Jobbet "Afdelingssygeplejerske, Dialysen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Godt behandlet, ved faglighed, sammenhæng og forbedring 
 
Vi søger en afdelingssygeplejerske fra efteråret 2017, der kan bidrage til at udvikle konceptet for ”Godt Behandlet” til dialysepatienter og medarbejdere.  
 
Dialyseafsnittet er organisatorisk delt i to enheder, hver ledet af en afdelingssygeplejeske, der sammen med den områdeledende overlæge har det samlede ledelsesmæssige ansvar for området.  
Enheden har 28 dialysestationer til kroniske og akutte patienter. 
 
Nefrologisk afdeling på Herlev Hospital er en afdeling med ca. 150 medarbejdere, der varetager nefrologisk diagnostik, behandling og pleje af voksne borgere. Afdelingen er inddelt i tre områder med hver sin områdeledelse (afdelingssygeplejerske og overlæge): en dialyseenhed på hhv. Herlev og Hvidovre hospital med ca. 280 kroniske dialysepatienter, et sengeafsnit med 22 senge og et  ambulatorium med hhv. almen nefrologi og peritonealdialysebehandling (i alt ca. 2.100 patienter).  
 
Afsnittets åbningstid er mandag - fredag kl. 7.30 – 21.30, lørdag kl. 8.00-15.00 og søndag kl. 14.30 – 21.30. Udenfor ambulatoriet åbningstid er en sygeplejerske i rådighedsvagt fra hjemmet. 
 
Dialyseområdet har en stabil og meget kompetent sygeplejegruppe på i alt ca. 50 sygeplejersker, der organisatorisk arbejder i én af de to afdelingssygeplejerskeenheder.  
 
Vi søger en afdelingssygeplejerske, der: 
har specialekendskab 
har erfaring med medinddragelse af patient i kronikerbehandlingen 
kan faglig og administrativ ledelse 
gerne har formel lederuddannelse 
kan faglig udvikling af erfarne medarbejdere 
er omstillingsparat  
kan dynamisk, inspirerende og innovativt medvirke til udvikling af den enkelte medarbejder og af området 
har klare kommunikative ressourcer omkring mål og retning 
 
Vi tilbyder 
Kompetente medarbejdere med et højt fagligt engagement 
En afdeling, der er åben overfor nye ideer og tiltag 
Et spændende speciale, hvor vi søger at gøre en positiv forskel for patienter og pårørende  
Tæt samarbejde med afdelingssygeplejersker i afdelingens øvrige områder 
Kort vej til ledelsen 
 
Som afdelingssygeplejerske vil du indgå i områdeledelsen og i afdelingens lederteam, der er rådgivende for afdelingsledelsen. 
 
Stillingsannoncen er et genopslag, da afdelingen ønsker at udvide ansøgerfeltet 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område, indgået mellem Dansk sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Du er velkommen til at høre nærmere ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Rena Kopp, 3868 2871, hvor stillingsbeskrivelse ligeledes kan rekvireres. Ansøgningsfristen er den 17/8-17 
Vi forventer at afholde samtaler d. 24 og d. 25/8-17.  
Ansøgning og CV sendes online via linket herunder.