffekter, der opstår på tværs af enhederne. Hospitalets vision er ”et bedre liv i toppen af Danmark” og dette arbejder vi målrettet for at leve op til både i forhold til patienter, ansatte, uddannelsessøgende og samarbejdspartnere

Som postdoc vil din hovedfunktioner være:
At identificerer sundhedsfaglige udviklings- og forskningsområder
At initiere og udføre selvstændig forskning og forskningssamarbejde, der udspringer af den aktuelle kliniske praksis.
At være vejleder for sundhedsprofessionelle medarbejdere, der indgår i udviklings- og forskningsprojekter
At være ansvarlig for den videnskabelige kvalitet i forskningsprojekter i klinikken.
At fremme den mono- såvel som den tværfaglige sundhedsvidenskabelige forskning internt i klinikken.
At formidle resultater af egen forskning, herunder ved mundtlige indlæg og i nationale og internationalt anerkendte tidsskrifter.
At bidrage i implementering af viden genereret gennem egen forskning i klinisk praksis, og dermed bidrage til udvikling af den kliniske praksis.

Kvalifikationer
Sundhedsprofessionel uddannelse (sygeplejerske, terapeut, radiograf, diætist, bioanalytiker eller lign)
Ph.d.-grad og/eller kandidatgrad.
Klinisk forskningserfaring og dokumenteret videnskabelig produktion.
Erfaring med klinisk forskningssamarbejde på tværs af faggrupper og institutioner.
Kundskabs- og erfaringsgrundlag i relation til undervisning, vejledning og evaluering.
Gode samarbejdsevner, og evne til at arbejde selvstændigt.

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen eller funktionsbeskrivelse kan Professor Peter Leutscher (97642915), Plejefaglig direktør Charlotte Fuglesang (24259455) eller specialkonsulent Kristina Hansel (40234375) kontaktes.

Du kan læse mere om Regionshospital Nordjylland på http://www.rhnordjylland.rn.dk

Ansøgningsfrist d. 1. august 2017 – samtaler forventes at finde sted indenfor 14 dage efter ansøgningsfristen. Med ansøgningen vedlægges CV og relevante eksamensbeviser.

Stillingen tiltrædes d. 1. oktober 2017 (eller efter aftale).