Jobbet "Reservelæge (uklassificeret stilling) søges til Neurokirurgisk Afdeling, AUH" er udløbet

Region Midtjylland

Neurokirurgisk Afdeling NK

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt

Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital har en uklassificeret stilling som
reservelæge ledig til besættelse i et år med start 1. november 2017.
 
Neurokirurgisk Afdeling NK
Neurokirurgisk Afdeling NK har lands-landsdelsfunktion med ansvar for neurokirurgisk hospitalsbehandling i Region Midtjylland. Desuden har afdelingen vestdansk landsdelsfunktion for modtagelse og behandling af patienter med traumatisk rygmarvsskade.
Neurokirurgisk Afdeling fungerer i formaliseret samarbejde med Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital i Center for Neurokirurgi i Jylland.
 
Vagtforhold
12-skiftet, tilstedeværelsesvagt. Vagten er delt, også i weekenden.
I tilstedeværelsesvagt indgår reservelæger, 1. reservelæger og afdelingslæger.
 
Den lægelige normering omfatter ledende overlæge, professor, 11 overlæger, 7 afdelingslæger, 3 1. reservelæger, 2 reservelæger og 2 reservelæger i introduktionsstilling.
 
Neurokirurgisk Afdeling er i betydelig grad subspecialiseret og har igennem de seneste år opbygget teamdannelse inden for områderne neuroonkologi, funktionel neurokirurgi, spinalkirurgi, vaskulær neurokirurgi, basis cranii kirurgi, neurokirurgi på børn, liquordynamiske sygdomme og neurotraumatologi.
 
Yderligere oplysninger om afdelingen kan fås via Neurokirurgisk Afdelings hjemmeside.
 
Kvalifikationer
Ansøger skal have et godt kendskab til specialet.
 
Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. 

Ansøgningsfrist tirsdag den 24. oktober 2017.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.