Jobbet "1 specialeansvarlig radiograf til Brystklinikken og Brystkræftscreeningen, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som specialeansvarlig radiograf ved Brystklinikken og Brystkræftscreeningen, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. december 2017 eller efter aftale.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Om dig:
  • Du har autorisation som radiograf eller røntgensygeplejerske
  • Du har praksiserfaring indenfor specialet gennem minimum 2 år
  • Du brænder for at udvikle, og have fokus på kvaliteten, i både Brystklinikken og Brystkræftscreeningen
  • Du er rollemodel og medvirker til at skab overblik over muligheder og begrænsninger i specialet
  • Du opsøger ny viden, og sikrer såvel faglig som personlig udvikling
  • Du er ansvarlig for udvikling og udarbejdelse af instrukser og vejledninger indenfor specialeområdet
  • Du er god til at koordinere og samarbejde loyalt og respektfuldt i et tværfagligt miljø
  • Du har lyst til at engagere dig i uddannelsen af radiografstuderende
  • Du kan bevare overblikket i travle situationer
Der kan rekvireres en funktionsbeskrivelse her.
 
Vi kan tilbyde
Et selvstændigt job i en dynamisk afdeling med overvejende kliniske, men også pædagogiske og administrative opgaver.
Afdelingen modtager både elektive og akutte patienter til udredning, undersøgelser og behandling.
 
Om afdelingen
Mammaradiologien for den Midt-Vestlige del af regionen er besluttet samlet i Viborg fra oktober 2017, som mammakirurgien allerede er det. Vi har et godt og nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og –onkologi.
Brystklinikken består af dels en tværfaglig radiologisk del og dels af en tværfaglig mammakirurgisk del. Dette koncept giver muligheden for meget hurtige og ”glidende” patientforløb, hvilket den specialeansvarlige har en aktiv del i.
 
Fremtidens Akuthospital i Viborg, Regionshospitalet Viborg, er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgere. Det aktuelle radiologiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning og røntgen med tilhørende interventioner.
 
Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midts område og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive og i samarbejde med det radiologiske afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg.

Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. digitalt diktat med talegenkendelse. I Viborg er der allerede fuld digital integration med Midt-EPJ

Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, urologi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi/obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2016 130.000 radiologiske undersøgelser og behandlinger (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.
 
Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for begrænsninger. Et sted, hvor der er mulighed for udvikling, og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende hverdag ved egen og fælles kraft.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Silkeborg samt Regionshospitalet Hammel Neurocenter og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland fraset universitetshospitalerne.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Ingelis Sander på tlf. 4096 4913.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag d. 22. oktober 2017.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale