Jobbet "Afdelingssygeplejerske urinvejskirurgisk sengeafsnit, Vejle Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt
 
Afdelingssygeplejerske urinvejskirurgisk sengeafsnit - er det dig?
 
Har du lyst og evne til at stå i spidsen for vores sengeafdeling og være med til at få afdelingen endnu bedre etableret på Vejle Sygehus efter flytning af specialet fra Fredericia sidste år - så læs mere her:
 
Vi søger en visionær og engageret afdelingssygeplejerske, der sammen med os, vil arbejde med følgende centrale indsatsområder:
 
  • Styrke organiseringen af sygeplejen
  • Kompetenceudvikling af afdelingens engagerede medarbejdere
  • Motivere til trivsel og godt fysisk arbejdsmiljø
  • Fortsætte og udvikle det gode samarbejde med "vores nye kollegaer" på Vejle Sygehus
  • Optimere patientforløb

 

Personalegruppen består af engagerede og fagligt dygtige sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter.
 
Du bliver en del af en velfungerende ledelsesgruppe, bestående af afdelingsledelsen, afdelingssygeplejersker, koordinerende lægesekretær og overlægerne. Der er i afdelingen ansat en kvalitetskoordinator.
 
Du får ansvar for personale, drift og budget for sengeafsnittet i tæt samarbejde med din souschef.
 
Vi søger en afdelingssygeplejerske:
 
Har ledelseserfaring - gerne suppleret med diplomuddannelse eller masteruddannelse
 
Gerne har kirurgisk erfaring, men ikke en nødvendighed
 
Kan medvirke til at udvikle og fastholde det gode arbejdsmiljø - gennem nærhed, anerkendelse, fleksibilitet, involvering og humor
 
Kan medvirke til at styrke det tværfaglige samarbejde om afdelingens patientforløb
 
Har blik for kompetenceudvikling - både for den erfarne sygeplejerske og den nye sygeplejerske i afdelingen
 
Formår at omsætte den fælles strategi for sygeplejen på Sygehus Lillebælt til afdelingens sygepleje
 
Har gode kommunikationsevner
 
Har erfaring med arbejdstidstilrettelæggelse
 
Evner at strukturere og organisere afdelingens opgaver med afsæt i patienten først og medarbejdernes trivsel
 
Ser en nødvendighed i at have tilknytning til klinikken for at kunne lede afdelingen i den rigtige retning
 
Har dansk autorisation som sygeplejerske.
 
Vi tilbyder:
 
Et skræddersyet introduktionsprogram tilpasset dine individuelle kompetencer
 
Et spændende speciale i konstant udvikling
 
Stor indflydelse på, hvordan afdelingen bidrager til at være patienternes Kræftsygehus
 
Høj patienttilfredshed
 
Et imødekommende personale med høje faglige kompetencer og mål for patienterne - som har et godt fællesskab med plads til humor og kollegial omsorg
 
Om afdelingen:
 
Urinvejskirurgisk Afdeling består af et sengeafsnit, operationsafsnit, urinvejskirurgisk dagafsnit og urinvejskirurgisk ambulatorium - derudover er der tilknyttet en urinvejskirurgisk forskningsenhed (URC). Afdelingen er en del af Sygehus Lillebælt og er placeret på Vejle Sygehus, Patienternes Kræftsygehus.
 
Urinvejskirurgisk sengeafdeling har plads til 18 døgnpatienter og et mindre antal ambulante patienter i hverdagene.
 
I afdelingen behandler vi patienter i alle aldre med sygdomme i nyre, blære, de fraførende urinveje og de mandlige kønsorganer. Sengeafsnittet modtager også patienter i den terminale fase af deres sygdomsforløb.
 
Afdelingens patientprofil er kendetegnet ved et stort patientflow med kort indlæggelsestid og patienter i den terminale fase.
 
Afdelingen er uddannelsessted for sygeplejestuderende, radiografstuderende og SSA-elever. Til denne opgave er tilknyttet en praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske.
 
Vi har et ønske om at arbejde med den Syddanske Forbedringsmodel i alle afdelingens afsnit og er i gang med at etablere en forbedringskultur med ugentlige forbedringstavlemøder i alle afsnit. Målet er, at patienterne får den bedste sundhedsfaglige indsats og oplever et optimalt forløb, der tilgodeser den enkeltes behov og ønsker.
 
Yderligere informationer:
 
Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lotte Kvist Duve, tlf. 7940 9494 eller via mail Lotte.Kvist.Duve@rsyd.dk. Du er også meget velkommen til at besøge afdelingen.
 
 
Løn og ansættelsesforhold: 
I henhold til gældende overenskomst.
 
Ansøgning sendes til: 
Ansøgning bedes venligst sendt via det angivne link.
 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 26. oktober 2017.
 
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 44.