Jobbet "Områdeleder til sekretariat og IT-funktion, Patologiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Patologiafdelingen søger en områdeleder for sekretariatet og IT-funktionen med tiltrædelse 1. oktober 2017 eller snarest derefter. 
 
Afdelingen 
Patologiafdelingen er karakteriseret af høj dynamik og aktivitet i hverdagen med stort fokus på faglig og teknologisk udvikling. Afdelingen er meget forskningsaktiv og har et professorat i molekylærpatologi. Afdelingen diagnosticerer vævs- og celleprøver fra Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital samt fra speciallægepraksis i regionen.
 
Der er ca. 140 ansatte i afdelingen, heraf 42 læger, 4½ molekylærbiologer, ca. 80 bioanalytikere og 4 portører. Sekretariatet og IT-funktionen består af 4 sekretærer, en IT-systemadministrator og en IT-medarbejder. Det er til denne funktion, der søges en områdeleder.  
 
Afdelingen har undervisningsforpligtigelser for lægestuderende ved Københavns Universitet og indgår i speciallægeuddannelsen. Afdelingen varetager desuden undervisning af bioanalytikerstuderende.  
 
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en chefbioanalytiker. Desuden har afdelingen et ledelsesteam bestående af afdelingsledelsen, to områdeledere for læger, den uddannelsesansvarlige overlæge, seks områdeledere for laboratorierne, leder af molekylærenheden, områdeleder for sekretariat og IT-funktion samt områdeleder for portører. 
 
Vi forventer at du 
  • er lægesekretær eller har en bachelor/kandidatgrad i administration 
  • har praktisk/teoretisk ledererfaring og erfaring fra sundhedssystemet 
  • har erfaring med IT-mæssige opgaver 
  • kan lede, prioritere og koordinere områdets opgaver 
  • kan motivere personalet og skabe godt arbejdsmiljø 
  • kan skabe et godt samarbejde på tværs af faggrupper 
  • har gennemslagskraft  
Som områdeleder vil du få ledelsesfunktionen for sekretariat og IT-funktion. Udover de ledelsesmæssige opgaver forventes du at indgå i områdets daglige opgaveløsning. Områdelederen er en del af afdelingens ledelsesteam og vil få et tæt samarbejde med afdelingsledelsen. 
 
Vi tilbyder 
  • Et job med fokus på optimal behandling af den enkelte patient 
  • Et job, der omfatter personaleledelse, driftsledelse, procesledelse og faglig ledelse 
  • Et godt fagligt og socialt miljø med gode kollegaer 
Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er en fuldtidsstilling og ikke forbundet med vagtforpligtelse.  
 
Ansøgningsfrist 
Send ansøgning og CV via linket inden d. 18. august 2017 kl. 12.00. 
 
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Dorte Linnemann, Dorte.Linnemann@regionh.dk, tlf. 3868 9450.