Jobbet "Souschef for afdelingssygeplejerske til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg/Skive" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som souschef for afdelingssygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. december 2017 eller efter aftale.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
 
Souschefens ansvars områder:
 • Som souschef vil kvalitetsudvikling være et nøgleområde i samarbejde med afdelingssygeplejersken, nøglepersoner og klinisk sygeplejespecialist.
 • Som souschef vil opgaven indebære at være stedfortræder for afdelingssygeplejersken til daglig planlægning, koordinator funktion, visitation samt andre administrative opgaver.
 • Som souschef vil du skulle indgå i et tæt samarbejde med vagtplanlægger og afdelingssygeplejerske om udarbejdelse af vagtplaner
 • Som souschef vil du have ansvar for introduktion af nyt personale og indgå i et tæt samarbejde med kliniske vejledere omkring uddannelsesforløbene
 • Som souschef vil du have et særligt medansvar for ledelse og driften af brystklinikken og brystkræftscreeningen 
Om dig 
 • Du har autorisation som radiograf eller røntgensygeplejerske 
 • Du har praksiserfaring indenfor specialet gennem minimum 2 år 
 • Du har erfaring eller interesse for personaleledelse samt relevant lederuddannelse eller ønske herom
 • Du har erfaring med at initiere udvikling og implementere nye tiltag
 • Du er i stand til at håndtere forandringssituation og eventuelle konflikter har høje faglige ambitioner er udviklingsorienteret og er parat til faglig og personlig udvikling
 • Du trives i en hverdag med omskifteligt arbejdspres og arbejdstyngde
 • Du har gode samarbejdsevner og er i stand til at indgå i et tæt konstruktivt mono – og tværfagligt samarbejde.
 • Du evner at skabe balance mellem drift, uddannelse og udvikling 
Funktionsbeskrivelse for souschef for afdelingssygeplejerske kan hentes her.

Vi kan tilbyde:
 • Et selvstændigt job i en dynamisk afdeling med overvejende kliniske, men også pædagogiske og administrative opgaver. 
 • Afdelingen modtager både elektive og akutte patienter til udredning, undersøgelser og behandling. 
Om afdelingen 
Mammaradiologien for den Midt-Vestlige del af regionen er besluttet samlet i Viborg fra oktober 2017, som mammakirurgien allerede er det. Vi har et godt og nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og –onkologi. 
Brystklinikken består af dels en tværfaglig radiologisk del og dels af en tværfaglig mammakirurgisk del. Dette koncept giver muligheden for meget hurtige og ”glidende” patientforløb.
 
Fremtidens Akuthospital i Viborg, Regionshospitalet Viborg, er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgereDet aktuelle radiologiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning og røntgen med tilhørende interventioner.   
Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midts område og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive og i samarbejde med det radiologiske afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg.  

Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. digitalt diktat med talegenkendelse. I Viborg er der allerede fuld digital integration med Midt-EPJ 
 
Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, urologi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi/obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2016 130.000 radiologiske undersøgelser og behandlinger (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer. 
Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for begrænsninger. Et sted, hvor der er mulighed for udvikling, og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende hverdag ved egen og fælles kraft. 
 
Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Silkeborg samt Regionshospitalet Hammel Neurocenter og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.
 
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland fraset universitetshospitalerne. 

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. 
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. 

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Billeddiagnostisk Afdeling. 
 
Yderligere information 
Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Ingelis Sander på tlf. 4096 4913, eller oversygeplejerske Birgitte Jacobsen 2514 1005
 
Din ansøgning 
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 6. november 2017. 
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 46. 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale