Jobbet "Fysioterapeut til Terapiafdelingen" er udløbet

Region Midtjylland

Terapiafdelingen

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Fysioterapeut til Terapiafdelingen på Hospitalsenheden Horsens, medicinsk gruppe - primært geriatriske patienter
30 timer pr. uge pr. 1. januar 2018
 
Er du en ambitiøs og fagligt dygtig fysioterapeut? Har du gennemslagskraft samt en konstruktiv og engageret indstilling? Ser du muligheder frem for begrænsninger? Så er det dig, vi søger!
 
Vi lægger stor vægt på, at du er den rette som vores nye kollega.
 
Du vil primært komme til at arbejde med indlagte patienter på Geriatri-afsnittet og i mindre grad med geriatriske patienter på Akutafdelingen.
 
Dine kvalifikationer Vi søger en person, der har følgende kvalifikationer:
  • erfaring med fysioterapeutisk undersøgelse, vurdering, behandling og genoptræning af den geriatriske patient
  • fagligt velfunderet og har faglig gennemslagskraft
  • erfaring med og fokuserer på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
  • dedikeret og gode samarbejdsevner, både ift. patienter og pårørende samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • fleksibel, kan prioritere, bevare overblikket i pressede situationer og fungere i en travl hverdag
  • effektiv og præcis i dokumentationen af sit arbejde, både skriftligt og mundtligt
  • hurtig til at tilegne sig ny viden
  • bidrager til fortsat udvikling af de fysioterapeutiske kerneydelser
  • innovativ indstilling og kan præsentere innovative resultater
 
Vi tilbyder engagerede og dygtige kolleger, et godt arbejdsmiljø samt et spændende og alsidigt arbejde med mange faglige udfordringer. Du får mulighed for at tage ansvar og være med til at udvikle de fysioterapeutfaglige kerneydelser og styrke samarbejdet omkring det enkelte patientforløb. Vi tilbyder grundigt introduktionsprogram, personlig mentorordning, faglig sparring og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
 
Terapiafdelingen på Hospitalsenheden Horsens har som vision at arbejde for et sundhedsvæsen i verdensklasse. Vi arbejder med fokus på monofaglige kerneydelser i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det er vores ønske at bidrage til effektive og accelererede patientforløb, med fokus på høj kvalitet. Terapiafdelingen og Livsstilscenter Brædstrup er én organisatorisk enhed med fælles afdelingsledelse. Hjælpemiddeldepotet er en del af Terapiafdelingen, og Ernæringsklinikken er en del af Livsstilscenter Brædstrup. Terapiafdelingen udgøres af en meget engageret, tværfaglig personalegruppe bestående af 30 fysioterapeuter, 15 ergoterapeuter, en hjælpemiddeldepotansvarlig, to udviklingsansvarlige terapeuter, to kliniske undervisere, to sekretærer, to afdelingsterapeuter og én ledende terapeut.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Sundhedskartellet (Danske Fysioterapeuter) og Danske Regioner. Aflønningen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse med baggrund i løntrin 4 efter anciennitet op til løntrin 6 (8 års anciennitet) samt eventuel kvalifikationsløn.
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest
 
Kontakt os Se www.terapiafdelingen.dk og ring til enten afdelingsterapeut Rikke Møller Jensen eller TR for fysioterapeuter Anne Marie Thomsen. Begge træffes via Terapiafdelingens reception på tlf. 78 42 78 00
 
Ansøgning
For at komme i betragtning til stillingen, skal du ansøge elektronisk via dette stillingsopslag.
Kopi af eksamensbevis med karakter og relevante udtalelser / referencer bedes vedhæftet som bilag.
Ansøgningsfrist: Søndag den 29.10.17 kl. 23:59. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 07.11.17
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale