Jobbet "Sygeplejerske, Børn og unge Herning" er udløbet

Region Midtjylland

Pædiatrisk

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Har du lyst til at arbejde med børn og familier? Så får du her muligheden for at se, om neonatalogi og/eller pædiatri er noget for dig.
 
Hos os går tingene stærkt, plejeopgaverne er af meget forskellig og varierende karakter, den kollegiale opbakning er i top og der er udviklingsmuligheder.
Så hvis det har din interesse, hører vi gerne fra dig.

 
Vi har følgende ledige faste stillinger fra 1. oktober 2017 eller efter aftale:
 
1. På afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte:
 • 1 stilling som specialeansvarlig på 32 timer ugentligt, evt. 37 timer ugentligt.
I stillingen er man en del af plejen og tager et særligt ansvar for sikring af høj sygeplejefaglig kvalitet i afsnittet. Dette foregår i samarbejde med kolleger og afdelingssygeplejersken. Man arbejder hovedsageligt i dagvagter på hverdage.
 
2. Delestilling mellem afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte og Børn og Unge afsnittet, som giver mulighed for at opnå bred pædiatrisk erfaring:
 • 1 stilling på 30 timer ugentligt i blandede vagter.
  Fra 1.10. til 30.4. arbejder man i Børn og Unge afsnittet, den resterende tid på afsnittet for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte
3. På Børn og Unge afsnittet i en alternativ ansættelse med mulighed for arbejdsfrie perioder:
 • 1 stilling på gennemsnitligt 30 timer ugentligt.
  Timerne fordeles på 37 timers arbejdsuger (i alt ca. 38 uger pr. år) med samlede arbejdsfrie perioder placeret forår og sensommer.  Man indgår på lige fod med de øvrige sygeplejersker vedrørende ferieafvikling i arbejdsperioderne.
  Stillingen er på en 2 årig forsøgsbasis, som udløber 1.6.2018 med mulighed for fastansættelse herefter..
Der er til alle ovenstående stillinger 12 timers vagter hver 3. weekend. Oplæring aftales og planlægges individuelt.
 
Om os:
Vi arbejder i Børn og Unge afdelingen ud fra den anerkendende tilgang i et tillidsbaseret miljø, hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi lægger vægt på en uformel tone, hvor tæt samarbejde og erfaringsudveksling med gode kollegaer er udgangspunktet for, at vi kan levere arbejde af høj kvalitet. Vi ser os selv som en velfungerende afdeling i stadig fremdrift og udvikling, hvor arbejdsmiljøet er i højsæde og god stemning, samt humor bliver vægtet højt.
Vi tager vores patienter alvorligt, og vi er optaget af at spørge børn, deres forældre og de unge, hvilke forventninger de har til plejen, behandlingen og samarbejdet med os.
 
Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte
Afsnittet modtager præmature og syge nyfødte fra gestationsalder uge 28 op til 3 måneder.
Afsnittet er normeret til 15 børn.
Afsnittet er semi-intensivt kun med akutte indlæggelser. Alle børn har forældre med under indlæggelsen.
Patienterne kan være
 • Meget små præmature eller svært syge børn, som hurtigt skal klargøres til videretransport til landsdelsafsnit
 • Præmature, som skal ligge i afdelingen i meget lang tid, før de kan udskrives til hjemmet
 • Mature børn som hurtigt kommer sig
 • Samt syge præmature og mature børn, som kræver en intensiv indsats for at stabilisere sig og et længerevarende efterforløb
Det betyder, at Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte er en blanding af kompliceret intensiv, akut sygepleje og længerevarende indlæggelsesforløb.
 
Børn og Unge afsnittet
Afsnittet modtager børn/unge 0-18 år og består af Børn og Unge akutmodtagelse og sengeafsnit:
 • Børn og Unge akutmodtagelsen inkl. observationsafsnit tager imod pædiatriske indlagte patienter. Der er 5 sengepladser.
  Mellem 60-75 % af de akutindlagte patienter udskrives igen til hjemmet efter vurdering, observation og vejledning. Vi vejleder ud fra vore regionale fælles udarbejdede forældrepjecer. 
 • Sengeafsnittet har 16 sengepladser, som udover de pædiatriske patienter også modtager kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter. Der er et stort flow i afdelingen med en liggetid under 2 døgn. De fleste børn indlægges akut og har oftest en forælder med under indlæggelsen.
Begge afsnit har mange erfarne sygeplejersker, som varetager oplæringen af nyansatte dels gennem mentorordning dels gennem undervisning og sidemandsoplæring. Som nyansat er man altid i vagt med erfarne sygeplejersker.
Som nyansat læres du først op i de hyppigst forekommende og mindst komplicerede patientforløb i sengeafsnittet. Vores omdømme siger, at det er godt at være nyansat på Børneafdelingen, da vi har stort fokus på nyansattes trivsel, faglig udvikling og læring.
 
Vi lægger vægt på, at du besidder følgende kvalifikationer og kompetencer:
 • Interesse og lyst til at arbejde med og lære om neonatalogi og/eller pædiatri.
 • Kommunikative evner i forhold til at etablere et tillidsfuldt samarbejde med børn og forældre.
 • Foruden neonatal/pædiatrisk erfaring, også gerne erfaring med akutte opgaver og/eller fra andre specialer.
 • Gode samarbejdsevner og et højt fagligt engagement.
 • Arbejder selvstændigt og har evne til at prioritere og omstrukturere opgaverne.
 • Høj grad af fleksibilitet og evne til at omstille sig.
 • Har humor og medvirker til en god stemning.
 • Medvirker til udvikling af det faglige niveau og arbejdsgangene i afdelingen.
 • IT på brugerniveau.
Vi tilbyder:
 • Introduktionsperiode med mentorordning
 • Samarbejde med engagerede dygtige og meget erfarne kolleger
 • Spændende tværfagligt samarbejde på et højt fagligt niveau
 • Uddannelsesmuligheder
 • Oplæring i neonatalogi/pædiatri med udgangspunkt i dine tidligere erfaringer
 • Medbestemmelse og medindflydelse på arbejdsopgaver og arbejdsvilkår
 • Godt socialt og kollegialt netværk, hvor vi løfter i flok og har plads til humor
 • En arbejdsplads i forandring og på vej til Det Nye Vest, sygehuset i Gødstrup
Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk. og vores afdeling på Børn og Unge afdelingen Herning
 
Desuden er stillingerne beskrevet i nedenstående stillings- og funktionsbeskrivelser:

Specialeansvarlig sygeplejerske i Afsnit for Nyfødte og Tidligt Fødte:
https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=9d26b3d2-bc86-4f2f-b6e2-2a4e26f412c6
Basissygeplejerske i Afsnit for Nyfødte og Tidligt Fødte:
https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=082014e7-c9d1-49f7-91f6-2e630293ea9c
Basissygeplejerske i Børn og Unge Afsnittet:
https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=066515b3-7006-4a56-8b8d-7a25c01b2401
 
Du er velkommen til at kontakte:
Afdelingssygeplejerske Jane Bjerregaard Lauridsen, afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte på tlf. 7843 3712
Afdelingssygeplejerske Sonja Hougaard, Børn og Unge afsnit på tlf. 7843 3735.
 
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation.
  
Ansøgningsfristen er den 17. august 2017. Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen, hvilken/hvilke stillinger, du søger, angiv venligst numrene 1 til 3.
Der afholdes samtaler d. 21. august for stilling 1 og d. 29. august for stilling 2 og 3.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale