Jobbet "Amager Hvidovre Hospital søger yngre læge med interesse i klinisk forskning til et forskningsprojekt om jernmangel i graviditeten" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Du vil blive ansat på Hvidovre Hospital, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, hvor du kommer til at indgå i et engageret team, der arbejde med klinisk implementering af behandlingsprocedure for jernmangel i graviditet.  Stillingen er aflønnet via forskningsmidler med løn iht. overenskomsten mellem Yngre Læger og Danske Regioner.  
 
Stillingen er en 1 årig fuldtidsstilling som klinisk assistent med tiltrædelse medio november 2017 eller snarest derefter. 
 
Beskrivelse af projektet: 
På Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Amager-Hvidovre Hospital har vi implementeret screening for jernmangel og jernmangelanæmi i overensstemmelse med Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologis (DSOG) guideline "Anæmi og jernmangel under graviditet og i puerperium" (2016). Screeningen består af en blodprøve med hæmoglobin (Hb) og ferritin, som tages samtidigt med Double-testen. Gravide med jernmangel kontaktes og anbefales at starte behandling med jern i tabletform i en dosis, som er tilpasset sværhedsgraden af kvindens jernmangel = individualiseret jernbehandling. De kvinder der ved screening har jernmangel/jernmangelanæmi inviteres til kontrol-blodprøver (Hb + ferritin) efter 4 ugers individualiseret behandling. Gravide med jernmangel efter 4 ugers individualiseret behandling inviteres til at deltage i et lægemiddelforsøg.  
 
I lægemiddelforsøget inkluderes 200 gravide kvinder med jernmangel, som randomiseres til enten intravenøst jernbehandling eller fast tablet Jern C 100 mg dgl. Hver deltager skal møde til i alt 5 besøg (1 indledende og 4 opfølgende besøg). Kvinderne følges til 32-37 gestationsuge. Vi ønsker at undersøge effekt af behandling vha. laboratorieundersøgelse, patient-rapporterede outcomes (spørgeskemaer), og compliance, samt bivirkninger, og hændelser hos mor og barn omkring fødselstidspunktet (sidstnævnte indhentes fra journaler).  
 
Dit arbejde kommer til at bestå i at udføre lægefaglige opgaver i forbindelse med den praktiske gennemførelse af projektet. Stillingen giver herved rig mulighed for indføring og fordybelse i et spændende klinisk forskningsprojekt.  
 
Vi søger en læge med selvstændigt virke som: 
 • har interesse for klinisk forskning og projektets emne 
 • er grundig og systematisk og formår at skabe sig et overblik 
 • har gode kommunikationsevner, da arbejdet indbefatter meget både mundtligt, skriftlig og telefonisk kommunikation med de gravide 
 • indstillet på skiftende opgaver og varieret arbejdsbyrde 

Vi tilbyder: 

 • en unik mulighed for at få erfaring med klinisk forskning   
 • en grundig indføring i at arbejde med Good Clinical Practice (GCP)  
 • mulighed for forfatterskab på videnskabelige artikler  
 • varierende klinisk og administrativt arbejde, samt korte og lange patientkontakter, hvor du kommer til at lære projektdeltagerne godt at kende og følge dem gennem graviditeten 
 • et selvstændigt arbejde, hvor der altid er mulighed for sparing med de projektansvarlige samt øvrige læger i afdelingen 
 • sparing med et team af erfarne og professionelle medarbejdere specialiseret indenfor GCP, som står til rådighed og hjælper med spørgsmål inden for lægemiddelforsøget 
 • kontorplads med stationær PC i et åbent kontor med PhD-studerende (Center 4, tagetage Gynækologisk-Obstetrisk afdeling) samt et rum udelukkende afsat til projektet, til behandling og afholdelse af de opfølgende samtaler 

Projektansvarlige:  

Læge Veronika Markova, Læge, PhD Charlotte Holm, Professor Dr. Med Anja B Pinborg 
 
Eventuelle spørgsmål til stillingen rettes venligst til PhD-studerende læge Veronika Markova på tlf.nr. 2979 0430 eller på mail til veronika.markova.04@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist: Fredag den 20. oktober 2017 kl. 12.00  
 
Ansættelsessamtalerne: Slutningen af oktober