Jobbet "Reservelæge" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
 

Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet søger reservelæge

 

En uklassificeret 1-årig stilling som reservelæge ved Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik, Blegdamsvej, Neurocentret, Rigshospitalet, er ledig til besættelse snarest muligt.

 

Klinikprofil:

Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) er forankret i Neurologisk Klinik, Blegdamsvej, og består af Hukommelsesklinikken på Blegdamsvej og Glostrup, Videnscentret og en forskningsenhed. Hukommelsesklinikken på Blegdamsvej varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med kognitive forstyrrelser og demenssygdomme. Klinikken har regionsfunktion og højt specialiserede funktioner vedrørende demens og neurogenetik og modtager ca. 1.000 nye patienter om året. Der er tilknyttet ca. 2.000 patienter. Klinikken samarbejder med Geriatrisk Afdeling Bispebjerg Hospital om varetagelse af hovedfunktion for planområdet BYEN og varetager endvidere udgående konsulentfunktion på demensklinikken i Psykiatrisk Center Bornholm (læs mere på www.rigshospitalet.dk og www.videnscenterfordemens.dk).

Til klinikken på Blegdamsvej er knyttet et tværfagligt team med 9 speciallæger i neurologi, 1 speciallæge i psykiatri, 4 neuropsykologer samt 9 sygeplejersker, 4 lægesekretærer, 1 bioanalytiker og 1 socialrådgiver.

 

Vi tilbyder:

Spændende og varierede arbejdsopgaver i et højtspecialiseret, tværfagligt miljø, hvor både kliniske opgaver, forskning, vidensformidling og uddannelse er i højsædet.

 

Arbejdsopgaver:

  • Varetagelse af forundersøgelser af patienter henvist på mistanke om demenssygdomme og efterambulante besøg hos patienter med demenssygdomme i samarbejde med klinikkens speciallæger og tværfaglige team
  • Deltagelse i den ugentlige teamkonference
  • Telefonkonsultationer i mindre omfang
  • Gennemgang af svar på prøver og undersøgelser
  •  Stillingen er vagtfri

Kvalifikationer:

Vi søger en læge med interesse for demens og for videreuddannelse inden for neurologi, psykiatri, almen medicin eller geriatri. Erfaring med demens en fordel, men ingen betingelse.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst.

 

Yderligere oplysninger:

Kan indhentes hos overlæge Birgitte Bo Andersen, tlf. 3545 0930 eller mobil 2087 9637.

 

Ansøgningsfrist:

Send ansøgning med CV, stilet til centerleder professor Gunhild Waldemar, via nedenstående link senest den 13.november. 2017 kl. 12.00.